fbpx Skip to main content
search

NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

By 24. srpna 202325 srpna, 2023Blog
its very easy
Navrhování ocelových konstrukcí, statika ocelových konstrukcí pro ocelové haly a montované budovy má v současnosti velký význam, protože trend výstavby objektů se rychle přesouvá od tradičních staveb k moderní prefabrikované výstavbě. Projekt statiky ocelových konstrukcí v kvalitním návrhu montované haly nebo budovy určí jejich hlavní konstrukční řešení.

AVG GROUP | Ocelové haly a stavby z ocele – „PROSTOR PRO VÁŠ BYZNYS“

STATIKA A NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Statika ocelových konstrukcí a navrhování ocelových konstrukcí se v současnosti realizuje moderními výpočetními software. Moderní výpočetní technika a software umožňují statikům a projektantům v AVG GROUP realizovat statické výpočty pro ocelové konstrukce i v prostorovém 3D provedení.

Velice důležité pro návrh haly nebo budovy jsou kvalitní vstupní údaje, které zahrnují např. architektonické řešení, stavebně-dispoziční požadavky, zatížení podlah, zatížení střešních a vodorovných konstrukcí, hmotnost materiálových skladeb a stavebních systémů (střešní pláště, obvodové pláště, příčky, podhledy).

Důležité jsou také informace o technologiích, které budou umístěny v montovaných halách nebo budovách, kde je potřeba specifikovat jejich rozměr, hmotnost a případně i dynamické zatížení vyvolané jejich provozem a pod.

Statické schéma haly AVG | Statika ocelové konstrukce | Ocelové haly AVG = 100% ORIGINÁL

NÁVRH HALY A PROJEKT STATIKY

Návrh haly a projekt statiky je náročná a složitá problematika, která skutečně vyžaduje mnohaleté odborné zkušenosti. AVG GROUP má velkým množstvím realizací ověřená řešení pro statické schémata hal, jako i statické výpočty pro ocelové konstrukce a ocelové haly.

Statické schéma haly AVG má základ naší tradice ve vlastním certifikovaném výrobním závodě AVG GROUP, ve ktorém vyrábíme ocelové haly, stavby z ocele, ocelové budovy, ocelové konstrukce, ocelové svařované vazníky, ocelové příhradové vazníky, pomocné ocelové konstrukce, zámečnické ocelové konstrukce a zámečnické výrobky, ocelové schody, zábradlí, ochranné bariéry, konzoly pro instalace, výlezné žebříky, reklamní bannery a poutače, pochozí plošiny a pod.

AVG GROUP zároveň vyrábí moderní kvalitní prosklené fasády (klasické, polostrukturální, strukturální), hliníkové kazetové fasády, hliníková okna, hliníkové dveře, odvětrané fasády, interiérové příčky ze skla, hliníkové slunolamy, protipožární okna a protipožární dveře a moderní fasády z hliníku.

AVG GROUP –„100% ORIGINÁL HALY AVG“

NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ

Navrhování konstrukcí, statika ocelových konstrukcí a zkušenosti výrobce AVG GROUP nabízejí statické schémata hal, kterým důvěřuje množství projekčních kanceláří, architektonických kanceláří a investorů. Správný návrh haly určí kromě technických vlastností ocelové haly a montované budovy také její funkčnost a bezproblémové využití.

Statika haly a budovy zohledňuje celkové technické řešení, ze kterého se vypracují další navazující důležité dokumentace. Jednou z navazujících dokumentací je návr zakládání stavby.

Obvykle platí, že moderní ocelové haly AVG a montované budovy z ocele se zakládají na základové patky. Základové betonové patky jsou osazeny v zemi. Betonová patka je vyztužená ocelovými armovacími profily. Rozměr a tvar základové patky určí poměr sil, které vytvoří nosná konstrukce ocelové haly nebo budovy.

Zkušený statik, který navrhuje montované haly a budovy může určit i způsob optimálního vyhotovení základových patek a to přepočtem sil směrem na základy, které může částečně zachytit v nosné konstrukci objektu. Tyto projektové řešení a analýzy jsou velice důležité a nesmí se podceňovat, protože v konečném důsledku tvoří celkovou cenu objektu.

DBEJTE NA ODBORNOST A ZKUŠENOSTI | VŽDY SE OBRAŤTE NA ODBORNÍKY – „stojí to za to“

VÝBĚR STAVBY

Stává se, že mnoho investorů vybírá stavbu podle ceny nějaké konstrukce haly. Nedostatečné požadavky z neznalosti problematiky z obstarávání haly nebo budovy bez odborného vysvětlení a diskuze může celý projekt pořádně zkomplikovat a v konečném důsledku i předražit. Investice do montované haly nebo budovy je pro mnohé zákazníky jedno z významných životních rozhodnutí.

Neodborný výběr konstrukčního systému ocelové haly může dopadnou i tak, že všechny původní očekávání „z výhodné koupi“ se rychle rozplynou. Statické schémata hál, které mohou být nabízené různými dodavateli nemusí být tak výhodné, jak vypadají na začátku. Některá řešení v sobě mohou skrývat vážné nedostatky. Velice často se stává, že tyto řešení jsou technicky nedopracované a vůbec se nezabývají důležitými návaznostmi na zakládání stavby (základy), pomocnými ocelovými konstrukcemi pro výplně otvorů a technologie nebo požárními předpisy a normami.

Správné statické schéma haly souvisí se zakádáním haly (základy, základové patky), s pomocnými ocelovými konstrukcemi pro upevnění střešního a fasádního pláště, s přídavnými konstrukcemi pro upevnění oken, dveří, prosklených fasád, technologií a pod.

Posklené fasády (klasické, polostrukturální, strukturální)

Hliníkové kazetové fasády

Hliníková okna a dveře

Interiérové prosklené stěny a příčky

Hliníkové slunolamy

AVG GROUP | VYRÁBÍME A NAVRHUJEME HALY NA 1000 ZPŮSOBŮ

HALY OD AVG

AVG GROUP navrhuje a vyrábí ocelové haly AVG, moderní budovy, střešní a fasádní systémy. Tradice naší společnosti AVG GROUP je ověřená velkým množstvím zrealizovaných projektů na Slovensku, v Česku a zahraničí. Také proto se většina zákazníků a investorů rozhodla pro ocelové haly, budovy a fasády AVG.

AVG GROUP nabízí služby pro investory, zákazníky a projektanty v odborné oblasti problematiky, kterou navrhování konstrukcí v nejširším rozsahu je:

detail spoju ocelovej konstrukcie

statika ocelových konštrukcí

projektova dokumentacia k hale

projekt statiky haly

oceľová konštrukcia

projekt statiky ocelových konstrukcí

navrh haly

navrhování hal

dílenská dokumentace pro ocelové konstrukce

projektova dokumentacia k hale

výrobní dokumentace pro ocelové konstrukce

axonometria ocelovej haly

statická schémata hal a budov

projekcia

statické výpočty pro fasádní systémy

AVG GROUP „EXPERT NA HALY“ přináší vašim projektům a investicím systémově nejlepší řešení, které jsou ověřená v naší certifikované výrobě. Správný odborný a bezpečný návrh haly přímo společně s naší výrobou AVG a technickým oddělením zkušených konstruktérů vám přinese skutečně nejvyšší očekávání a spokojenost.

AVG HALOVÉ OBJEKTY - „VYRÁBÍME A DODÁVAME PRO MALÉ a VELKÉ PROJEKTY“