VÝSTAVBA HALY AVG | STAVÍME HALY AVG | STAVBA HALY AVG | VÝSTAVBA HAL AVG | VÝROBA HAL AVG

Výstavba haly AVG od tradičnÍho certifikovaného výrobce hal a systémů AVG GROUP je vždy vykonávaná odbornými pracovníky AVG, kteří mají množství praktických zkušeností z výstavby hal pro různé odvětví průmyslu, obchdu a služeb. Stavíme haly AVG pro „JAKÝKOLIV BYZNYS“.

Výstavba haly - „AVG – nejlepší a nejzkušenější tým odborníků z návrhu a konstrukce hal, certifikované výroby a odborné montáže“

VÝSTAVBA HALY AVG od A po Z, STAVBA HALY AVG na míru

Výstavba haly AVG od A po Z má množství výhod, které oceňují všichni zákazníci, odběratelé a stavební společnosti. Výstavba haly AVG přímo výrobcem haly je dopředu plánovaná a probíhá podle předem vypracovaného technologického postupu a vypracovaných konstrukčních a stavebných detailů.

Nosný sloup ocelového objektu je v převážné míře vyráběný z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Typ a velikost profilu je závislá od typu ocelové konstrukce, jejího rozponu /šířky/výšky, zatížení apod. Součástí nosných sloupů jsou i kotevní desky, desky sloužící na uchycení stěnových pomocných prvků, zavětrovacích prvků a konzoly jeřábových drah. Spoje nosných sloupů, desek a konzol jeřábových drah jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Kotevní prvky /šrouby/ jsou vyráběné u ocelových závitových tyčí bez povrchové úpravy resp. ze závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvení, hloubka kotvení, průměr a počet kotevních šroubů je daný statickým výpočtem.
Střešní vaznice, resp. příhradové vazníky jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Diagonály příhradových vazníků jsou většinou tvořené z uzavřených profilů se čtvercovým průřezem. Dimenze a typ profilů jsou dané statickým výpočtem. Součástí střešních vaznic a vazníků jsou i desky sloužící na uchycení střešních vaznic a střešních zavětrávacích prvků. Spoje vaznic, vazníků a desek jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Střešní vazníky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů typu U, UPE resp. jsou tvořeny systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. Se střešními vaznicemi a vazníky jsou spojené šrouby. Volba typu a dimenze je daná statickým výpočtem, požadovanou požární odolností atd.
Stěnové pomocné prvky pro uchycení opláštění a výplní otvorů jsou v převážné míře vyráběny z válcovaných profilů typu U, UPE, UE, zavřeného profilu se čtyřhranným průřezem resp. jsou tvořené systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými sloupy jsou spojeny šrouby.
Střešní a stěnové zavětrovací prvky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů kruhového resp. čtyřhranného průřezu a slouží ke stabilizování ocelové konstrukce v horizontálním směru. S nosnými částmi ocelové konstrukce jsou spojeny šrouby.
Prvky nadzemního podlaží jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB a pod. a slouží k vytvoření nadzemního podlaží, resp. obslužného prostoru. S nosnými částmi konstrukce jsou spojené šrouby. Jako nášlapná vrstva se využívají ocelové podlahové rošty v provedení FeZn, resp. trapézový plech v kombinaci s betonovou zálivkou.

Stavba haly AVG – „Ověřené zkušenosti z množství realizací výrobně - skladových hal, obchodních hal, prodejních hal a moderních budov.“

Výstavba haly AVG

Ocelová konstrukce haly je odborně, kvalitně a přesně namontovaná podle vypracované dokumentace „montážní sestavy“.

Střešní opláštení AVG

Montáž střechy je provedená podle vypracovaných technických, konstrukčních a stavebních detailů AVG.

Fasádní opláštění AVG

Montáž fasády přesně podle osvědčených postupů a vypracovaných technických a stavebních detailů AVG.

Okna, dveře, brány

Montujeme zodpovědně a odborně. Montáž oken, dveří a bran je provedená podle vypracovaných detailů AVG, které odborně řeší propojení navazujících konstrukcí.

Prosklené fasády AVG

Tyto kvalitní řešení fasád jsou náročné na výrobu, stejně tak i na kvalitní montáž. Prosklené fasády AVG vyrábí a odborně a kvalitně namontuje přesně podle vyhotovené technické a montážní dokumentace AVG.

Architektonické doplňky haly

Hliníkové lamely, odvětrané fasády, předsazené prvky, fasádní obklady namontujeme kvalitně, odborně a technicky správně.

RYCHLÁ VÝROBA HAL A VÝSTAVBA HAL AVG

Výstavba hal AVG „rychle a kvalitně“. Objevte množství výhod certifikovaného systému AVG od prvního kroku. AVG GROUP – jsme domácí výrobce, vyrábíme a stavíme haly. Připravíme pro vás nejlepší řešení haly na míru.

  • nízké náklady na výstavbu haly nebo montované budovy
  • rychlá výstavba hal již za pár týdnů
  • bezpečná výstavba hal systémových řešení
  • nízké náklady na montážní techniku (autojeřáby, montážní plošiny)
  • nízké náklady na dopravu
  • nízké náklady na vykládku objektů na stavbě
  • úspora ploch na staveništi
  • jednoduchá a rychlá dostavba (další haly nebo administrativní budovy)
  • flexibilní montáž hal AVG
  • výstavba hal AVG v každém ročním období

Výstavba hal : NEZAPOMÍNEJTE! VŠECHNO JE O DETAILECH !

….a proto se raději obraťte na odbornou a osvědčenou certifikovanou společnost AVG GROUP se stabilním zázemím a zkušenostmi.

Stavíme haly na míru.

Využijte naše služby a zkušenosti z množství návrhů, výrobních řešení a výstavby hal na míru. Naše zkušenosti mohou využít projektanti, architekti, investoři a stavební společnosti. Připravíme nejlepší technické řešení.

 

VÝSTAVBA HAL AVG GROUP - NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ - VLASTNÍ VÝROBA - VLASTNÍ MONTÁŽ - KVALITNÍ DOKUMENTACE - ZÁRUKA A SERVIS = VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER!

Postavíme pro Vás halu na míru !