RECYKLAČNÍ HALY | ODPADOVÉ HALY | HALY PRO TŘÍDIČKU ODPADU | ZPRACOVÁNÍ ODPADU | HALY PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

avg group logo

Recyklační hala, odpadová hala, hala pro čističku vod, hala pro spalovnu, hala pro kotelnu, hala pro třídičku odpadu, hala pro odpadové hospodářství od návrhu po výrobu v certifikovaném závodě až po profesionální montáž přímo od AVG GROUP. Odpadové a recyklační haly, haly pro čističky, haly pro třídičku odpoadu jsou vyrobené v anšem výrobním závodě AVG GROUP, přesně podle požadavků investorů, projektantů a architektů.

Průmyslová hala pro recyklační a odpadové hospodářstí na míru s volným rozponem až 80 metrů.

Naše společnost AVG GROUP rozumí požadavkům průmyslu a hospodářství, potřebám výroby, technologickým řešením a výrobě průmyslových technologických hal.

Recyklační haly | Odpadové haly | Haly pro odpadové hospodářství – „zaručená kvalita a nejlepší řešení přímo od certifikovaného výrobce hal AVG GROUP“

PROJEKCE HALY A VÝSTAVBA HALY na míru přímo z výroby AVG GROUP

Výstavba haly je navrhnutá a projektovaná podle zákaznických požadavků investora. Při návrhu haly pro spalovnu, haly pro odpad, haly pro recyklaci materiálu a surovin, haly pro kotelny je potřebné zohlednit účel využití objektu, umístění technologií nebo vybavení. Výstavba průmyslové haly určné pro recyklační a odpadové hospodářství může být navržená tak, aby mohla být vybavena mostovými jeřáby s nosností až do 100t.

Nosný sloup ocelového objektu je v převážné míře vyráběný z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Typ a velikost profilu je závislá od typu ocelové konstrukce, jejího rozponu /šířky/výšky, zatížení apod. Součástí nosných sloupů jsou i kotevní desky, desky sloužící na uchycení stěnových pomocných prvků, zavětrovacích prvků a konzoly jeřábových drah. Spoje nosných sloupů, desek a konzol jeřábových drah jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Kotevní prvky /šrouby/ jsou vyráběné u ocelových závitových tyčí bez povrchové úpravy resp. ze závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvení, hloubka kotvení, průměr a počet kotevních šroubů je daný statickým výpočtem.
Střešní vaznice, resp. příhradové vazníky jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Diagonály příhradových vazníků jsou většinou tvořené z uzavřených profilů se čtvercovým průřezem. Dimenze a typ profilů jsou dané statickým výpočtem. Součástí střešních vaznic a vazníků jsou i desky sloužící na uchycení střešních vaznic a střešních zavětrávacích prvků. Spoje vaznic, vazníků a desek jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Střešní vazníky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů typu U, UPE resp. jsou tvořeny systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. Se střešními vaznicemi a vazníky jsou spojené šrouby. Volba typu a dimenze je daná statickým výpočtem, požadovanou požární odolností atd.
Stěnové pomocné prvky pro uchycení opláštění a výplní otvorů jsou v převážné míře vyráběny z válcovaných profilů typu U, UPE, UE, zavřeného profilu se čtyřhranným průřezem resp. jsou tvořené systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými sloupy jsou spojeny šrouby.
Střešní a stěnové zavětrovací prvky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů kruhového resp. čtyřhranného průřezu a slouží ke stabilizování ocelové konstrukce v horizontálním směru. S nosnými částmi ocelové konstrukce jsou spojeny šrouby.
Prvky nadzemního podlaží jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB a pod. a slouží k vytvoření nadzemního podlaží, resp. obslužného prostoru. S nosnými částmi konstrukce jsou spojené šrouby. Jako nášlapná vrstva se využívají ocelové podlahové rošty v provedení FeZn, resp. trapézový plech v kombinaci s betonovou zálivkou.

STREŠNÍ PLÁŠŤ A FASÁDA RECYKLAČNÍ HALY

Tepelněizolační sendvičové střešní a fasádní systémy AVG

Střešní systémy AVG

Trapézové profily AVG (střešní, fasádní, konstrukční)

Průmyslové brány AVG

Prosvětlovací polykarbonátové prvky (panely, světlíky) AVG

Fasádní vlnité profily (waves)

RECYKLAČNÍ HALA od AVG GROUP a její výhody

 • rychlá výstavba haly
 • nízké náklady na výstavbu haly
 • prostorová flexibilita haly
 • jednoduchá možnost dostavby haly
 • hala s volitelným volným rozponem až do 80 metrů
 • volitelný rozměr a tvar haly bez omezení
 • zatížení haly mostovými jeřáby do 100 t
 • integrované kancelářské vestavby a administrativní budovy haly
 • možnost rychlého vytvoření mezipodlaží
 • výška haly od 3,50 m do 40 m
 • velikost haly od 100 m2 do 20.000 m2

RECYKLAČNÍ HALA AVG a její využitie

 • hala pro recyklaci odpadu
 • hala pro třídění odpadu
 • hala pro odpadové hospodářství
 • hala pro chemickou výrobu
 • hala pro recyklování odpadu a surovin
 • hala pro kotelnu
 • hala pro spalovnu
 • hala pro zpracování odpadu
 • hala pro čističku vod
 • technologická hala, technologické haly

Plánujete realizovat investici do RECYKLAČNÍ HALY ?

Při plánování investičního záměru do recyklační haly a ješte před tím, než se začne připravovat projektová dokumentace ocelové haly, doporučujeme využít všem architektům, projektantům, investorům a stavebním společnostem naše zkušenosti a rady.

Společně najdeme nejlepší řešení, protože naše společnost AVG GROUP – HALY VYRÁBÍ a NAVRHUJE. Umíme Vám doporučit nejlepší a nejoptimálnější řešení statiky nosné konstrukce skladové haly.

Domácí výrobce společnost AVG group, a.s. nabízí spolupráci při navrhování a optimalizacích nosných ocelových konstrukcí montovaných hal různých objektů.Umíme pro Vás vypracovat kvalitní projektovou dokumentaci pro získání stavebního povolení „čásť – statika ocelových konstrukcí a zakládální stavby“. Připravíme pro Vás výrobní dokumentaci, technické a konstrukční detaily.

AVG GROUP – NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ– VLASTNÍ VÝROBA – VLASTNÍ MONTÁŽ – KVALITNÍ DOKUMENTACE – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER !

Stavíme haly na míru pro Váš byznys!