LOGISTICKÉ HALY A SKLADY | MONTOVANÉ SKLADY

its very easy

AVG GROUP navrhuje, vyrábí, dodává a montuje kvalitní logistické haly pro různá odvětví průmyslu a služeb. Logistickou halu pro Vás vyrobíme v našem výrobním závodě s nejlepším konstrukčním a technickým řešením. Logistické haly vyrábíme s různým volným rozponem až do 65 metrů.

Nejlépe rozumíme potřebám a požadavkům zákazníků, o čemž svědčí i množství realizací. Máme zkušenosti ve výrobě a výstavbě logistických hal se zárukou za kvalitu, rychlost výstavby a cenu.

Logistické haly od AVG – „jednoznačně nejlepší řešení pro skladování a distribuci zboží“

LOGISTICKÉ HALY na míru

AVG GROUP navrhne logistickou halu na míru pro investory, architekty a projektanty podle požadavků. Navržené logistické haly plní funkčnost a uživatelské potřeby investorů.

Součástí moderní logistické haly může být i administrativní budova nebo kancelářská vestavba, které poskytnou kvalitní zázemí pro personál. Logistické haly vytvářejí spolu s administrativními budovami a kancelářskými vestavbami funkční celek pro skladování a distribuci zboží stejně i pro obchod a služby.

Logistickou halu může zvýraznit použití kvalitních fasádních systémů z nabídky naší společnosti AVG GROUP. Hodnotu objektu logistické haly přidá použití moderní celoprosklené fasády nebo hliníkové kazetové fasády.

Nosný sloup ocelového objektu je v převážné míře vyráběný z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Typ a velikost profilu je závislá od typu ocelové konstrukce, jejího rozponu /šířky/výšky, zatížení apod. Součástí nosných sloupů jsou i kotevní desky, desky sloužící na uchycení stěnových pomocných prvků, zavětrovacích prvků a konzoly jeřábových drah. Spoje nosných sloupů, desek a konzol jeřábových drah jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Kotevní prvky /šrouby/ jsou vyráběné u ocelových závitových tyčí bez povrchové úpravy resp. ze závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvení, hloubka kotvení, průměr a počet kotevních šroubů je daný statickým výpočtem.
Střešní vaznice, resp. příhradové vazníky jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Diagonály příhradových vazníků jsou většinou tvořené z uzavřených profilů se čtvercovým průřezem. Dimenze a typ profilů jsou dané statickým výpočtem. Součástí střešních vaznic a vazníků jsou i desky sloužící na uchycení střešních vaznic a střešních zavětrávacích prvků. Spoje vaznic, vazníků a desek jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Střešní vazníky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů typu U, UPE resp. jsou tvořeny systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. Se střešními vaznicemi a vazníky jsou spojené šrouby. Volba typu a dimenze je daná statickým výpočtem, požadovanou požární odolností atd.
Stěnové pomocné prvky pro uchycení opláštění a výplní otvorů jsou v převážné míře vyráběny z válcovaných profilů typu U, UPE, UE, zavřeného profilu se čtyřhranným průřezem resp. jsou tvořené systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými sloupy jsou spojeny šrouby.
Střešní a stěnové zavětrovací prvky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů kruhového resp. čtyřhranného průřezu a slouží ke stabilizování ocelové konstrukce v horizontálním směru. S nosnými částmi ocelové konstrukce jsou spojeny šrouby.
Prvky nadzemního podlaží jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB a pod. a slouží k vytvoření nadzemního podlaží, resp. obslužného prostoru. S nosnými částmi konstrukce jsou spojené šrouby. Jako nášlapná vrstva se využívají ocelové podlahové rošty v provedení FeZn, resp. trapézový plech v kombinaci s betonovou zálivkou.

Logistickou halu může zvýraznit použití kvalitních fasádních systémů z nabídky naší společnosti AVG GROUP. Hodnotu objektu logistické haly přidá použití moderní celoprosklené fasády nebo hliníkové kazetové fasády.

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ A FASÁDA LOGISTICKÉ HALY

Tepelnoizolační sendvičové střešní afasádní systémy AVG

Střešní systémy AVG

Trapézové profily AVG (střešní, fasádní, konstrukční)

Prosvětlovací polykarbonátové prvky (panely, světlíky) AVG

Designové profily

Hliníkové kazetové fasády

Proč LOGISTICKÉ HALY od AVG GROUP ?

Jsme domácíspolečnost, která stojí na pevných základech.
Nabízíme kvalitní řešení
dodávek našich produktů i s podporou našich služeb.

Dlouholeté zkušenosti stabilní domácí společnosti v oblasti výroby ocelových konstrukcí, ocelových hal a fasádních systémů a vlastní montáže výrobků našimi zkúšenými pracovníky jsou vyhledávané investory, projekčními a architektonickými kancelářemi stejně jako kvalitními stavebními společnostmi.

NAŠE SLUŽBY

 • Odborné poradenství a konzultace
 • Návrhy technických řešení
 • Projekty statiky a statické návrhy
 • Výrobní dokumentace pro ocelové konstrukce střechy, fasády, hliníkové prosklené systémy
 • Vypracování technických detailů pro všechny produkty
 • Optimalizace projekčních návrhů
 • Vlastní montáž

NAŠE PRODUKTY

 • OCELOVÉ HALY, MONTOVANÉ HALY
 • HALOVÉ OBJEKTY
 • VÝROBA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
 • MODERNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, NADSTAVBY
 • STŘEŠNÍ A STĚNOVÉ OPLÁŠTĚNÍ
 • STŘEŠNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ
 • ODVĚTRANÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ KAZETOVÉ FASÁDY
 • DESIGNOVÉ FASÁDY Z HLINÍKU
 • PROSKLENÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ OKNA A DVEŘE
 • INTERIÉROVÉ PROSKLENÉ PŘÍČKY A STĚNY

Plánujete realizovat investici do LOGISTICKÉ HALY ?

Při investičním záměru do logistické haly ve stádiu přípravy doporučujeme využít naše služby a zkušenosti projektantům, architektům, investorům a stavebním společnostem.

Připravíme nejlepší řešení, protože naše společnost AVG GROUP – HALY VYRÁBÍ a NAVRHUJE. Doporučíme nejoptimálnější a nejlepší návrhy statiky nosné konstrukce logistické haly.

Domácí výrobce společnost AVG group, a.s. nabízí spolupráci při navrhování a optimalizacích nosných ocelových konstrukcí montovaných hal různých objektů.Umíme pro Vás vypracovat kvalitní projektovou dokumentaci pro získání stavebního povolení „čásť – statika ocelových konstrukcí a zakládální stavby“. Připravíme pro Vás výrobní dokumentaci, technické a konstrukční detaily.

AVG GROUP – NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ– VLASTNÍ VÝROBA – VLASTNÍ MONTÁŽ – KVALITNÍ DOKUMENTACE – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER !

Připravíme pro Vás logistickou halu a míru!