OBCHODNÍ CENTRUM

avg group logo

Obchodní centrum, hala pro obchod a služby, montované prodejní haly, montované obchodní haly přímo z výrobního závodu spoločnosti AVG GROUP. Navrhneme, vyrobíme, odborně namontujeme pro vás obchodní centrum, montované obchodní haly, prodejny.

Prodejní hala, hala pro obchod a služby, obchodní centra – vyrobená v našem vlastním závodu AVG GROUP najde využití pro každý „PROSTOR PRO VÁŠ BYZNYS“.

Haly pro obchodní centra od výrobce AVG GROUP – „přinášíme jednoduché a nejlepší konstrukční řešení. Vyrábíme haly v našem certifikovaném výrobním závodě AVG, které jsou originální, moderní, kvalitní a mají dlouhou životnost.

HALA PRO OBCHODNÍ CENTRUM a její vzhled

Hala pro obchodní centrum , vzhed a architekturu je možné zvýraznit použitím kvalitních fasádních systémů od AVG GROUP. Naše spoločnost AVG GROUP vyrábí pro obchodní centra moderní fasádní systémy. Hala pro obchodní centrum dostane z naší vlastní výroby podle vašeho výběru hliníkovou prosklenou fasádu (klasickou, polostrukturální, strukturální), hliníková okna a dveře, originální kazetovou odvětranou fasádu z kvalitního hliníka anebo jiných materiálů..

Nosný sloup ocelového objektu je v převážné míře vyráběný z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Typ a velikost profilu je závislá od typu ocelové konstrukce, jejího rozponu /šířky/výšky, zatížení apod. Součástí nosných sloupů jsou i kotevní desky, desky sloužící na uchycení stěnových pomocných prvků, zavětrovacích prvků a konzoly jeřábových drah. Spoje nosných sloupů, desek a konzol jeřábových drah jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Kotevní prvky /šrouby/ jsou vyráběné u ocelových závitových tyčí bez povrchové úpravy resp. ze závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvení, hloubka kotvení, průměr a počet kotevních šroubů je daný statickým výpočtem.
Střešní vaznice, resp. příhradové vazníky jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Diagonály příhradových vazníků jsou většinou tvořené z uzavřených profilů se čtvercovým průřezem. Dimenze a typ profilů jsou dané statickým výpočtem. Součástí střešních vaznic a vazníků jsou i desky sloužící na uchycení střešních vaznic a střešních zavětrávacích prvků. Spoje vaznic, vazníků a desek jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Střešní vazníky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů typu U, UPE resp. jsou tvořeny systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. Se střešními vaznicemi a vazníky jsou spojené šrouby. Volba typu a dimenze je daná statickým výpočtem, požadovanou požární odolností atd.
Stěnové pomocné prvky pro uchycení opláštění a výplní otvorů jsou v převážné míře vyráběny z válcovaných profilů typu U, UPE, UE, zavřeného profilu se čtyřhranným průřezem resp. jsou tvořené systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými sloupy jsou spojeny šrouby.
Střešní a stěnové zavětrovací prvky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů kruhového resp. čtyřhranného průřezu a slouží ke stabilizování ocelové konstrukce v horizontálním směru. S nosnými částmi ocelové konstrukce jsou spojeny šrouby.
Prvky nadzemního podlaží jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB a pod. a slouží k vytvoření nadzemního podlaží, resp. obslužného prostoru. S nosnými částmi konstrukce jsou spojené šrouby. Jako nášlapná vrstva se využívají ocelové podlahové rošty v provedení FeZn, resp. trapézový plech v kombinaci s betonovou zálivkou.

Montovaná hala pro centrum musí být vybavená moderními prosklenými stěnami, prosklenými příčkami, které oddělí obchodní oddíly.

AVG GROUP vyrábí a dodává kvalitní řešení ze žádaných materiálů, kterými je ocel, hliník a sklo, a které patří k neodmyslitelné součásti moderní architektury.

FASÁDY a STŘECHY pro obchodní centrum přímo od AVG GROUP

 • střešní izolované skládané pláště
 • fasády z tepelněizolačních sendvičových panelů
 • odvětrané předsazené fasády
 • fasády z tahokovu
 • fasády z designových hliníkových plechů
 • fasády z hliníkových slunolamů
 • prosklené fasády (klasické, polostrukturální, strukturální)
 • hliníkové dveře, hliníková okna
 • intrierové prosklené stěny, prosklené příčky
 • prosklená zábradlí

Tepelnoizolační sendvičové střešní a fasádní systémy AVG

Střešní systémy AVG

Prosklené fasády, hliníková okna a dveře

Prosvětlovací polykarbonátové prvky (panely, světlíky) AVG

Designové profily

Hliníkové kazetové fasády

HALY PRO OBCHODNÍ CENTRA od AVG GROUP a jejich výhody

 • rychlá výstavba obchodního centra
 • nízké náklady na výstavbu obchodního centra z ocele
 • prostorová flexibilita obchodního centra z ocele
 • jednoduchá možnost dostavby obchodního centra
 • hala pro obchodní centrum s volitelným volným rozponem až do 100 metrů
 • volitelný rozměr a tvar haly pre obchodní centrum bez omezení
 • možnost rychlého vytvoření mezipodlaží
 • výška haly pre obchodní centrum od 3,50 m do 25 m a více
 • velikost haly od 100 m2 do 20.000 m2

HALA PRO OBCHODNÍ CENTRUM AVG a její využití

 • víceúčelová hala pro obchodní centrum
 • víceúčelová nákupní hala obchodního centra
 • obchodní centrum pro prodaj nábytku
 • obchodní centrum pro prodaj potravin
 • obchodní centrum pro prodej textilu
 • obchodní centrum pro prodaj sportovních potřeb
 • obchodní centrum pro prodej zahradnických potřeb
 • obchodní centrum pro prodej sanity, koupelnová studia
 • obchodní centrum pro prodaj automobilů
 • obchodní centrum pro prodaj motocyklů
 • obchodní centrum pro prodej kol a cyklistických potřeb
 • obchodní centrum pro myslivecké potřeby
 • obchodní centrum pro prodaj hraček

Moderní a kvalitní obchodní centrum od společnosti AVG GROUP = „Prostor pro váš byznys“.

Proč OBCHODNÍ CENTRUM od AVG GROUP ?

Máme dlouholeté zkušenostistabilní domácí společnosti AVG GROUP v oblasti návrhu a výroby ocelových konstrukcí, ocelových hal a fasádních systémů a vlastní montáže výrobků našimi zkušenými pracovníky. Kvalitní služby a dodávky naší společnosti AVG GROUP jsou vyhledávané investory, projekčními a architektonickými kancelářemi stejně jako stavebními společnostmi.

NAŠE SLUŽBY

 • Odborné poradenství a konzultace
 • Návrhy technických řešení
 • Projekty statiky a statické návrhy
 • Výrobní dokumentace pro ocelové konstrukce střechy, fasády, hliníkové prosklené systémy
 • Vypracování technických detailů pro všechny produkty
 • Optimalizace projekčních návrhů
 • Vlastní montáž

NAŠE PRODUKTY

 • OCELOVÉ HALY, MONTOVANÉ HALY
 • HALOVÉ OBJEKTY
 • VÝROBA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
 • MODERNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, NADSTAVBY
 • STŘEŠNÍ A STĚNOVÉ OPLÁŠTĚNÍ
 • STŘEŠNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ
 • ODVĚTRANÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ KAZETOVÉ FASÁDY
 • DESIGNOVÉ FASÁDY Z HLINÍKU
 • PROSKLENÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ OKNA A DVEŘE
 • INTERIÉROVÉ PROSKLENÉ PŘÍČKY A STĚNY

Plánujete realizovat investici do OBCHODNÍHO CENTRA ?

Při plánování investičního záměru do OBCHODNÍHO CENTRA a ještě před tím, než se začne připravovat projektová dokumentace haly, doporučujeme využít všem architektům, projektantům, investorům a stavebním společnostem naše zkušenosti a rady.

Společně najdeme nejlepší řešeníprotože naše společnost AVG GROUP – VYRÁBÍ a NAVRHUJE HALY PRO OBCHODNÍ CENTRA. Vieme Vám odporučiť nejlepší a nejoptimálnější řešení statiky nosné konstrukce ocelové haly.

Domácí výrobce společnosť AVG group, a.s. nabízí spolupráci při návrzích a optimalizacích nosných ocelových konstrukcí OBCHODNÍCH HAL a různých objektů. Vypracujeme pro Vás kvalitní projektovou dokumentaci pro získání stavebního povolení „čásť – statika ocelových konstrukcí a zakládání stavby“. Připravíme výrobní dokumentace, technické a konstrukční detaily.

AVG GROUP – NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ– VLASTNÍ VÝROBA – VLASTNÍ MONTÁŽ – KVALITNÍ DOKUMENTACE – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER !

Připravíme pro Vás obchodní centrum na míru !

logo AVG