PŘIZNANÉ UPEVNĚNÍ LAMINÁTOVÝCH PANELŮ (HPL)
ŠROUBY K DŘEVĚNÉ PODPŮRNÉ KONSTRUKCI

Podpůrná konstrukce

Dřevěná podpůrná konstrukce musí být navržená a vyrobená v souladu s národními normami. Při aplikacích, které nevyžadují strukturální analýzu, by měli být rozměry dřevěných konstrukcí minimálně 60 x 40mm pro podkladové horizontální prvky, minimálně 50 x 30 mm pro podpůrné vertikální prvky a 100 x 30 mm pro podpůrné vertikální prvky v oblastech spoje panelů. Dřevěná podpůrná konstrukce by měla být chráněná před vlhkostí UV zářením. Pro umožnění dialtace laminátového materiálu HPL musí být na panelech pro účely montáže vytvořeny pevné a posuvné body (obr. 1c).

Pevné body

Pevné body se používají na rovnoměrné rozdělení roztažných a stahovacích pohybů. Průměr vrtaného otvoru v laminátových HPL panelech musí být 6,0 mm.

Posuvné body

Průměr vrtaného otvoru v místě posuvného bodu
v laminátových HPL panelech musí být větší, než průměr upevňovacího prvku v závislosti na požadované expanzní vzdálenosti. Má to být průměr dříku upevňovacího prvku plus 2mm na každý metr vzdálenosti posuvného bodu
od pevného bodu. Hlava upevňovacího prvku musí být dostatečně velká na to, aby zakryla celý vrtaný otvor
v laminátovém HPL panelu. Šrouby nesmí být nadměrně utažené. Nepoužívejte zápustné šrouby. Centrální bod vrtaného otvoru v podpůrné konstrukci se musí shodovat
s centrálním bodem vrtaného otvoru v laminátových HPL panelech. Upevňovací prvky by se měly ukládat od středu panelu směrem ven.

Okrajové rozestupy při kotvení

Z důvodu stability a rovinnosti je nutné jednoznačně dodržet okrajové rozestupy při kotvení podle obr. 1a a obr. 1b. Vzdálenost v oblasti spoje panelů musí být nejméně 8mm, aby mohl materiál bez problémů měnit rozměry (dilatovat), viz obr. 1c.

Vnitřní rozestupy při kotvení

Vnitřní rozestupy při kotvení, rozměr „a“ a „b“ podle obr. 1a a obr. 1b, volíme na základě statických výpočtů nebo pokud si to nevyžadují místní předpisy, v souladu s tab. 1. V okrajové oblasti musí být rozestupy kotvících prvků menší, než v střední oblasti (tlak, sání).

Kotvící prvky

Na kotvení laminátových HPL panelů se používají šrouby s půlkulatou nebo 6-hrannou hlavou průměru 5,3mm a délky 35mm. Šrouby musí mít dřík, který má délku minimálně takovou, jako je tloušťka HPL panelu. Průměr dříku je 4mm.

Průměr vrtaného otvoru v HPL panelech pro:

posuvné body: 8mm nebo podle potřeby
pevné body: 6mm

Doporučuje se, aby byly kotvící prvky vyrobené z nerezavějících materiálů.

Na požádání je možné dodat lakované hlavy šroubů, nebo barevné krytky podle barvy HPL panelů.

PŘIZNANÉ UPEVNĚNÍ LAMINÁTOVÝCH PANELŮ (HPL)
NÝTOVÁNÍM K PODPŮRNÉ HLINÍKOVÉ KONSTRUKCI

Podpůrná konstrukce

Hliníková podpůrná konstrukce musí být vyrobená a navržená v souladu s národními normami a musí být namontovaná v souladu s technickými údaji výrobce pro danou podpůrnou konstrukci. Hliníková podpůrná konstrukce se může skládat
z vertikálních profilů (T, L), které jsou uchycené k nosné stěně objektu pomocí úhlových konzol.
Kovové podpůrné konstrukce mění své rozměry na základě teplotních změn. Rozměry laminátových panelů HPL se však mění vlivem změn relativní vlhkosti. Tyto změny mohou být protichůdné při rozměrech podpůrné konstrukce
a laminátového materiálu HPL. Počas instalace musíme věnovat pozornost expanzní vzdálenosti. Pro umožnění dilatace laminátového materiálu HPL musí být
na panelech pro účely montáže vytvořené pevné a posuvné body (obr. 2c).

Pevné body

Pevné body se používají na rovnoměrné rozdělení roztažných a stahovacích pohybů. Průměr vrtaného otvoru v laminátových HPL panelech musí být 5,1mm.

Posuvné body

Průměr vrtaného otvoru vmístě posuvného bodu
v laminátových HPL panelech musí být větší, než průměr upevňovacího prvku v závislosti na požadované expanzní vzdálenosti. Má to být průměr dříku upevňovacího prvku plus 2mm na každý metr vzdálenosti posuvného bodu
od pevného bodu. Hlava upevňovacího prvku musí být dostatočně velká na to, aby zakryla celý vrtaný otvor
v laminátovém HPL panelu. Upevnění se provede tak, aby se panel mohl hýbat.
Toho se dá dosáhnout tak, že se na nýtovací zařízení nasadí pružný nástavec a pomocí něj se nýty kotví panely
k hliníkovému roštu. Tímto se dosáhne vzdálenost mezi hlavou nýtu a povrchem panelu přibližně 0,3mm, což umožňuje pohyb prvku ve vrtaném otvoru. Centrální bod vrtaného otvoru
v podpůrné konstrukci se musí shodovat s centrálním bodem vrtaného otvoru v laminátových HPL panelech. Upevňovací prvky by se měli ukládat od středu panelů směrem ven.

Okrajové rozestupy při kotvení

Z důvodu stability a rovinnosti je nutné jednoznačně dodržet okrajové rozestupy při kotvení podle obr. 2a a obr. 2b. Vzdálenost v oblasti spoje panelů musí být nejméně 8 mm, aby mohl materiál bez problémů měnit rozměry (dilatovat), viz obr. 2c.

Vnitřní rozestupy při kotvení

Vnitřní rozestupy při kotvení, rozměr „a“ a „b“ podle obr. 2a a obr. 2b, volíme na základě statických výpočtů nebo, pokud si to nevyžadují místní předpisy, v souladu s tab. 2. V okrajové oblasti musí být rozestupy kotvících prvků menší, než ve střední oblasti (tlak, sání).

Kotvící prvky

Na kotvení laminátových HPL panelů se používají nýty s velkou, v případě potřeby také barevnou lakovanou hlavou. Kotví se do podpůrné hliníkové konstrukce
Materiál: hliník / ocel
Průměr nýtu: 4,8 – 5,0 mm

Průměr vrtaného otvoru v HPL panelech pro:

posuvné body: 8,5 mm nebo podle potřeby
pevné body: 5,0 – 5,1 mm

Průměr vrtaného otvoru v hliníkové podpůrné konstrukci je 5,0 – 5,1mm

Je nutné dodržet vzdálenost 0,3mm mezi hlavou nýtu a kotveným materiálem!

Na požádání je možné dodat lakované hlavy nýtů podle barvy HPL panelů.

SKRYTÉ UPEVNĚNÍ LAMINÁTOVÝCH PANELŮ (HPL)
ROZPĚRNÝMI KOTVAMI K PODPŮRNÉ HLINÍKOVÉ KONSTRUKCI

Popis systému

Princip systému spočíva v zafixování hliníkových elementů pomocí rozpěrných kotev do zadní strany laminátových HPL panelů. Takto připravené panely se zavěsí a zafixují na nosnou hliníkovou konstrukci skládající se z nosných konzol upevněných do stěny, svislých T – profilů a horizontálních C – profilů.
Tímto systémem kotvení dosáhneme čistou uzavřenou fasádu bez viditelných kotvících prvků. Je to mechanické a trvale bezpečné kotvení.

Dimenzování

Rozestupy rozpěrných kotev volíme na základě statického výpočtu. Jsou závislé
na tloušťce a kvalitě použitého materiálu, na rozměru laminátových HPL panelů
a celkového dispozičního řešení obkladu. Musí být zohledněná výška objektu
a zatížení větrem. Minimálna tloušťka laminátových HPL panelů je při tomto systému kotvení 8mm.

Dilatační spáry

Rozestupy obkladů na místech styků musí být dostatečně velké, aby se zabránilo stlačení obkladů při dosažení maximální teplotní roztažnosti. Dbejte
na upozornění výrobce, jako i na koeficienty roztažnosti prvků spodní konstrukce. Na spodním a horním okraji objektu nechejte dostatečný otvor na provětrávaní.

Základní principy kotvení

Do otvoru vyvrtaného a podfrézovaného na potřebný rozměr se vloží matka s rozpěrným koncem tak, aby fixovala hliníkový element. Do matky se vloží a zašroubuje šroub se 6 – hrannou hlavou (viz obr. 3b). Rozpěrná kotva je vyrobená z nerezového materiálu. Její rozměr (hs) se mění v závislosti na tloušťce kotveného laminátového HPL materiálu. Rozměr hs se pohybuje v rozmezí od 4,0mm do 15,0mm. Postupným dotahováním šroubu se rozpěrná matka roztáhne do vyvrtaného
a podfrézovaného otvoru a tím vytvoří pevný, nepohyblivý spoj (viz obr. 3a).

Příprava HPL panelů

Otvory na rozpěrné kotvy se mohou vrtat přenosnými vrtačkami, vrtačkami se stolem a válečkovým dopravníkem nebo na automatickém vrtacím stroji. Vrtačka musí mít výkyvné vřeteno. Celá operace se provede jedným speciálním nástrojem. Najprve se vyvrtá valcový otvor do potřebné hloubky a následně se podfrézuje spodní část otvoru vyklopením vřetena.
Hloubka vrtaného otvoru závisí na velikosti rozpěrné kotvy v závislosti na tloušťce kotvených laminátových HPL panelů (viz tab. 3, obr. 3c).

Montáž obkladů

 • kotvení podkladového hliníkového roštu do nosné stěny
 • zafixování hliníkových elementů pomocí rozpěrných kotev
 • do zadní strany laminátových HPL panelů
 • zavěšení připravených panelů na horizontální hliníkový rošt
 • zabezpečení panelů proti horizontálnímu pohybu závrtnými šrouby

SKRYTÉ UPEVNĚNÍ LAMINÁTOVÝCH PANELŮ (HPL)
K PODPŮRNÉ HLINÍKOVÉ KONSTRUKCI LEPENÍM

Příprava hliníkové nosné konstrukce

 • přebrousit a zdrsnit povrch
 • vyčistit a odmastit
 • čas odvětrání 10 minut
 • natřít štětcem podkladový nátěr
 • čas odvětrání min. 30 minut , max. 8 hodin

Lepení

 • montážní pásku nalepit po celé délce svislého profilu, ochrannou fólii ješte neodlepovat
 • nanášení lepidla se vykonává pomocí ruční nebo tlakové pistole, profil nanášaného lepidla je trojúhelníkový (šířka 8mm, výška 10mm), minimální vzdálenost
  od montážní pásky 5mm, nanáší se po obou stranách profilu.

Popis systému

Lepení je systém na zakrytou a hospodárnou montáž fasádních obkladů. Systém se skládá z trvale-elastické lepící hmoty a oboustranné lepící pásky na fixaci obkladů, stejně i z produktů učených na přípravu podkladu. Pomocí systému lepení je možné neviditelně upevnit fasádní a interiérové obklady na podkladovou konstrukci.

Dimenzování

Dimenzování svislé spodní konstrukce závisí na druhu obkladové konstrukce. Vzdálenosti profilů a jejich šířky závisí na statických požadavcích a na požadavcích vyplývajících z údajů o druhu obkladů.
Příprava každého díla vyžaduje individuální projektování.
Lepení se vykonává po celé výšce obkladu.

Dilatační spáry

Rozstupy obkladů na místech styku musí být dostatečně velké, aby se zabránilo stlačení obkladů
při dosažení maximální teplotní roztažnosti. Dbejte na upozornění výrobce, jako i na koeficienty roztažnosti prvků spodní konstrukce. Na spodním a horním okraji objektu nechejte dostatečný otvor na provětrávaní.

Základní principy lepení

Lepení je možné vykonávat přímo na stavbě, při práci je třeba chránit prostor před povětrnostnými vlivy a prachem. Počas prací nesmí teplota vzduchu klesnout pod +5°C a nesmí překročit +35°C. Relativní vlhkost vzduchu max. 75%. Nasledujících 5 hodin po montáži nesmí teplota klesnout pod min. požadovanou teplotu vzduchu. Teplota lepených ploch (obkladů, spodní konstrukce) musí být min. o 3°C vyšší, než je teplota rosného bodu, zabráni se tím kondenzaci vodních par na povrchu. Zpracovatet musí být technicky zaškolený.

Příprava HPL panelů

 • přebrousit a zdrsnit povrch
 • vyčistit a odmastit
 • čas odvětrání 10 minut
 • natřít štětcem podkladový nátěr
 • čas odvětrání min. 30 minut , max. 8 hodin

Lepené plochy musí být čisté, suché a bez mastnot. Po aplikaci podkladového nátěru chraňte povrch před prachem, znečištěním a pod.

Montáž obkladů

 • odstranit ochrannou fólii z montážní pásky
 • lepený fasádní obklad se na předpokládané místo nasadí pomocí usazovacích úponů tak, aby zatím nedošlo k celoplošnému kontaktu s montážní páskou
 • překontrolovat umístění fasádního obkladu a až potom ho přitlačit k montážní pásce.
 • montáž obkladů musí být ukončená do 10. minut od nanesení lepidla na profil