Dveře a okna kladou speciální požadavky na bezpečnost proti vloupání, těsnost a protipožární ochranu. S doplňkovými prvky a individuálním řešením, které sahají od manuálního, automatického až po elektronické se výrazně zvýší uživatelský komfort a bezpečnost dodávaných konstrukcí.

SAMOUZAMYKACÍ UZÁVĚROVÉ SYSTÉMY

Samouzamykací uzávěrové systémy AUTOMATIC zabezpečují bezpečnost automaticky: Dveře stačí dovřít – automaticky, bez potřeby uzamykání se vysunou střelkové závory cca 20mm ze zámku. Automatické střelkové resp. kolíkové závory se automaticky změní na závory a jsou blokované proti zpětnému zasunutí. Otevření automaticky uzamčených dveří je možné zvenku otočením klíče, zevnitř stlačením kliky.

Masívní závora zabezpečuje vícenásobné uzamykání odolné proti přeřezání, zpětnému zatlačení, volitelné se dvěmi nebo čtyřmi masívními závorami.

Haspra zabezpečuje bezpečné uzamčení díky závoře. Systém nabízí vícenásobné uzamykání s ochranou proti přeřezání a mechanickým zabezpečením v uzavírací desce – volitelné s dvěmi nebo čtyřmi závorami, které uzamykají směrem nahoru. Tím se zabrání ve střelce dveří zasunutí haspry do uzavírací desky.

KLIKOU OVLÁDANÉ ZÁMKY

Dveřní řešení pro komfortní přístup díky biometrickému rozpoznání prstu nebo individuálním přístupovým kódem. Osobitý důraz je kladený na jednoduchou obsluhu, konfiguraci a uvedení systému do provozu.

kľučkou ovládané zámky

OTVÍRAČ

Automaticky uzamykatelné vícenásobné uzamykání mohou být vybavené volitelně s motorem pro otevírání – A-otevíračem. Uzamčené dveře se zevnitř dají otevřít prostřednictvím vysílače signálu, bezpotencionálním kontaktem bytového hovorového zařízení nebo klikou, stlačením které se zatáhnout všechny automatické střelkové závory. z vnější strany se dveře dají otevřít bez dotyku bezkabelovm přenosem údajů a proudu SECUREconnect a elektronickým klíčem (komunikační zařízení), libovolným systémem kontroly přístupu vybraným zařízením nebo cylindrickou vložkou dveřního uzávěru.

DOPLŇKOVÉ UZÁVĚRY S DOTAZEM PRO VÍCENÁSOBNÉ UZAMYKÁNÍ

Doplňkové uzávěry s dotazem pro vícenásobné uzamykání (MONITORING) – v systému manažmentu oken a dveří umožňují doplňkové uzávěry dotaz a odeslání stavu uzamknutí k vyhodnocovací jednotce monitorovacího systému. Přitom může být spodní i vrchní doplňkový uzávěr vybavený monitorovací funkcí.

ELEKTRONICKÁ KONTROLA PŘÍSTUPU

Vše, co potřebujete pro kontrolu k přístupu ke dveřím je zabudované v jednom přístroji – řízení, čtečka karet RFID, klávesnice pro zadání PIN kódu. Dodatečně je potřebný pouze síťový zdroj. Řízení se montuje v ochranné vnitřní oblasti a je spojené se čtečkou ve vnější oblasti. Přístupové oprávnění naprogramujete pohodlně prostřednictvím master karty nebo master PIN-u.

SYSTÉMOVÉ VÝHODY:
 • pro programování se nevyžaduje žádný software
 • možné vymazání karty, např. při ztrátě karty
 • nastavitelné rozsáhlé speciální funkce
  (variabilní čas otevírání dveří, alarm ohrožení,
  trvalé uvolnění a mnohé další)

ELEKTRICKÉ OTEVÍRAČE DVEŘÍ

Série elektrických otevíračů dveří, se kterou můžete pouze s několika variantami pokrýt všchny běžné mechanické a elektrické požadavky.

BLOKOVACÍ RAMÍNKO

Systém uzávěru s integrovaným pojistným zařízením dveří a komfortní obsluha otočným knoflíkem. Systém je vhodný pro bytové vchodové dveře a vstupní dveře v rodinných domech.

SYSTÉMOVÉ VÝHODY:
 • žádný přídavný zámek, žádný řetízek
 • zevnitř uzavíratelné a odemykatelné pomocí otočného knoflíku
 • zevnitř aktivované blokovací ramínko může být zvenku deaktivované cylindrickou vložkou
 • použitelné pro levé a pravé dveře

MOTORICKÉ OTEVÍRACÍ SYSTÉMY NADSVĚTLÍKŮ

S otevíracími systémy nadsvětlíků se dají místnosti větrat cenově výhodně a komfortně. Ideální pro vertikálně vmontované, dovnitř se otevírající pravoúhlé sklopné, vyklápěcí, šikmé, ploché okna a okna s oblým obloukom z plastu, dřeva nebo kovu. Aretovatelné, plynule nastavitelné vychýlené polohy zaručují perfektně dávkované větrání místností a umožňují Vám velké šířky otevření až do 300mm. Ovládání vícerých křídlových jednotek jedním pohonem Vám otevírá doplňující potenciál pro úsporu. Montáž probíhá horizontálně nebo vertikálně.

RUČNÉ OTEVÍRACÍ SYSTÉMY NADSVĚTLÍKŮ

Otváracími systémy nadsvětlíků s plochým tvarem otevíráte nepřístupné nadsvětlíky pro účely větrání, například vertikálně montované pravoúhlé, šikmé, ploché okna a okna s oblým obloukem. Ovládání probíhá ručně, prostřednictvím ruční páky nebo ruční kliky a zaručuje velké šířky otevření 200/300mm.

PRVKY PŘÍVODU VZDUCHU NA OKNĚ

Prostřednictvím systému se může proudění vzduchu orientovat do dvou různých pozic. Aby se zabezpečilo optimální proudění vzduchu, dovoluje tato možnost vmontování prvku přívodu vzduchu v různých situacích.

UZAMYKACÍ SYSTÉMY S HLAVNÍM KLÍČEM

S uzamykacím systémem s hlavním klíčem přiměřeně vybavíte malé a střední administrativní nebo továrenské budovy, obchody a restaurace, rodinné domy (například s kanceláří) stejně jako komunální zařízení. Uzamykací systém s hlavním klíčem (uzamykací systém s HK) může obsahovat množství různých zamykacích cylindrických vložek. Jednotlivé klíče přiřazené aktuálním cylindrickým vložkám nezamykají zásadně jinou cylindrickou vložku. Všem cylindrickým vložkám uzamykacího systému je nadřazený hlavní klíč, kterým se ve všeobecnosti mohou zamykat všechny jednotlivé cylindrické vložky. Vytvořit se může samozřejmě také uzamykací systém s hlavním klíčem v kombinované formě, t.j. kombinovaný s různými centrálními funkcemi. Jako i při všech ostatních verzích systému jsou tu přirozeně možné oblasti sjednocených individuálních uzamykání.

UZAMYKACÍ SYSTÉMY S GENERÁLNÍM HLAVNÍM KLÍČEM

S uzamykacím systémem s generálním hlavním klíčem se dají například opatřit administrativní a továrenské budovy, pěněžní instituty, hotely a sanatória nebo univerzity s individuálním řešením zamykání. Uzamykací systém s generálním hlavním klíčem přitom organizuje různé hierarchické úrovně a úrovně oprávnění. Skládá se z libovolného množství různých uzamykacích cylindrických vložek a také generálního hlavního klíče, který zaujme vždy nejvyšší místo v hierarchii klíčů. Uzamykací systém s GHK se proto perfektně hodí pro velké a také komplexní uzamykací systémy. Může se též nasadit v kombinované formě s jedním nebo více centrálními cylindrickými vložkami.

UZÁVĚRY ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ PODLE NORMY EN 1125

Dveřní madla a tlačná madla pro použití na jednokřídlých, případně dvojkřídlých ohnivzdorných, kouřotěsných nebo objektových dveřích do 300kg. Jsou s osvědčením podle normy EN 1125. Vyberte si mezi provedení z ušlechtilé oceli, hliníku nebo plastu.

PŘILÉHAJÍCÍ UZÁVĚRY ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ PODLE NORMY EN 1125

Přiléhající dveřní madla a tlačná madla, které jsou vhodné podle normy EN 1125 pro panikové uzávěry mají osvědčení pro ohnivzdorné dveře. Existují vo vícero materiálech a vyhotoveních – tak se dají přizpůsobit technicky aktuální uzávěry při jedno a dvojkřídlých dveřích na různá vybavení.

ZAVÍRAČE DVEŘÍ

VRCHNÍ ZAVÍRAČ DVEŘÍ – vrchní zavírače dveří Vám otevírají početné možnosti kombinací pro každý požadavek, v provedení s kluznou kolejnicí nebo i s nůžkovým ramenem.

INTEGROVANÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ – pokud kladete nejvyšší nároky na estetiku a design, jsou zavírače falcových dveří jedinečným řešením pro obloukové a ploché dveře a také dveře s lomeným obloukem. Skrytě namontované zůstávají tyto zavírače v pozadí a ponechávají přednost designu dveří. Mohou se namontovat do jednokřídlých obloukových a plochých dveří a také dveří s lomeným obloukem v interiéru a jsou celé integrované ve svislém žlabu dveří, takže dokonce i při otevřených dveřích není vidět žádné rušivé části kování.

PODLAHOVÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ – základ pro náročný vzhled: speciální celoprosklené dveře, ale také všechny ostatní dorazové a kyvadlové dveře můžete přiměřeně vybavit podlahovými zavírači dveří. Díky flexibilním možnostem montáže a nastavení jsou kompatibilní s nejrůznějšími typy dveří a starají se o příjemný vzhled, protože je téměř není vidět. Svými minimálními konstrukčními výškami a vyměnitelnými zásuvnými osami a prodlouženími je můžete nasadit na různe typy podlahy. Flexibilně podélné, boční a výškové nastavení mezi pouzdrem a cementovou schránkou Vám ulehčí montáž dveří. S integrovaným řízením pro správné pořadí zavírání pohyblivého a pevného křídla je můžete namontovat také do dvoukřídlých dveří.

ARETAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Jsou přístroje nebo kombinace přístrojů, které udržijí dveřní systémy v trvale otevřené pozici a případě nouze je samostatně uzavřou. Spuštění následuje automaticky rozpoznáním kouře nebo ručním tlačítkem. Rozpoznání kouře, hlášení alarmu a rychlé a spolehlivé zavírání dveří v případě požáru převezmou aretační zařízení. Každé aretační zařízení se skádá minimálně z hlásiče požáru, spouštěcího zařízení, zařízení pro znehybnění, napájení energií, tlačítka ručního ovládání a zavírače dveří podle normy EN 1154.

AUTOMATICKÉ DVEŘNÍ SYSTÉMY

AUTOMATICKÉ OTEVÍRAČE DVEŘÍ

Pomocí pohonu otočných dveří se s lehkostí automaticky otevírají také protipožární kouřotěsné dveře, které se musí zavírat odpovídajícími zavíracími systémy. Kromě toho můžete dodatečně automatizovat spolehlivými pohony ruční otočné dveře.

SPECIÁLNÍ AUTOMATICKÉ OTEVÍRAČE DVEŘÍ

Jsou určeny pro otevírání těžkých, např. protipožárních dveří, až do šířky křídla 1400mm s hmotností do 250kg. S dvoukřídlými dorazovými dveřmi je možné realizovat průchodné šířky 2800mm. Křídla dveří až do 250 kg se automaticky otevřou a v případě požáru se bezpečně mechanicky zavřou integrovanou pružinou.