Sklo je důležitou součástí oken, dveří, prosklených fasád a střech, zimních zahrad a interiérových prosklených konstrukcí. Široký sortiment nabídky skel umožňuje investorům a klientům najít nejvhodnější řešení pro jejich potřeby a případné individuální požadavky. Při výběru skla je nevyhnutelné postupovat také s ohledom na využívání budovy a v některých případech i v součinnosti návrhu technologií vytápění, chlazení a větrání. Tepelněizolační skla ochraňují a šetří životní prostředí, šetří náklady na vytápění a zajišťují příjemné uživatelské prostředí.

hliníková okna skla

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ SKEL

IZOLAČNÍ SKLO – STANDARD

Izolační sklo – standard s použitím plaveného skla float, kde tepelnou izolaci zabezpečuje suchý vzduch, resp. inertní plyn uzavřený mezi dvěma tabulemi skla.

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SKLO

Jsou moderní izolační skla nové generace s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi. Jsou složeny ze dvou prvotřídních tabulí skla float, ze kterých má jedna na vnitřní straně nanesenou tenkou vrstvu ušlechtilého kovu. Tato vrstva jen nepatrně mění čirost a průhlednost skla. Avšak patrný je efekt této vrstvy
– téměř úplně odráží tepelné záření, které chce uniknout z budovy a vrací ho zpět do interiéru.

skla typy

ZVUKOVĚ-IZOLAČNÍ SKLO

Je speciální izolační sklo, které dosahuje vynikající vlastnosti při zachytávání hluku. Používá se tam, kde jsou kladené zvýšené nároky na zvukovou izolaci v blízkosti frekventovaných cest, železníc, letišť a pod.

skla typy

IZOLAČNÍ SKLO S PROTISLUNEČNOU OCHRANOU

Sklo vhodné na snížení prostupu sluneční energie, která může do interiéru velkými prosklenými plochami pronikat nepřiměřeně moc a tím působit nepříznivě.
Nahrazením první tabule izolačního skla sklem s reflexními nebo absorbčními vlastnostmi se odbourají nepříznivé vlivy nadměrného slunečního záření.

prosklená fasáda

BEZPEČNOSTNÍ SKLA

Na ochranu bezpečnosti proti vniknutí jsou vyrobené plošným spojením dvou nebo vícerých vrstev skla a speciálních fólií s vysokou pevností a elasticitou.

skla typy

PROTIPOŽÁRNÍ SKLA

Tyto skla jsou složené z čirých skel z průhledných mezivrstev, které se v případě požáru mění na stěnu, která brání prostupu plamenů a omezuje nebo zastavuje prostup tepla.

Volba skla závisí na:

 • požadované klasifikaci požární odolnosti podle předepsané národní normy
 • typu aplikace
 • certifikátu pro daný rám a rozměru v příslušné zemi
skla typy

DEKORAČNÍ SKLA

DESIGN A ARCHITEKTURA VE SKLE

Originalitu, design a nezaměnitelnou atmosféru transparentních a odvětraných fasád, interiérových konstrukcí, dělících stěn přináší do realizací jedinečná skla s digitálním potiskem. Dekorační skla jsou vysoké kvality v různém provedení. Používání dekoračních skel v interiérových konstrukcích je v současné architektuře žádaným dominantním prvkem. Kvalitní technologie dávají prostor individuálním a kreatívním požadavkům vytvořit návrh podle vlastní předlohy nebo požadavku.

VYUŽITÍ DEKORAČNÍCH SKEL

 • transparentní fasády objektů
 • odvětrané prosklené fasády
 • prosvětlené střešní konstrukce
 • dělící stěny pro interiér a exteriér
 • posuvné systémy
 • skleněné obklady
 • výlohy
 • markýzy, předstřešky
 • světlíky
 • vstupní přestřešení
 • okna a dveře
 • zimní zahrady, přístavby a prosvětlené objekty
 • reklamní prezentační stěny
skla typy
skla typy
skla typy

VZORKY MOTIVŮ

skla typy