SKLADOVÉ HALY | MONTOVANÁ SKLADOVÁ HALA | SKLADOVACÍ HALA | HALA PRO SKLADOVÁNÍ

avg group logo

AVG GROUP navrhuje, vyrábí, dodává a montuje kvalitní skladové haly pro různá odvětví průmyslu a služeb. V našem výrobním závodě vyrobíme skladovou halu a připravíme nejlepší řešení. Skladové haly s volným rozponem až 65 metrů.

Rozumíme Vašim požadavkům a potřebám našich zákazníků! Naše množství realizací a naše zkušenosti v oblasti výroby a výstavby skladových hal garatují požadavky na kvalitu, rychlost výstavby a cenu.

Skladové haly AVG – „v halách od certifikovaného výrobce AVG GROUP máte zaručenou kvalitu, nejlepší konstrukční řešení a dlouhou životnost originálních hal“

SKLADOVÉ HALY na míru

Skladové haly navrhujeme na míru podle požadavků našich zákazníků, investorů, projektantů a architektů. Nejlepší řešení pro vytvoření uživatelských potřeb investorů jsou samozřejmostí pro všechny skladové haly od naší společnosti AVG GROUP.

Součástí skladových hal AVG GROUP mohou být také administrativní budovy pro obchod a služby nebo kancelářské vestavby. Těmito řešeními je možné vytvořit moderní, funkční a kvalitní zázemí pro skladovou halu.

Originální moderní skladovou halu je možné zvýraznit použitím fasádních systémů, případně doplnit část opláštění hliníkovou kazetovou fasádou nebo prosklenou fasádou od naší společnosti AVG GROUP.

Nosný sloup ocelového objektu je v převážné míře vyráběný z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Typ a velikost profilu je závislá od typu ocelové konstrukce, jejího rozponu /šířky/výšky, zatížení apod. Součástí nosných sloupů jsou i kotevní desky, desky sloužící na uchycení stěnových pomocných prvků, zavětrovacích prvků a konzoly jeřábových drah. Spoje nosných sloupů, desek a konzol jeřábových drah jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Kotevní prvky /šrouby/ jsou vyráběné u ocelových závitových tyčí bez povrchové úpravy resp. ze závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvení, hloubka kotvení, průměr a počet kotevních šroubů je daný statickým výpočtem.
Střešní vaznice, resp. příhradové vazníky jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Diagonály příhradových vazníků jsou většinou tvořené z uzavřených profilů se čtvercovým průřezem. Dimenze a typ profilů jsou dané statickým výpočtem. Součástí střešních vaznic a vazníků jsou i desky sloužící na uchycení střešních vaznic a střešních zavětrávacích prvků. Spoje vaznic, vazníků a desek jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Střešní vazníky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů typu U, UPE resp. jsou tvořeny systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. Se střešními vaznicemi a vazníky jsou spojené šrouby. Volba typu a dimenze je daná statickým výpočtem, požadovanou požární odolností atd.
Stěnové pomocné prvky pro uchycení opláštění a výplní otvorů jsou v převážné míře vyráběny z válcovaných profilů typu U, UPE, UE, zavřeného profilu se čtyřhranným průřezem resp. jsou tvořené systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými sloupy jsou spojeny šrouby.
Střešní a stěnové zavětrovací prvky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů kruhového resp. čtyřhranného průřezu a slouží ke stabilizování ocelové konstrukce v horizontálním směru. S nosnými částmi ocelové konstrukce jsou spojeny šrouby.
Prvky nadzemního podlaží jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB a pod. a slouží k vytvoření nadzemního podlaží, resp. obslužného prostoru. S nosnými částmi konstrukce jsou spojené šrouby. Jako nášlapná vrstva se využívají ocelové podlahové rošty v provedení FeZn, resp. trapézový plech v kombinaci s betonovou zálivkou.

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ A FASÁDA SKLADOVÉ HALY

Tepelněizolační sendvičové střešní a fasádní systémy AVG

Střešní systémy AVG

Trapézové profily AVG (střešní, fasádní, konstrukční)

Designové profily

Prosvětlovací polykarbonátové prvky (panely, světlíky) AVG

Fasádní vlnité profily (waves)

Proč SKLADOVÉ HALY od AVG GROUP ?

Jsme domácíspolečnost, která stojí na pevných základech.
Nabízíme kvalitní řešení
dodávek našich produktů i s podporou našich služeb.

Dlouholeté zkušenosti stabilní domácí společnosti v oblasti výroby ocelových konstrukcí, ocelových hal a fasádních systémů a vlastní montáže výrobků našimi zkúšenými pracovníky jsou vyhledávané investory, projekčními a architektonickými kancelářemi stejně jako kvalitními stavebními společnostmi.

NAŠE SLUŽBY

 • Odborné poradenství a konzultace
 • Návrhy technických řešení
 • Projekty statiky a statické návrhy
 • Výrobní dokumentace pro ocelové konstrukce střechy, fasády, hliníkové prosklené systémy
 • Vypracování technických detailů pro všechny produkty
 • Optimalizace projekčních návrhů
 • Vlastní montáž

NAŠE PRODUKTY

 • OCELOVÉ HALY, MONTOVANÉ HALY
 • HALOVÉ OBJEKTY
 • VÝROBA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
 • MODERNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, NADSTAVBY
 • STŘEŠNÍ A STĚNOVÉ OPLÁŠTĚNÍ
 • STŘEŠNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ
 • ODVĚTRANÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ KAZETOVÉ FASÁDY
 • DESIGNOVÉ FASÁDY Z HLINÍKU
 • PROSKLENÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ OKNA A DVEŘE
 • INTERIÉROVÉ PROSKLENÉ PŘÍČKY A STĚNY

Plánujete realizovat investici do SKLADOVÉ HALY ?

Při plánovaní investičního záměru do skladové haly a ješte před tím, než se začne připravovat projektová dokumentace ocelové haly, doporučujeme využít všem architektům, projektantům, investorům a stavebním společnostem naše zkušenosti a rady.

Společně najdeme nejlepší řešení, protože naše společnost AVG GROUP – HALY VYRÁBÍ a NAVRHUJE. Umíme Vám doporučit nejlepší a nejoptimálnější řešení statiky nosné konstrukce skladové haly.

Domácí výrobce společnost AVG group, a.s. nabízí spolupráci při navrhování a optimalizacích nosných ocelových konstrukcí montovaných hal různých objektů.Umíme pro Vás vypracovat kvalitní projektovou dokumentaci pro získání stavebního povolení „čásť – statika ocelových konstrukcí a zakládální stavby“. Připravíme pro Vás výrobní dokumentaci, technické a konstrukční detaily.

AVG GROUP – NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ– VLASTNÍ VÝROBA – VLASTNÍ MONTÁŽ – KVALITNÍ DOKUMENTACE – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER !

Připravíme pro Vás skladovou halu na míru!