ZEMĚDĚLSKÉ HALY | ZEMĚDĚLSKÁ HALA PRO KRAVÍN | OVČÍN | VEPŘÍN | HALA PRE CHOV DRŮBEŽE | SENÍK | SLAMNÍK | HALA PRO KRÁVY | HALA PRO DOBYTEK | HALA PRO SLEPICE | HALA PRO KONĚ

avg group logo

V AVG GROUP navrhujeme, vyrábíme, dodáváme a odborně smontujeme zemědělské haly. Zemědělské haly vyrábíme v našem výrobním závodě a připravíme nejlepší řešení, protože máme zrealizováno množství projektů.

Zemědělská hala je určená pro různá využití, hala pro chov zvířat, kravín, vepřín, hala pro chov drůbeže, hala pro chov ovcí, hala pro skladování obilí, hala pro skladování zeleniny, hala pro sklad ovoce, hala pro sklad sena a slámy, hala pro senáž, hala pro zastřešené hnojiště, garáže, sklady apod.

Společnost AVG GROUP rozumí požadavkům investorů a jejich potřebám. Díky tomuto porozumění a množství realizací můžete využít naše zkusenosti pro výhodnou dodávku vaší zemědělské haly.

Zemědělské haly AVG – „nejlepší konstrukční řešení, certifikovaná výroba, odborná montáž“

ZEMĚDĚLSKÉ HALY pro různá využití přímo od výrobce AVG GROUP

Systém výstavby a originálního řešení zemědělských hal od společnosti AVG GROUP s využitím prostoru při rychlé výstavbě a kvalitní montáži. Nejlepší řešení jsou zárukou pro každou dodávku zemědělské haly.

Zemědělské haly budou splňovat všechna kritéria pro chov masného dobytku, chov drůbeže, chov ovcí ve vašem regionu.

Nové řešení zemědělské haly nebude omezovat investora a jejiným cílem je vytvořit nejlepší provoz haly pro chov zvířat, haly pro skladování zemědělských produktů, haly pro parkování techniky, tak, aby řešení přineslo vysokou produktivitu práce a rychlou návratnost investic.

 • rychlá výstavba zemědělské haly pro chov zvířat a skladování
 • haly s rozponem až 100 metrů
 • speciální zemědělské haly
 • nízké provozní náklady
 • řešení zemědělské haly na míru
Nosný sloup ocelového objektu je v převážné míře vyráběný z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Typ a velikost profilu je závislá od typu ocelové konstrukce, jejího rozponu /šířky/výšky, zatížení apod. Součástí nosných sloupů jsou i kotevní desky, desky sloužící na uchycení stěnových pomocných prvků, zavětrovacích prvků a konzoly jeřábových drah. Spoje nosných sloupů, desek a konzol jeřábových drah jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Kotevní prvky /šrouby/ jsou vyráběné u ocelových závitových tyčí bez povrchové úpravy resp. ze závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvení, hloubka kotvení, průměr a počet kotevních šroubů je daný statickým výpočtem.
Střešní vaznice, resp. příhradové vazníky jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Diagonály příhradových vazníků jsou většinou tvořené z uzavřených profilů se čtvercovým průřezem. Dimenze a typ profilů jsou dané statickým výpočtem. Součástí střešních vaznic a vazníků jsou i desky sloužící na uchycení střešních vaznic a střešních zavětrávacích prvků. Spoje vaznic, vazníků a desek jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Střešní vazníky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů typu U, UPE resp. jsou tvořeny systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. Se střešními vaznicemi a vazníky jsou spojené šrouby. Volba typu a dimenze je daná statickým výpočtem, požadovanou požární odolností atd.
Stěnové pomocné prvky pro uchycení opláštění a výplní otvorů jsou v převážné míře vyráběny z válcovaných profilů typu U, UPE, UE, zavřeného profilu se čtyřhranným průřezem resp. jsou tvořené systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými sloupy jsou spojeny šrouby.
Střešní a stěnové zavětrovací prvky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů kruhového resp. čtyřhranného průřezu a slouží ke stabilizování ocelové konstrukce v horizontálním směru. S nosnými částmi ocelové konstrukce jsou spojeny šrouby.
Prvky nadzemního podlaží jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB a pod. a slouží k vytvoření nadzemního podlaží, resp. obslužného prostoru. S nosnými částmi konstrukce jsou spojené šrouby. Jako nášlapná vrstva se využívají ocelové podlahové rošty v provedení FeZn, resp. trapézový plech v kombinaci s betonovou zálivkou.

VYUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÝCH HAL pro naše zákazníky

 • hala pro chov zvířat
 • hala pro skladování zemědělských produktů
 • kravín, hala pro chov krav
 • ovčín, hala pro chov ovcí
 • hala pro chov drůbeže
 • jezdecké haly
 • hala pro skladování sena, seník
 • hala pro skladovaní slámy, slamník
 • hala pro senáž
 • hala pro parkování techniky
 • hala pro skladování obilí
 • hala pro sklad zeleniny
 • hala pro sklad ovoce
 • garáže
 • sklady
 • hala pro výrobu

Tepelněizolační sendvičové střešní afasádní systémy AVG

Střešní systémy AVG

Trapézové profily AVG (střešní, fasádní, konstrukční)

Prosvětlovací polykarbonátové prvky (panely, světlíky) AVG

Designové profily

Fasádní vlnité profily (waves)

Proč ZEMĚDĚLSKÉ HALY od AVG GROUP ?

Jsme domácíspolečnost, která stojí na pevných základech.
Nabízíme kvalitní řešení
dodávek našich produktů i s podporou našich služeb.

Dlouholeté zkušenosti stabilní domácí společnosti v oblasti výroby ocelových konstrukcí, ocelových hal a fasádních systémů a vlastní montáže výrobků našimi zkúšenými pracovníky jsou vyhledávané investory, projekčními a architektonickými kancelářemi stejně jako kvalitními stavebními společnostmi.

NAŠE SLUŽBY

 • Odborné poradenství a konzultace
 • Návrhy technických řešení
 • Projekty statiky a statické návrhy
 • Výrobní dokumentace pro ocelové konstrukce střechy, fasády, hliníkové prosklené systémy
 • Vypracování technických detailů pro všechny produkty
 • Optimalizace projekčních návrhů
 • Vlastní montáž

NAŠE PRODUKTY

 • OCELOVÉ HALY, MONTOVANÉ HALY
 • HALOVÉ OBJEKTY
 • VÝROBA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
 • MODERNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, NADSTAVBY
 • STŘEŠNÍ A STĚNOVÉ OPLÁŠTĚNÍ
 • STŘEŠNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ
 • ODVĚTRANÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ KAZETOVÉ FASÁDY
 • DESIGNOVÉ FASÁDY Z HLINÍKU
 • PROSKLENÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ OKNA A DVEŘE
 • INTERIÉROVÉ PROSKLENÉ PŘÍČKY A STĚNY

Plánujete realizovat investici do ZEMĚDĚLSKÉ HALY ?

Při investičním záměru do zemědělské haly – hala pro chov zvířat, kravín, hala pro chov vepřů, hala pro chov drůbeže, hala pro chov ovcí, hala pro skladování obilí, hala pro sklad sena a slámy, hala pro senáž, hala pro zastřešené hnojiště, garáže a sklady, před tím, než se začne připravovat projektová dokumentace ocelové haly, doporučujeme využít všem architektům, investorům a stavebním společnostem naše zkušenosti a rady.

Společně připravíme nejlepší řešení,protože naše společnost AVG GROUP – HALY VYRÁBÍ a NAVRHUJE. Umíme Vám doporučit nejlepší a neoptimálnější řešení statiky nosné konstrukce zemědělské haly pro různá využití

Domácí výrobce společnost AVG group, a.s. nabízí spolupráci při navrhování a optimalizacích nosných ocelových konstrukcí montovaných a různých objektů.Umíme pro Vás vypracovat kvalitní projektovou dokumenztaci pro získání stavebního povolení „čásť – statika ocelových konstrukcí a zakladání stavby“. Připravíme pro Vás výrobní dokumentaci, technické a konstrukční detaily.

AVG GROUP – NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ– VLASTNÍ VÝROBA – VLASTNÍ MONTÁŽ – KVALITNÍ DOKUMENTACE – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER !

Připravíme pro Vás zemědělskou halu na míru!