Kazetové fasády AVG se skládají z hliníkových kazet a připevňují se šrouby k nosnému roštu. Vyrábějí se ve variantě se systémem do sebe zapadajících zámků pro technický a moderní vzhled.

Kazety AVG rozdělujeme na dva typy podle použitého materiálu, z kterého jsou vyrobeny:

1.Typ – kazety vyrobené z hliníkového kompozitního materiálu (ACP) s názvem ACP kazety.

2.Typ – kazety vyrobené z hliníkového plechu (AL) – kazety s názvem AVG ALU EASY.

Kazety AVG se vyrábí přímo na míru každé fasády díky modernímu designu a možnosti použití materiálů různorodých struktur a barev můžeme projektu jednoduše vdechnout také vlastnosti, jako jsou reflexnost, symetrie a proporcionálnost a dosáhnout tak cílový estetický efekt.
Hliníkové kompozitní fasády AVG jsou odolné vůči silným nárazům větru a atmosferickým vlivům. Na budovy mohou být osazeny také velkoformátové kazety, které zvýší originalitu a estetickou hodnotu fasády nebo celé budovy.

ZPŮSOB KLADENÍ KAZETOVÝCH FASÁD

VERTIKÁLNÍ KLADENÍ

odvětrané fasády kladení

HORIZONTÁLNÍ KLADENÍ

odvětrané fasády kladení

KOMBINOVANÉ KLADENÍ

odvětrané fasády kladení

PROSTOROVÉ KLADENÍ

odvětrané fasády kladení

ROZMĚRY FASÁDNÍCH HLINÍKOVÝCH KAZET ACP

odvětraná fasáda

HORIZONTÁLNÍ SYSTÉM KLADENÍ

hliníkové kazety

VERTIKÁLNÍ SYSTÉM KLADENÍ

hliníkové kazety

ROZMĚRY ŠIKMÝCH FASÁDNÍCH HLINÍKOVÝCH KAZET ACP

odvětraná fasáda

HORIZONTÁLNÍ SYSTÉM KLADENÍ

hliníkové kazety

VERTIKÁLNÍ SYSTÉM KLADENÍ

hliníkové kazety

ROZMĚRY FASÁDNÍCH KAZET AVG ALU EASY

odvětrané fasády požární odolnost

HORIZONTÁLNÍ SYSTÉM KLADENÍ

hliníkové kazety ACP

VERTIKÁLNÍ SYSTÉM KLADENÍ

hliníkové kazety ACP

ROZMĚRY ŠIKMÝCH FASÁDNÍCH KAZET AVG ALU EASY

odvětrané fasády požární odolnost

HORIZONTÁLNÍ SYSTÉM KLADENÍ

hliníkové kazety ACP

VERTIKÁLNÍ SYSTÉM KLADENÍ

hliníkové kazety ACP

MONTÁŽNÍ POSTUP KLADENÍ FASÁDNÍCH KAZET

Na nosnou konstrukci (stěnu budovy) se připevní závěsné L-konzoly, na které se osadí svisle orientované profily. Ty tvoří konstrukční podklad pohledové prvky fasádního systému AVG a zároveň vytváří vzduchovou mezeru sloužící k odvětrání pronikající vzdušné vlhkosti.
V případě zateplení fasády je vložená tepelná izolace překrytá doplňkovou hydroizolační fólií lehkého typu.

1. STĚNA

2. INSTALACE KONZOL

3. APLIKACE TEPELNÉ IZOLACE

4. APLIKACE DOPLŇKOVÉ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

5. UPEVNĚNÍ PROFILŮ NOSNÉ KONSTRUKCE

6. OSAZENÍ POHLEDOVÝCH PRVKŮ – KAZET AVG

MOŽNOSTI KOTVENÍ KAZETOVÝCH FASÁD AVG

kotvení odvětraných fasád