Nosné konstrukce pro fasádní a interiérové systémy
– jsou vyrobené z hliníkových, ocelových nebo dřevěných profilů a prvků, které jsou navrženy podle typu fasády a interiéru. Celkové použití pomocného nosného konstrukčního systému musí zohledňovat např. charakter objektu, technické posouzení, rozměry a typy fasádních a interiérových prvků.

Nosné konstrukce (profily) a podpěry jsou různých délek a provedení. Jejich použití je závislé na použití systému upevnění kazety AVG, jejich rozměru a na tloušťce tepelné izolace (izolačního materiálu), případně povrchu stěny. Nosné konstrukce mohou mít nastavitelné prvky pro nastavení konstrukčního systému.

Ukotvení nosné konstrukce na konstrukci budovy se musí zrealizovat podle schválených metod a dokumentace. Nosná konstrukce musí být navržena a ukotvena tak, aby umožnila co nejpřesnější umístění obkladových komponentů.