OCELOVÉ HALY | VÝSTAVBA OCELOVÉ HALY | LEHKÁ OCELOVÁ HALA

its very easy

AVG group, a.s. vyrábí, navrhuje, dodává a odborně smontuje OCELOVÉ HALY. Každá ocelová hala vyrobená v našem vlastním závodě od naší spoločnosti AVG GROUP najde využití pro jakýkoliv „PROSTOR PRO VÁŠ BYZNYS“.

My v AVG GROUP rozumíme ocelovým halám a vašim požadavkům pro váš byznys a potřeby. Ocelovou halu AVG navrhneme a ušijeme přesně pro vaše potřeby. Připravíme nejlepší řešení ocelových hal, protože máme zrealizováno velké množství projektů.

Využití silného zázemí domácí a stabilní společnosti AVG group, a.s. pro nejlepší dodávku ocelové haly.

Výstavba ocelové haly AVG v nejvyšší kvalitě zajistí její dlouhou životnost a nízké provozní náklady. Lehké ocelové haly AVG jsou navrhovány ekonomicky a hospodárně. Levné haly AVG mají multifunkční využití. Lehká ocelová hala AVG a její konstrukční systém je navržen odborníky podle evropských norem. Izolované ocelové haly AVG mají využití pro výrobu, skladování, sport, obchod, zemědělství, autoservis nebo dílny. Výstavba ocelové haly AVG je rychlá a bezpečná.

Ocelové haly AVG – „garantovaná kvalita od certifikovaného výrobce hal a moderních budov AVG GROUP“

OCELOVÁ HALA pro různé využití přímo od výrobce AVG GROUP

Navrhneme konstrukční řešení pro ocelovou halu, abychom vytvořili nejlepší prostor pro výrobu, skladování a služby. Stavíme a dodáváme také neizolované ocelové haly pro různé využití. Izolované ocelové haly od výrobce AVG GROUP poskytují nejlepší konstrukční řešení a skoro neomezené možnosti využití.

Moderní konstrukční řešení AVG SYSTEM a flexibilita umožňují výstavbu ocelových hal s rozlohou 150 m2 s různou výškou až po haly s rozlohami 15.000 m2 a víc.

Nosný sloup ocelového objektu je v převážné míře vyráběný z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Typ a velikost profilu je závislá od typu ocelové konstrukce, jejího rozponu /šířky/výšky, zatížení apod. Součástí nosných sloupů jsou i kotevní desky, desky sloužící na uchycení stěnových pomocných prvků, zavětrovacích prvků a konzoly jeřábových drah. Spoje nosných sloupů, desek a konzol jeřábových drah jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Kotevní prvky /šrouby/ jsou vyráběné u ocelových závitových tyčí bez povrchové úpravy resp. ze závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvení, hloubka kotvení, průměr a počet kotevních šroubů je daný statickým výpočtem.
Střešní vaznice, resp. příhradové vazníky jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Diagonály příhradových vazníků jsou většinou tvořené z uzavřených profilů se čtvercovým průřezem. Dimenze a typ profilů jsou dané statickým výpočtem. Součástí střešních vaznic a vazníků jsou i desky sloužící na uchycení střešních vaznic a střešních zavětrávacích prvků. Spoje vaznic, vazníků a desek jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Střešní vazníky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů typu U, UPE resp. jsou tvořeny systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. Se střešními vaznicemi a vazníky jsou spojené šrouby. Volba typu a dimenze je daná statickým výpočtem, požadovanou požární odolností atd.
Stěnové pomocné prvky pro uchycení opláštění a výplní otvorů jsou v převážné míře vyráběny z válcovaných profilů typu U, UPE, UE, zavřeného profilu se čtyřhranným průřezem resp. jsou tvořené systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými sloupy jsou spojeny šrouby.
Střešní a stěnové zavětrovací prvky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů kruhového resp. čtyřhranného průřezu a slouží ke stabilizování ocelové konstrukce v horizontálním směru. S nosnými částmi ocelové konstrukce jsou spojeny šrouby.
Prvky nadzemního podlaží jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB a pod. a slouží k vytvoření nadzemního podlaží, resp. obslužného prostoru. S nosnými částmi konstrukce jsou spojené šrouby. Jako nášlapná vrstva se využívají ocelové podlahové rošty v provedení FeZn, resp. trapézový plech v kombinaci s betonovou zálivkou.

OCELOVÁ HALA AVG A JEJÍ VÝHODY

 • rychlá výstavba ocelovej haly
 • výška ocelové haly od 3 m do 40 m
 • ocelová hala s volitelným rozponem od 6 m do 100 m
 • zatížení ocelové haly mostovými jeřáby od 1 t do 100 t
 • velikost ocelové haly od 100 m2 do 20.000 m2
 • volitelný rozměr a tvar ocelovej haly
 • vícepodlažní ocelová hala pro optimální využití prostoru
 • rychlá možnost vytvoření mezipodlaží v ocelové hale
 • integrované kancelářské a sociální vícepodlažní vestavby
 • nejlepší konstrukční a statické návrhy pro ocelové haly
 • jednoduchá a rychlá dostavba ocelové haly
 • technické, konstrukční a stavební detaily pro ocelové haly jsou vyřešené
 • nízké náklady na výstavbu a provoz ocelové haly

VÍCEPODLAŽNÍ OCELOVÉ HALY od AVG GROUP

AVG SYSTEM a jeho jedinečné konstrukční řešení, umožňuje efektivně, jednoduše a ekonomicky navrhnout VÍCEPODLAŽNÍ OCELOVÉ HALY. Vysoká efektivita VÍCEPODLAŽNÍCH OCELOVÝCH HAL je základním požadavkem pro účel využití prostoru objektu pro vytvoření kancelářských prostor nebo obslužných a i skladových prostor.

V ocelových halách je možné naší spoločností AVG GROUP navrhnout SYSTÉMOVÉ PODLAŽÍ přesně podle požadovaných parametrů. Parametry SYSTÉMOVÉHO PODLAŽÍ ve vícepodlažní ocelové hale jsou hlavně rozměr podlaží, požadované zatížení podlaží, účel, umístění a podobně. Součástí dodávky VÍCEPODLAŽNÍCH OCELOVÝCH HAL mohou být také přístupové schodiště se zábradlím.

Konstrukční řešení nadzemního podlaží

vrstva betonu
trapézový plech
ocelová konstrukce

OCELOVÉ HALY a jejich využití pro naše zákazníky

 • výrobní haly
 • skladové haly
 • logistické haly
 • jezdecké haly
 • sportovní haly
 • výstavní haly
 • nákupní galerie
 • farmaceutické haly
 • průmyslové haly
 • servisní haly
 • potravinářské haly
 • chladírenské a mrazírenské haly
 • komory, boxy, objekty pro provozy s kontrolovanou atmosférou
 • administrativní budovy
 • hotely a restaurace
 • školy a školící střediska
 • nadstavby budov
 • autosalóny a servisní střediska
 • polyfunkční objekty
 • zdravotnické střediska a nemocnice
 • sportovní a oddychové centra
 • hotely a restaurace
 • kongresové objekty
 • kancelářské budovy
 • ubytovací zařízení

Moderní a kvalitní ocelové haly od společnosti AVG GROUP - „Prostor pro Váš byznys“.

OCELOVÉ HALY - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ A FASÁDA

Originální řešení a kvalitu ocelové haly určí i použité řešení střešního a fasádního systému od naší společnosti AVG GROUP. Fasády ocelových hal mohou být doplněné o moderní řešení současnosti, kterými jsou prosklené fasády a kvalitní hliníkové kazetové fasády přímo od výrobce AVG GROUP.

Střešní plášť

Trapézová krytina
(s možností anti-kondenzační výstelky)

Systémový střešní sendvičový izolační panel
s intergrovanou tepelnou izolací v provedení PUR, PIR, MW – minerální vlna.

Skládaný střešní plášť
tvoří spodní nosný trapézový profil, na kterém je umístěná tepelná izolace (PIR, PUR, polystyrén, MW – minerální vlna). Vrchní krytina skládaného střešního pláště může být ze speciálních PVC fólií nebo trapézových profilů.»

Prosvětlení střech

Strešní prosvětlovací panely z kvalitního polykarbonátu s ochranou před UV zářením v tloušťce od 10 do 50 mm.

Střešní světlíky z polykarbonátu – vhodné řešení pro prosvětlení střešní konstrukce. Mohou být umístěny na hřebeni (ve štítu) nebo souměrně rozložené ve střešním plášti, fixní nebo otevíravé. Otevíravé světlíky jsou k dispozici s elektrickým mechanizmem. Kromě zabezpečení větrání prostoru mohou také zabezpečovat funkci větrání kouře a tepla se systémem automatického otevírání.

Střešní světlíky ze systémových hliníkových profilů – řešení je vyrobené z kvalitních hliníkových profilů, ve kterých jsou osazené izolační dvojskla nebo izolační trojskla. Střešní světlíky z hliníkových profilů mohou být fixní nebo otevíravé.

Fasádní opláštění

Trapézové fasádní profily
(s možností anti-kondenzační výstelky)

Systémový fasádní sendvičový izolačný panel
s intergrovanou tepelnou izolací v provedení PUR, PIR, MW – minerální vlna. Jemné, přesné a moderní linie fasádních stěnových prvků dávají montovaným halám AVG originální vzhled.

Skládaný fasádní plášť
tvoří stěnová C – kazeta, ve které je umiestěná tepelná izoláce (PIR, PUR, polystyrén, MW – minerální vlna). Vrchní pohledovou část fasády tvoří fasádní trapézový profil různé profilace nebo originální dizajnová kazetová hliníková odvětraná fasáda.

Hliníková kazetová fasáda

Hliníková kazetová fasáda – originální řešení pro vytvoření fasády objektu, kde se požaduje jeho precízní a nadčasové stvárnění s odkazem na architektonické řešení. Systém se dodává podle požadavků v barevném provedení přibližně podle vzorníku stupnice RAL. Rozměry fasádních kazet mohou být v rozměrech / šířka do 1400 mm x délka do 4000 mm (jiné rozměry fasádních kazet jsou na požádání). Systém fasádních kazet AVG je certifikovaný v nejvyšší požární klasifikaci se zařazením do třídy A1 .

Prosvetlení fasád

Prosklené fasády – systém je určený pro moderní stavby současné architektury, které jsou jejím neodmyslitelným prvkem. Izolační dvojsklo nebo izolační trojsklo je upevněné v systémové vysoce kvalitní hliníkové konstrukci. Prosklené fasády mohou být dodané v provedení / Klasická fasáda, Semi-strukturální fasáda (polostrukturální fasáda), Strukturální fasáda, Fasáda s přeloženým sklem.

Okna a dvere – kvalitní okna a dvere jsou architektonickou a estetickou hodnotou každého objektu. Vytvářejí celkovou prostorovou atmosféru. Kvalitní okna a dveře jsou vyrobené ze systémových hliníkových profilů s povrchovou úpravou podle požadavků projektu.

Průmyslové brány

Montované haly od naší spoločnosti AVG GROUP mohou být vybavené kvalitními průmyslovými sekčními bránami nebo prumyslovými otevíravými dveřmi. Do průmyslových sekčních bran mohou být zabudované personální dveře. Ovládání bran může být manuální nebo s elektrickým ovládáním na dálkové ovládání.

Proč OCELOVÉ HALY od AVG GROUP ?

Jsme domácíspolečnost, která stojí na pevných základech. Nabízíme kvalitní řešení pro dodávky našich produktů s podporou služeb na vysoké úrovni.

Máme dlouholeté zkušenosti stabilní domácí společnosti AVG GROUP v oblasti návrhu a výroby ocelových konstrukcí, ocelových hal a fasádních systémů a vlastní montáže výrobků našimi zkušenými pracovníky. Kvalitní služby a dodávky naší společnosti AVG GROUP jsou vyhledávané investory, projekčními a architektonickými kancelářemi stejně jako stavebními společnostmi.

NAŠE SLUŽBY

 • Odborné poradenství a konzultace
 • Návrhy technických řešení
 • Projekty statiky a statické návrhy
 • Výrobní dokumentace pro ocelové konstrukce střechy, fasády, hliníkové prosklené systémy
 • Vypracování technických detailů pro všechny produkty
 • Optimalizace projekčních návrhů
 • Vlastní montáž

NAŠE PRODUKTY

 • OCELOVÉ HALY, MONTOVANÉ HALY
 • HALOVÉ OBJEKTY
 • VÝROBA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
 • MODERNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, NADSTAVBY
 • STŘEŠNÍ A STĚNOVÉ OPLÁŠTĚNÍ
 • STŘEŠNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ
 • ODVĚTRANÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ KAZETOVÉ FASÁDY
 • DESIGNOVÉ FASÁDY Z HLINÍKU
 • PROSKLENÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ OKNA A DVEŘE
 • INTERIÉROVÉ PROSKLENÉ PŘÍČKY A STĚNY

Plánujete realizovat investici do OCELOVÉ HALY ?

Při plánovaní investičního záměru do OCELOVÉ HALY a ještě před tím, než se začne připravovat projektová dokumentace haly, doporučujeme využít všem architektům, projektantům, investorům a stavebním společnostem naše zkušenosti a rady.

Společně najdeme nejlepší řešení,protože naše společnost AVG GROUP – OCELOVÉ HALY VYRÁBÍ a NAVRHUJE. Umíme Vám odporučit nejlepší a nejoptimálnější řešení statiky nosné konstrukce ocelové haly.

Domáci výrobce společnost AVG group, a.s. nabízí spolupráci při návrzích a optimalizácích nosných ocelových konstrukcí OCELOVÝCH HAL a různých objektů. Vypracujeme pro Vás kvalitní projektovou dokumentaci pro získání stavebního povolení „část – statika ocelových konstrukcí a zakládání stavby“. Připravíme výrobní dokumentaci, technické a konstrukční detaily.

AVG GROUP – NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ – VLASTNÍ VÝROBA – VLASTNÍ MONTÁŽ – KVALITNÍ DOKUMENTACE – ZÁRUKA a SERVIS = VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER!

Připravíme pro Vás ocelovou halu na míru !