MONTOVANÉ HALY | VÝSTAVBA MONTOVANÝCH HAL | LEHKÉ MONTOVANÉ HALY | MONTOVANÁ HALA NA MÍRU

Montované haly navrhuje, vyrábí, dodává a odborně montuje naše společnost AVG GROUP pro různe odvětví průmyslu a služeb. Montované haly vyrábíme v našem výrobním závodě a připravíme nejlepší řešení, protože máme zrealizované množství projektů.

Společnosť AVG GROUP rozumí požadavkům průmyslu a potřebám výroby. Díky tomuto porozumění a množství realizací můžete využít naše zkušenosti pro výhodnou dodávku vaší montované haly, která může být spojená s administratívní budovou.

Montované haly AVG – „nejlepší řešení, jedinečný vzhled, certifikovaná výroba, odborná montáž“

MONTOVANÉ HALY AVG pro různé využití přímo od výrobce

Originální řešení systému výstavby montovaných hal od společnosti AVG GROUP garantují jakékoliv využití prostoru, rychlou výstavbu, přesnou a kvalitní vlastní montáž. AVG SYSTEM – MONTOVANÉ HALY jsou ZÁRUKOU PRO KAŽDOU DODÁVKU.

Nosný sloup ocelového objektu je v převážné míře vyráběný z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Typ a velikost profilu je závislá od typu ocelové konstrukce, jejího rozponu /šířky/výšky, zatížení apod. Součástí nosných sloupů jsou i kotevní desky, desky sloužící na uchycení stěnových pomocných prvků, zavětrovacích prvků a konzoly jeřábových drah. Spoje nosných sloupů, desek a konzol jeřábových drah jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Kotevní prvky /šrouby/ jsou vyráběné u ocelových závitových tyčí bez povrchové úpravy resp. ze závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvení, hloubka kotvení, průměr a počet kotevních šroubů je daný statickým výpočtem.
Střešní vaznice, resp. příhradové vazníky jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Diagonály příhradových vazníků jsou většinou tvořené z uzavřených profilů se čtvercovým průřezem. Dimenze a typ profilů jsou dané statickým výpočtem. Součástí střešních vaznic a vazníků jsou i desky sloužící na uchycení střešních vaznic a střešních zavětrávacích prvků. Spoje vaznic, vazníků a desek jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Střešní vazníky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů typu U, UPE resp. jsou tvořeny systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. Se střešními vaznicemi a vazníky jsou spojené šrouby. Volba typu a dimenze je daná statickým výpočtem, požadovanou požární odolností atd.
Stěnové pomocné prvky pro uchycení opláštění a výplní otvorů jsou v převážné míře vyráběny z válcovaných profilů typu U, UPE, UE, zavřeného profilu se čtyřhranným průřezem resp. jsou tvořené systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými sloupy jsou spojeny šrouby.
Střešní a stěnové zavětrovací prvky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů kruhového resp. čtyřhranného průřezu a slouží ke stabilizování ocelové konstrukce v horizontálním směru. S nosnými částmi ocelové konstrukce jsou spojeny šrouby.
Prvky nadzemního podlaží jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB a pod. a slouží k vytvoření nadzemního podlaží, resp. obslužného prostoru. S nosnými částmi konstrukce jsou spojené šrouby. Jako nášlapná vrstva se využívají ocelové podlahové rošty v provedení FeZn, resp. trapézový plech v kombinaci s betonovou zálivkou.

VÍCEPODLAŽNÍ MONTOVANÉ HALY od společnosti AVG GROUP

Jedinečnost AVG SYSTEMU, dovoluje jednoduše, efektivně a úsporně navrhovat také VÍCEPODLAŽNÍ MONTOVANÉ HALY. VÍCEPODLAŽNÍ MONTOVANÉ HALY jsou velmi efektivní z pohledu využití prostoru objektu pro účely vytvoření kancelářských prostorů, obslužných a skladových prostorů.

SYSTÉMOVÉ PODLAŽÍ v montovaných halách je možné navrhnout přesně podle požadovaných parametrů. Požadované parametry SYSTÉMOVÉHO PODLAŽÍ ve vícepodlažní montované hale jsou hlavně rozměr podlaží, požadované zatížení podlaží, účel, umístění a podobně. Součástí dodávky VÍCEPODLAŽNÍCH MONTOVANÝCH HAL mohou být také přístupové schodiště se zábradlím.

Konstrukční řešení nadzemního podlaží

vrstva betonu
trapézový plech
ocelová konstrukce

VYUŽITÍ MONTOVANÝCH HAL pro naše zákazníky

 • výrobní haly
 • skladové haly
 • logistické haly
 • jezdecké haly
 • sportovní haly
 • výstavní haly
 • nákupní galerie
 • farmaceutické haly
 • průmyslové haly
 • servisní haly
 • potravinářské haly
 • chladírenské a mrazírenské haly
 • komory, boxy, objekty pro provozy s kontrolovanou atmosférou
 • administrativní budovy
 • hotely a restaurace
 • školy a školící střediska
 • nadstavby budov
 • autosalóny a servisní střediska
 • polyfunkční objekty
 • zdravotnické střediska a nemocnice
 • sportovní a oddychové centra
 • hotely a restaurace
 • kongresové objekty
 • kancelářské budovy
 • ubytovací zařízení

Montované haly od společnosti AVG GROUP - „Prostor pro Váš byznys“.

MONTOVANÉ HALY navržené podle zákazníckých požadavků

Montované haly jsou ve většině požadavků navrhované a projektované podle zákazníckých požadavků investora. Funkčnost montované haly je základní požadavek pro vytvoření budoucích potřeb investora. Při návrhu montované haly je potřebné zohlednit účel využití objektu, umístění technologií nebo vybavení. Montované haly mohou být navrženy tak, aby mohly být vybaveny mostovými jeřáby s nosností až do 70t.

V montovaných halách od naší společnosti AVG GROUP je možné přímo do objektu nosné ocelové konstrukce zapracovat také administratívní budovu nebo kancelářské vestavby a takto vytvořit moderní a kvalitní zázemí pro administrativu.

STREŠNÍ PLÁŠŤ A FASÁDA MONTOVANÉ HALY

Kvalitu a design montované haly je možné zvýraznit použitím fasádních systémů, případně doplnit část opláštění hliníkovou kazetovou fasádou nebo prosklenou fasádou od naší společnosti AVG GROUP.

Trapézová krytina »

Systémový strešný sendvičový izolačný panel »

Trapézová krytina

(s možností anti-kondenzační výstelky)

Systémový střešní sendvičový izolační panel

s intergrovanou tepelnou izolací v provedení PUR, PIR, MW – minerální vlna

Skladaný strešný plášť »

Skládaný střešní plášť

tvoří spodní nosný trapézový profil, na kterém je umístěná tepelná izolace (PIR, PUR, polystyrén, MW – minerální vlna). Vrchní krytina skládaného střešního plášťě může být ze speciálních PVC fólií nebo trapézových profilů.

Presvetlenie striech »

Střešní prosvetlovací panely z kvalitního polykarbonátu s ochranou UV zářením v tloušťce od 10 do 50 mm.

Strešné svetlíky »

Střešní světlíky z polykarbonátu -vhodné řešení pro prosvětlení strešní konstrukce. Mohou být umístěny na hřebeni (ve štítu) nebo souměrně rozložené ve střešním plášti, fixní nebo otevíravé. Otevíravé světlíky jsou k dispozici s elektrickým mechanizmem. Kromě zabezpečení větrání prostoru mohou také zabezpečovat funkci větrání kouře a tepla se systémem automatického otevírání.
Střešní světlíky ze systémových hliníkových profilů – řešení je vyrobené z kvalitních hliníkových profilů, v kterých jsou osazené izolační dvojskla nebo izolační trojskla. Střešní světlíky z hliníkových profilů mohou být fixní nebo otevíravé.

Systémový fasádny sendvičový izolačný panel »

Trapézové fasádní profily (s možností anti-kondenzační výstelky)
Systémový fasádní sendvičový izolační panel s intergrovanou tepelnou izolací v provedení PUR, PIR, MW – minerální vlna. Jemné, přesné a moderní linie fasádních stěnových prvků dávají montovaným halám AVG originální vzhled.
Skládaný fasádní plášť tvoří stěnová C – kazeta, ve které je umístěná tepelná izolace (PIR, PUR, polystyrén, MW – minerální vlna). Vrchní pohledovou část fasády tvoří fasádní trapézový profil různé profilace nebo originální dizajnová kazetová hliníková odvětraná fasáda.

Hliníková kazetová fasáda »

Originální řešení pro vytvoření fasády objektu, kde se požaduje jeho precizní nadčasové ztvárnění s odkazem na architektonické řešení. Systém se dodává podle požadavků v barevném provedení přibližně podle vzorníku stupnice RAL. Rozměry fasádních kazet mohou být v rozměrech / šířka do 1400 mm x délka do 4000 mm (jiné rozměry fasádních kazet jsou na požádání). Systém fasádních kazet AVG je certifikovaný v nejvyšší požární klasifikaci se zařazením do třídy A1 .

Presvetlenie fasád »

Stěnové prosvětlovací panely z kvalitního polykarbonátu s ochranou před UV zářením v tloušťce od 10 do 60 mm s modulárním systémem spojování. Výhodou systému je nižší ekonomická náročnost oproti jiným systémům. Do stěnových polykarbonátových panelů, mohou být vložené otevíravé – výklopné okna pro zabezpečení větrání prostoru.

Presklené fasády »

Prosklené fasády

systém je určený pro moderní stavby současné architektury, které jsou jejím neodmyslitelným prvkem. Izolační dvojsklo nebo izolační trojsklo je upevněné v systémové vysoce kvalitní hliníkové konstrukci. Prosklené fasády mohou být dodané v provedení / Klasická fasáda, Semi-strukturální fasáda (polostrukturální fasáda), Strukturální fasáda, Fasáda s přeloženým sklem.

Okná a dvere »

Okna a dveře

Kvalitní okna a dveře jsou architektonickou a estetickou hodnotou každého objektu. Vytvářejí celkovou prostorovou atmosféru. Kvalitní okna a dveře jsou vyrobené ze systémových hliníkových profilů s povrchovou úpravou podle požadavků projektu.

Priemyselné brány »

Průmyslové brány

Montované haly od naší spoločnosti AVG GROUP mohou být vybavené kvalitními průmyslovými sekčními bránami nebo prumyslovými otevíravými dveřmi. Do průmyslových sekčních bran mohou být zabudované personální dveře. Ovládání bran může být manuální nebo s elektrickým ovládáním na dálkové ovládání.

Proč MONTOVANÉ HALY od AVG GROUP ?

Jsme domácíspolečnost, která stojí na pevných základech.
Nabízíme kvalitní řešení
dodávek našich produktů i s podporou našich služeb.

Dlouholeté zkušenosti stabilní domácí společnosti v oblasti výroby ocelových konstrukcí, ocelových hal a fasádních systémů a vlastní montáže výrobků našimi zkúšenými pracovníky jsou vyhledávané investory, projekčními a architektonickými kancelářemi stejně jako kvalitními stavebními společnostmi.

NAŠE SLUŽBY

 • Odborné poradenství a konzultace
 • Návrhy technických řešení
 • Projekty statiky a statické návrhy
 • Výrobní dokumentace pro ocelové konstrukce střechy, fasády, hliníkové prosklené systémy
 • Vypracování technických detailů pro všechny produkty
 • Optimalizace projekčních návrhů
 • Vlastní montáž

NAŠE PRODUKTY

 • OCELOVÉ HALY, MONTOVANÉ HALY
 • HALOVÉ OBJEKTY
 • VÝROBA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
 • MODERNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, NADSTAVBY
 • STŘEŠNÍ A STĚNOVÉ OPLÁŠTĚNÍ
 • STŘEŠNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ
 • ODVĚTRANÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ KAZETOVÉ FASÁDY
 • DESIGNOVÉ FASÁDY Z HLINÍKU
 • PROSKLENÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ OKNA A DVEŘE
 • INTERIÉROVÉ PROSKLENÉ PŘÍČKY A STĚNY

Plánujete realizovat investici do MONTOVANÉ HALY ?

Při plánovaní investičního záměru do MONTOVANÉ HALY a ješte před tím, než se začne připravovat projektová dokumentace ocelové haly, doporučujeme využít všem architektům, projektantům, investorům a stavebním společnostem naše zkušenosti a rady.

Společně najdeme nejlepší řešení, protože naše společnost AVG GROUP – HALY VYRÁBÍ a NAVRHUJE. Umíme Vám doporučit nejlepší a nejoptimálnější řešení statiky nosné konstrukce výrobní haly.

Domácí výrobce společnost AVG group, a.s. nabízí spolupráci při návrhování a optimalizacích nosných konstrukcí MONTOVANÝCH HAL a různých objektů.Umíme pro Vás vypracovat kvalitní projektovou dokumentaci pro získání stavebního povolení „čásť – statika ocelových konstrukcí a zakládání stavby“. Připravíme pro Vás výrobní dokumentaci, technické a konstrukční detaily.

AVG GROUP – NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ– VLASTNÍ VÝROBA – VLASTNÍ MONTÁŽ – KVALITNÍ DOKUMENTACE – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER !

Připravíme pro Vás montovanou halu na míru!