ADMINISTRATÍVNÍ BUDOVY | KANCELÁŘSKÉ BUDOVY | ADMINISTRATIVNÍ HALY | MONTOVANÉ BUDOVY | OBCHODNÍ BUDOVY

its very easy

Administrativní budovy, kancelářské budovy, administrativní haly, montované budovy, obchodní budovy přímo z výrobního závodu naší společnosti AVG GROUP. Navrhneme, vyrobíme, odborně namontujeme pro vás kancelářskou budovu, administrativní budovu, administrativní halu, montovanou budovu.

Obchodní budova, kancelářská budova, administrativní budova, montovaná budova pro obchod a služby – vyrobená v našoe vlastním závodě AVG GROUP najde využití pro každý „PROSTOR PRO VÁŠ BYZNYS“.

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, MONTOVANÉ BUDOVY přímo od výrobce AVG GROUP

Administrativní budovy, administrativní haly, montované budovy, obchodní budovy, kancelářské objekty pro vás vytvoříme v AVG GROUP. Variabilita systému AVG umožňuje realizovat moderní stavby pro různá využití. Nosné ocelové konstrukce, které mohou být zapracované do moderního interiérového designu ve spojení nadčasových prosklených a hliníkových fasád přímo z výroby AVG GROUP, jsou zárukou vytvoření moderní a dynamické budovy s originální architekturou.

Nosný sloup ocelového objektu je v převážné míře vyráběný z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Typ a velikost profilu je závislá od typu ocelové konstrukce, jejího rozponu /šířky/výšky, zatížení apod. Součástí nosných sloupů jsou i kotevní desky, desky sloužící na uchycení stěnových pomocných prvků, zavětrovacích prvků a konzoly jeřábových drah. Spoje nosných sloupů, desek a konzol jeřábových drah jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Kotevní prvky /šrouby/ jsou vyráběné u ocelových závitových tyčí bez povrchové úpravy resp. ze závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvení, hloubka kotvení, průměr a počet kotevních šroubů je daný statickým výpočtem.
Střešní vaznice, resp. příhradové vazníky jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Diagonály příhradových vazníků jsou většinou tvořené z uzavřených profilů se čtvercovým průřezem. Dimenze a typ profilů jsou dané statickým výpočtem. Součástí střešních vaznic a vazníků jsou i desky sloužící na uchycení střešních vaznic a střešních zavětrávacích prvků. Spoje vaznic, vazníků a desek jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Střešní vazníky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů typu U, UPE resp. jsou tvořeny systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. Se střešními vaznicemi a vazníky jsou spojené šrouby. Volba typu a dimenze je daná statickým výpočtem, požadovanou požární odolností atd.
Stěnové pomocné prvky pro uchycení opláštění a výplní otvorů jsou v převážné míře vyráběny z válcovaných profilů typu U, UPE, UE, zavřeného profilu se čtyřhranným průřezem resp. jsou tvořené systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými sloupy jsou spojeny šrouby.
Střešní a stěnové zavětrovací prvky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů kruhového resp. čtyřhranného průřezu a slouží ke stabilizování ocelové konstrukce v horizontálním směru. S nosnými částmi ocelové konstrukce jsou spojeny šrouby.
Prvky nadzemního podlaží jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB a pod. a slouží k vytvoření nadzemního podlaží, resp. obslužného prostoru. S nosnými částmi konstrukce jsou spojené šrouby. Jako nášlapná vrstva se využívají ocelové podlahové rošty v provedení FeZn, resp. trapézový plech v kombinaci s betonovou zálivkou.

Administrativní budovy | Kancelářské budovy od AVG – „navrhneme a vyrobíme moderní montovanou budovu, která bude splňovat vaše požadavky a očekávání“

MODERNÍ BUDOVY, MODERNÍ STAVBY, MODERNÍ ARCHITEKTURA – AVG GROUP- VLASTNÍ FIREMNÍ IDENTITA

Moderní administrativní budova, moderní kancelářský objekt z výroby AVG GROUP je vizitkou každé společnosti. „Originalita a moderní styl“ v mnohých případech určují další budoucnost směrování každé moderní společnosti. Pro mnoho úspěšných firem je proto velmi důležité získat takto „vlastní firemní identitu“.

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, KANCELÁŘSKÁ BUDOVA, ADMINISTRATIVNÍ HALA, MONTOVANÁ BUDOVA a její vzhled

Administrativní budova, kancelářská budova, administrativní hala její vzhled a architekturu je možné zvýraznit použitím kvalitních fasádních systémů od AVG GROUP. Vyrábíme nosné ocelové konstrukce pro administrativní budovy stejně jako moderní fasády. Fasáda kancelářské budovy může být vyhotovená z prosklené fasády (klasická, polostrukturální, strukturální) nebo originální provětrávané fasády z kvalitního hliníku. Ve fasádě mohou být namontovaná hliníková okna a dveře z naší vlastní výroby AVG GROUP.

Kancelářské budovy, administrativní haly, montované budovy, mohou být vybavené moderními prosklenými stěnami, příčkami, které výtvářejí vynikající prostorové řešení. Moderní prosklené příčky a prosklené stěny umožňují jednoduchou a rychlou změnu dispozice prostoru členění budovy.

FASÁDY a STŘECHY pro administrativní budovy přímo od AVG GROUP

 • střešní izolované skládané pláště
 • fasády z tepelněizolačních sendvičových panelů
 • odvětrané předsazené fasády
 • fasády z tahokovu
 • fasády z designových hliníkových plechů
 • fasády z hliníkových slunolamů
 • prosklené fasády (klasické, polostrukturální, strukturální)
 • hliníkové dveře, hliníková okna
 • protipožární dveře, protipožářní okna
 • protipožární interierové prosklené stěny
 • automatické posuvné dveře
 • intrierové prosklené stěny, prosklené příčky
 • prosklená zábradlí

Tepelnoizolační sendvičové střešní afasádní systémy AVG

Střešní systémy AVG

Prosklené fasády, hliníková okna a dveře

Prosvětlovací polykarbonátové prvky (panely, světlíky) AVG

Designové profily

Hliníkové kazetové fasády

MONTOVANÁ BUDOVA od AVG GROUP a její výhody

 • rychlá výstavba administrativní budovy
 • nízké náklady na výstavbu kancelářské budovy
 • prostorová flexibilita montované budovy z ocele
 • jednoduchá možnost dostavby administrativní haly
 • kancelářská budova s volitelným volným rozponem
 • volitelný rozměr a tvar haly pro administrativní budovy bez omezení
 • možnost rychlého vytvoření mezipodlaží v budovách
 • výška administrativní budovy od 3,50 m do 50 m a více
 • velikost montované budovy od 50 m2 do 10.000 m2

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA AVG a její využití

 • administrativní budova pro služby
 • víceúčelová montovaná budova pro obchod a kanceláře
 • montovaný kancelářský objekt
 • montovaná kancelářská budova
 • administrativní budova s halou
 • administrativní hala
 • kancelářská budova
 • obchodní budova

Moderní a kvalitní administrativní budovy pro obchod a služby od společnosti AVG GROUP = „Prostor pro Váš byznys“.

Proč ADMINISTRATIVNÍ-OBCHODNÍ BUDOVY od AVG GROUP ?

Máme dlouholeté zkušenosti stabilní domácí společnosti AVG GROUP v oblasti návrhu a výroby ocelových konstrukcí, ocelových hal a fasádních systémů a vlastní montáže výrobků našimi zkušenými pracovníky. Kvalitní služby a dodávky naší společnosti AVG GROU jsou vyhledávané investory, projekčními a architektonickými kancelářemi stejně tak i stavebními společnostmi.

NAŠE SLUŽBY

 • Odborné poradenství a konzultace
 • Návrhy technických řešení
 • Projekty statiky a statické návrhy
 • Výrobní dokumentace pro ocelové konstrukce střechy, fasády, hliníkové prosklené systémy
 • Vypracování technických detailů pro všechny produkty
 • Optimalizace projekčních návrhů
 • Vlastní montáž

NAŠE PRODUKTY

 • OCELOVÉ HALY, MONTOVANÉ HALY
 • HALOVÉ OBJEKTY
 • VÝROBA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
 • MODERNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, NADSTAVBY
 • STŘEŠNÍ A STĚNOVÉ OPLÁŠTĚNÍ
 • STŘEŠNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ
 • ODVĚTRANÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ KAZETOVÉ FASÁDY
 • DESIGNOVÉ FASÁDY Z HLINÍKU
 • PROSKLENÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ OKNA A DVEŘE
 • INTERIÉROVÉ PROSKLENÉ PŘÍČKY A STĚNY

Plánujete realizovat investici do OBCHODNĚ-KANCELÁŘSKÉ BUDOVY ?

Při plánování investičního záměru do OBCHODNĚ-KANCELÁŘSKÉ BUDOVY a ješte před tím, než se začne připravovat projektová dokumentace budovy, doporučujeme využít všem architektům, projektantům, investorům a stavebním společnostem naše zkušenosti a rady.

Společně najdeme nejlepší řešení,protože naše společnost AVG GROUP – VYRÁBÍ a NAVRHUJE MODERNÍ MONTOVANÉ BUDOVY. Umíme Vám doporučit nejlepší a nejoptimálnější řešení statiky nosné konstrukce budovy.

Domácí výrobce společnost AVG group, a.s. nabízí spolupráci při navrhování a optimalizacích nosných ocelových konstrukcí ADMINISTRATÍVNĚ-OBCHODNÍCH BUDOV a různych objektů. Vypracujeme pro Vás kvalitní projektovou dokumentaci pro získání stavebního povolení „část – statika ocelových konstrukcí a zakládání stavby“. Připravíme výrobní dokumentace, technické a konstrukční detaily.

AVG GROUP – NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ– VLASTNÍ VÝROBA – VLASTNÍ MONTÁŽ – KVALITNÍ DOKUMENTACE – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER !

Připravíme pro Vás obchodně-administrativní budovu na míru!

logo AVG