MATERIÁL (HPL)

Fasády a interiéry z laminátových kompaktních materiálů systému HPL– dekorativní vysokotlakový laminát nebo HPL je homogenní neporézní materiál s dobrými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi a dlohou životností, odolný proti povětrnostním vlivům i proti chemikáliím. Panely HPL už mají finální povrchovou úpravu, další ochrana není nutná. Základem jejich výroby jsou speciální papírové pásy – jádrové a povrchové (dekorativní). Jádrové papíry jsou vyrobené z čisté celulózy; impregnují se fenolovou živicí, která určuje typ a použití budoucího laminátu . Tloušťka HPL laminátu závisí na počtu vložených jádrových papírů. Povrchové (dekorativní) papíry se impregnují melaminovou živicí.

Výhody a kvalita laminátových kompaktních materiálů HPL

 • vynikající pevnost
 • výborná plošná rovinnost
 • stabilita
 • široká škála barev
 • odolnost vůči povětrnostním podmínkám
 • kvalitní povrchová úprava

Laminátové kompaktní materiály (panely) HPL mohou být počas transportu a skladování chráněné obaly. Napříč tomu je potřebné věnovat materiálu (panelom) pozornost při jejich skladování a manipulaci:

 • S paletami manipulujte opatrně během transportu a vykládání.
 • Po dodání musí být palety zkontrolované, zda nedošlo k jejich poškození. Jakákoliv závada musí být ihned nahlášená.
 • Materiál (panely) před zpracováním a aplikací skladujte tak, aby byli chráněné před proniknutím jakékoli vlhkosti způsobené deštěm a kapkami vody.
 • Materiál (panely) neskladujte ve vertikální poloze, ale maximálně 2 palety stejné struktury na sebe (těžší palety jsou naspodu).
 • Na laminátový materiál a výrobky z tohto materiálu nedoporučujeme lepit lepící pásky, nálepky, protože rozpouštědla a změkčovadla mohou poškodit povrchy.
 • Frekvence čištění výrobků z laminátových materiálů závisí především na rozsahu znečištění a jejich umístění. Nepoužívejte žádné zásadité čistící prostředky, jako např. hydroxid draselný, uhličitan sodný, hydroxid sodný, ani žádné žiraviny.

Barevné odlišnosti se mohou vyskytnout např. odlišnostmi v odrazu a dopadu světla při metalických, spektrálních, přírodních barvách a barvách se speciálními efekty nebo při materiálech z různých výrobních sérií.