POTRAVINÁŘSKÉ HALY | VÝSTAVBA POTRAVINÁŘSKÉ HALY | POTRAVINÁŘSKÁ HALA NA MÍRU

V AVG GROUP navrhujeme, vyrábíme, dodávame a odborně smontuje potravinářské haly. Potravinářské haly vyrábíme v našem výrobním závodě a připravíme nejlepší řešení, protože máme zrealizováno množství projektů.

Potravinářská hala je určena pro různá využití, hala pro distribuci potravin, hala pro skladování potravin, hala pro výrobu potravin, potravinářská laboratoř, hala pro zpracování masa, hala pro skladování ovoce a zeleniny apod.

Společnost AVG GROUP rozumí požadavkům investorů a jejich potřebám. Díky tomuto porozumění a množství realizací můžete využít naše zkušenosti pro výhodnou dodávku vaší potravinářské haly.

Potravinářské haly AVG – „zrealizovali jsme množství projektů a systémových hal AVG pro potravináře, známe normy, vaše požadavky, vyrábíme certifikované haly, ktéré odborně zsontujeme“ – OCELOVÉ HALY od AVG GROUP – „Jednička na trhu“

POTRAVINÁŘSKÉ HALY pro různá využití přímo od výrobce AVG GROUP

Systém výstavby a originálního řešení potravinářských hal od společnosti AVG GROUP s využitím prostoru při rychlé výstavbě a kvalitní montáži. Nejlepší řešení jsou zárukou pro každou dodávku potravinářské haly.

Potravinářské haly musí splňovat přísné předpisy, normy a hygienické nařízení. Všechny zákonné požadavky je důležité dodržet už při návrhu potravinářské haly. Materiály používané při výrobě potravinářských hal musí být certifikované pro styk s potravinami.

Hlavním požadavkem a kritériem při návrhu a výrobě potravinářské haly je zabezpečit důraz na hygienu a prevenci při skladování a výrobě potravin.

 • rychlá výstavba potravinářské haly pro výrobu a skladování
 • haly s rozponem až 100 metrů
 • speciální potravinářské haly s vnitřními boxy
 • potravinářské haly s chladírenskými a mrazírenskými boxy
 • nízké provozní náklady
 • řešení potravinářské haly na míru
Nosný sloup ocelového objektu je v převážné míře vyráběný z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Typ a velikost profilu je závislá od typu ocelové konstrukce, jejího rozponu /šířky/výšky, zatížení apod. Součástí nosných sloupů jsou i kotevní desky, desky sloužící na uchycení stěnových pomocných prvků, zavětrovacích prvků a konzoly jeřábových drah. Spoje nosných sloupů, desek a konzol jeřábových drah jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Kotevní prvky /šrouby/ jsou vyráběné u ocelových závitových tyčí bez povrchové úpravy resp. ze závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvení, hloubka kotvení, průměr a počet kotevních šroubů je daný statickým výpočtem.
Střešní vaznice, resp. příhradové vazníky jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Diagonály příhradových vazníků jsou většinou tvořené z uzavřených profilů se čtvercovým průřezem. Dimenze a typ profilů jsou dané statickým výpočtem. Součástí střešních vaznic a vazníků jsou i desky sloužící na uchycení střešních vaznic a střešních zavětrávacích prvků. Spoje vaznic, vazníků a desek jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Střešní vazníky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů typu U, UPE resp. jsou tvořeny systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. Se střešními vaznicemi a vazníky jsou spojené šrouby. Volba typu a dimenze je daná statickým výpočtem, požadovanou požární odolností atd.
Stěnové pomocné prvky pro uchycení opláštění a výplní otvorů jsou v převážné míře vyráběny z válcovaných profilů typu U, UPE, UE, zavřeného profilu se čtyřhranným průřezem resp. jsou tvořené systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými sloupy jsou spojeny šrouby.
Střešní a stěnové zavětrovací prvky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů kruhového resp. čtyřhranného průřezu a slouží ke stabilizování ocelové konstrukce v horizontálním směru. S nosnými částmi ocelové konstrukce jsou spojeny šrouby.
Prvky nadzemního podlaží jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB a pod. a slouží k vytvoření nadzemního podlaží, resp. obslužného prostoru. S nosnými částmi konstrukce jsou spojené šrouby. Jako nášlapná vrstva se využívají ocelové podlahové rošty v provedení FeZn, resp. trapézový plech v kombinaci s betonovou zálivkou.

POTRAVINÁŘSKÉ HALY a jejich využití

 • hala pro distribuci potravin
 • hala pro skladování potravin
 • hala pro výrobu potravin
 • hala pro zpracování masa
 • potravinářská laboratoř
 • hala pro skladování ovoce a zeleniny
 • hala pro dozrávání ovoce
 • hala s kontrolovanou (regulovanou) atmosférou
 • hala pro skladování zemědělských výrobků
 • hala pro masnou výrobu
 • hala pro pekárnu, pekárenská hala
 • chladírenská hala
 • mrazírenská hala

Tepelněizolační sendvičové střešní a fasádní systémy AVG

Střešní systémy AVG

Trapézové profily AVG (střešní, fasádní, konstrukční)

Prosvětlovací polykarbonátové prvky (panely, světlíky) AVG

Designové profily

Fasádní vlnité profily (waves)

Proč POTRAVINÁŘSKÉ HALY od AVG GROUP ?

Jsme domácíspolečnost, která stojí na pevných základech.
Nabízíme kvalitní řešení
dodávek našich produktů i s podporou našich služeb.

Dlouholeté zkušenosti stabilní domácí společnosti v oblasti výroby ocelových konstrukcí, ocelových hal a fasádních systémů a vlastní montáže výrobků našimi zkúšenými pracovníky jsou vyhledávané investory, projekčními a architektonickými kancelářemi stejně jako kvalitními stavebními společnostmi.

NAŠE SLUŽBY

 • Odborné poradenství a konzultace
 • Návrhy technických řešení
 • Projekty statiky a statické návrhy
 • Výrobní dokumentace pro ocelové konstrukce střechy, fasády, hliníkové prosklené systémy
 • Vypracování technických detailů pro všechny produkty
 • Optimalizace projekčních návrhů
 • Vlastní montáž

NAŠE PRODUKTY

 • OCELOVÉ HALY, MONTOVANÉ HALY
 • HALOVÉ OBJEKTY
 • VÝROBA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
 • MODERNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, NADSTAVBY
 • STŘEŠNÍ A STĚNOVÉ OPLÁŠTĚNÍ
 • STŘEŠNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ
 • ODVĚTRANÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ KAZETOVÉ FASÁDY
 • DESIGNOVÉ FASÁDY Z HLINÍKU
 • PROSKLENÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ OKNA A DVEŘE
 • INTERIÉROVÉ PROSKLENÉ PŘÍČKY A STĚNY

Plánujete realizovat investici do POTRAVINÁŘSKÉ HALY?

Při investičním záměru do potravinářské haly – hala pro výrobu a skladování potravin, hala pro masnou výrobu, hala pro skladování ovoce a zeleniny, hala pro dozrávání ovoce, pekárenská hala, chladírenská a mrazírenská hala – před tím, než se začne připravovat projektová dokumentace ocelové haly, doporučujeme všem architektům, projektantům, investorům a stavebním společnostem naše zkušenosti a rady.

Připravíme nejlepší řešení a materiálové provedení, protože naše společnost AVG GROUP – HALY VYRÁBÍ a NAVRHUJE. Umíme Vám doporučit nejlepší a nejoptimálnější řešení statiky nosné konstrukce potravinářské haly pro různé účely využití.

Domácí výrobce společnost AVG group, a.s. nabízí spolupráci při navrhování a optimalizacích nosných ocelových konstrukcí montovaných a různých objektů.Umíme pro Vás vypracovat kvalitní projektovou dokumenztaci pro získání stavebního povolení „čásť – statika ocelových konstrukcí a zakladání stavby“. Připravíme pro Vás výrobní dokumentaci, technické a konstrukční detaily.

AVG GROUP – NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ– VLASTNÍ VÝROBA – VLASTNÍ MONTÁŽ – KVALITNÍ DOKUMENTACE – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER !

Připravíme pro Vás potravinářskou halu na míru!

logo AVG