Prosklené protipožární konstrukce oken, dveří, stěn, fasád a prosklených střech jsou kompatibilní se systémy bez požární odolnosti. Požární odolnost konstrukcí se dosáhne použitím nehořlavých izolačních materiálů, retardérů hoření v komoře profilu dveří nebo oken. Na konstrukce oken a dveří mohou být použité panikové kování, automatické zavírání dveří jako i panty a kličky určené pro sektor požárů.

protipožární profil detail

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ KONSTRUKCE

  • široký rozsah požárních odolností
  • možnost použití panikových otevíravých prvků, panikových kovaní
  • široký rozsah zasklení s použitím dvojskel, trojskel, bezpečnostních skel
  • vynikající tepelně-izolační vlastnosti v kombinaci speciálních profilových vložek, izolátorů
  • barevné provedení objektů ve standartních a v metalických barvách nebo v odstínech dřevodekoru
  • možnost dvojbarevného provedení (objekty mohou mít jinou barevnou úpravu z exteriéru a interiéru)
protipožární detail
protipožární dveře