NÁVRH, PROJEKCE, DODÁVKA A MONTÁŽ
DOPLŇKOVÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
PRO PRŮMYSLOVÉ A VÍCEÚČELOVÉ OBJEKTY

 • věstavěné a technologické plošiny
 • průmyslové schodiště a zábradlí
 • ocelové konstrukce potrubních mostů pro ocelové potrubí
 • jeřábové dráhy
 • konstrukce pro uchycení technologií, vzuchotechnických a vytápěcích těles a rozvodů
 • markýzy a přístřešky
 • pořární a únikové žebříky
 • klempířské a hraněné profily
 • pomocné ocelové konstrukce pro uchycení střešních a fasádních prvků
 • pomocné ocelové konstrukce pro uchycení výplní otvorů /okna, dveře, brány/
 • nosné konstrukce pro transparentní fasády
 • jiné ocelové výrobky /držáky reklamních tabulí a bilboardů, plotové dílce, mříže, brány……./

VESTAVĚNÉ A TECHNOLOGICKÉ PLOŠINY
S PRŮMYSLOVÝM SCHODIŠTĚM A ZÁBRADLÍM

Z pohledu efektivního využití prostoru objektu se pro účely vytvoření skladových, kancelářských a obslužných prostor využívají různé typy vestavěných plošin.

Technologické plošiny (konstrukce) jsou nevyhnutelnou součástí dodávek k technologickým celkům s využitím v různých odvětvých průmyslu (chemický, hutnický, strojírenský, potravinářský…..)

Vestavěné a technologické plošiny navrhneme podle požadovaných parametrů (rozměr, požadované zatížení, účel, umístění apod.) v rámci nově projektovaného objektu nebo do stávajícího provozu včetně doplňkových konstrukcí (přístupového schodiště, zábradlí…..).

Vodorovné prvky a sloupy vestavěných a technologických plošin jsou navrhované a tvořené ocelovými válcovanými profily typu IPE, HEA, HEB nebo i z jiných profilových materiálů. Jako nášlapná vrstva se používají ocelové podlahové rošty
( pororošty ) v provedení FeZn a trapézový plech (slouží jako skryté bednění) v provedení FeZn v kombinaci s betonovou zálivkou.

PRŮMYSLOVÁ SCHODIŠTĚ
A ZÁBRADLÍ

Mohou být dodávané jako součást vestavěných a technologických plošin

Typ a vzhled ocelového schodiště a zábradlí je konzultovaný se zákazníkem a generálním projektatntem. Při návhrnu schodišťových stupňů se volí alternativa s ocelovými podlahovými rošty (pororošty) v provedení FeZn resp. plechem v kombinaci s betonovou zálivkou, dlažbou nebo schodišťovými stupni v dřevěném provedení (využívá se hlavně u točitých schodišť).

Ke schodištím je standartně dodávané i zábradlí, které může být vyrobeno z ocelových uzavřených profilů kruhového nebo čtyřhraného průřezu a jiných profilových materiálů.

Z estetických důvodů se v administrativě resp. civilních objektech v součastnosti v široké míře používá i zábradlí vyráběné z nerezové ocele.

JEŘÁBOVÉ DRÁHY

Jeřábové dráhy jsou usazované na konzoly jeřábové dráhy na sloupech objektu. Konzoly jsou pevně spojené s nosnými sloupy objektu.
Typ a velikost jeřábové dráhy je závislý od typu, nosnosti jeřábu a modulové vzdálenosti sloupů resp. konzol. Při návrhu objektu s jeřábem je důležitým ukazatelem výška zdvihu, resp. háku jeřábu, od které se odvíjí celková výška objektu a umístění jeřábové dráhy.

Součástí každé jeřábové dráhy je i kolejnice, která je většinou navrhovaná a vyráběná z plnostěnného profilu čtyřhranného průřezu. Velikost a tvar kolejnice je závislý na typu a nosnosti jeřábu. Spojení kolejnice se samotným profilem jeřábové dráhy může být provedeno pevným a nerozebiratelným způsobem (svařováním) nebo rozebiratelným (šroubovaný spoj).

KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ TECHNOLOGIÍ,
VZDUCHOTECHNICKÝCH A TOPNÝCH TĚLES,
POTRUBÍ A ROZVODŮ

 • Využití nachází v existujících objektech stejně jako v objektech novostaveb.
 • Při návrhu vycházíme z rozměru zařízení, jeho hmotnosti, umístění a možného způsobu uchycení k původní konstrukci objektu. Všechny tyto parametry určují a mají vliv na rozměry a vzhled pomocné konstrukce.

MARKÝZY A PŘÍSTŘEŠKY

 • Plní kromě estetického také funkční prvek hlavně z pohledu stínění a ochrany prostoru před povětrnostními vlivy.
 • Mohou být umístěné nad výplněmi otvorů (vraty, dveřmi….) tak i ve stěnách bez výpní otvorů, kde slouží jako přístřešky pro vytvoření zastřešeného prostoru např. za účelem skladování materiálu.
 • Jako materál jsou využívány válcované profily otevřeného přířezu (U, UPE, IPE apod.) stejně i uzavřeného kruhového a čtyřhranného průřezu a jiné profilové materiály.
 • Jako střešní krytina se používají polykarbonátové desky v různých tloušťkách a trapézový plech.
 • Způsob kotvení k objektu se volí v závislosti na typu původního objektu a může být přímý do konstrukce resp. stěny objektu nebo samonosný se samostatnými sloupy.

POŽÁRNÍ A ÚNIKOVÉ ŽEBŘÍKY

Nevyhnutelnou součástí každé průmyslové a civilní budovy
z pohledu bezpečnosti a požární ochrany jsou požární, resp. jednoduché únikové žebříky v počtu a jejich umístění, které vychází z projektové dokumentace a odpovídá příslušným normám.

Návrh a výroba požadovaných typů žebříků je v souladu
s projektovou dokumentací s přihlédnutím na jejich umístění, způsob upevnění a výšku objektu při dodržování požadovaných standartů a platných norem.

KLEMPÍŘSKÉ, HRANĚNÉ A OHÝBANÉ PROFILY A PRVKY

Hraněné prvky jsou vyrobené na tandemovém hranovacím lisu o celkové délce 2×3000 m (max. délka hraněného prvku je 6000 mm) přičemž maximální tloušťka hraněných prvků je 10,00 mm.
Materiál na výrobu profilů a prvků je plech v provedení FeZn, lakovaný plech nebo ocelový plech bez povrchové úpravy.
Hraněné profily a klempířské prvky se používají ve stavebním odvětví (jako pomocné konstrukce pro střešní a fasádní systémy, výplně otvorů pro okna, dveře, brány, transparentní fasády……)stejně jako polotovary při výrobě složitějších strojírenských celků.

POMOCNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE
PRO STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ PRVKY

Jsou využívány v již existujících objektech, stejně jako v objektech novostaveb, kde nosnou konstrukci stavby (skelet) může tvořit ocelová nebo železobetonová konstrukce.
Mohou být vyrobeny z válcovaných profiů otevřeného průřezu (U, UPE,UE) a uzavřeného čtyřhranného průřezu a jiných profilových materiálů, jako jsou např. ekonomické profily valcované za studena v povrchové úpravě FeZn.
Návrh pomocných ocelových konstrukcí (typ, velikost, rozmístění profilů) záleží na statickém výpočtu, požadované požární odolnosti apod.

Pomocné ocelové konstrukce jsou vhodnou
konstrukcí pro střešní a fasádní prvky:

 • střešní a fasádní sendvičové panely
 • různé typy skládaných plášťů
 • střešní a fasádní trapézové plechy
 • různé typy fasádních obkladů a systémů

POMOCNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO UPEVNĚNÍ
VÝPLNÍ OTOVRŮ/OKNA, DVAŘE, VRATA/

Jsou využívány v již existujících objektech, stejně jako v objektech novostaveb, kde nosnou konstrukci stavby (skelet) může tvořit ocelová nebo železobetonová konstrukce.

Mohou být vyrobeny z válcovaných profiů otevřeného průřezu (U, UPE,UE) a uzavřeného čtyřhranného průřezu a jiných profilových materiálů, jako jsou např. ekonomické profily valcované za studena v povrchové úpravě FeZn.

Návrh pomocných ocelových konstrukcí (typ, velikost, rozmístění profilů) záleží na statickém výpočtu, požadované požární odolnosti apod.

Pomocné ocelové konstrukce jsou vhodnou
konstrukcí pro upevnění otvorů:

 • plastové, hliníkové a ocelové okna a dveře
 • sekční a rolovací průmyslové brány
 • posuvné a otevíravé ocelové brány
 • střešní světlíky

NOSNÉ KONSTRUKCE PRO TRANSPARENTNÍ FASÁDY

Jsou vyráběny z válcovaných profilů uzavřeného čtyřhranného průřezu a jiných profilových materiálů. Jejich velikost, tloušťka a tvar jsou dány statickým výpočtem.

Pro nosnou konstrukce jsou profily standartně vyráběné v pohledových šířkách 50 nebo 60mm (v závislosti na technickém řešení objektů i v jiných šířkách) a různých stavebních hloubkách. Profily se mohou spojovat spojkami nebo svařovat, ale z důvodů vyšší stability je dávána přednost svařování konstrukcí.

Na nosnou konstrukci je následně možné upevnit (kotvit) systémové fasádní prvky s výplněmi.

OSTATNÍ OCELOVÉ VÝROBKY

 • držáky reklamních tabulí a předmětů
 • bilboardy
 • ploty, mříže, vrata, zábradlí
 • portály dopravního značení
 • konstrukce protihlukových stěn
 • přemosťovací lávky
 • regály
 • nerezové konstrukce
 • výrobky z děrovancý plechů a tahokovu

This is custom heading element