OBCHODNÍ HALY | PRODAJNÍ HALY | OBCHODNÍ CENTRUM

avg group logo

Obchodní haly, prodejné haly, obchodní centrum přímo z výrobního závodu naší společnosti AVG GROUP. Navrhneme, vyrobíme, odborně namontujeme pro vás obchodní haly, prodajní haly, obchodní centra.

Obchodní hala, prodejní hala – vyrobená v našem vlastním závodě AVG GROUP najde využití pro „PROSTOR PRO VÁŠ BYZNYS“.

Obchodní haly a prodejní haly AVG – „úspešní investoři chtějí vlastnit kvalitní, originální a moderní haly“

VÍCEPODLAŽNÍ OBCHODNÍ HALY od AVG GROUP

AVG SYSTEM a jeho jedinečné konstrukční řešení, umožňují efektivně, jednoduše a ekonomicky navrhnout VÍCEPODLAŽNÍ OBCHODNÍ HALY. Vysoká efektivita VÍCEPODLAŽNÍ OBCHODNÍ HALY je základní požadavek za účelem využití prostoru objektu pro vytvoření obchodních prostor s kvalitním zázemím pro služby nebo skladování.

V obchodních halách je možné naší spoločností AVG GROUP navrhnout SYSTÉMOVÉ PODLAŽÍ přesně podle požadovaných parametrů. Parametry SYSTÉMOVÉHO PODLAŽÍ ve vícepodlažní obchodní hale jsou hlavně rozměr podlaží, požadované zatížení podlaží, účel, umístění a pod. Součástí dodávky VÍCEPODLAŽNÍCH OBCHODNÍCH HAL mohou být i přístupové schodiště se zábradlím.

Nosný sloup ocelového objektu je v převážné míře vyráběný z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Typ a velikost profilu je závislá na typu ocelové konstrukce, jejího rozponu /šířky/výšky, zatížení apod. Součástí nosných sloupů jsou i kotevní desky, desky sloužící na uchycení stěnových pomocných prvků, zavětrovacích prvků a konzoly jeřábových drah. Spoje nosných sloupů, desek a konzol jeřábových drah jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Kotevní prvky /šrouby/ jsou vyráběné u ocelových závitových tyčí bez povrchové úpravy resp. ze závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvení, hloubka kotvení, průměr a počet kotevních šroubů je daný statickým výpočtem.
Střešní vaznice, resp. příhradové vazníky jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Diagonály příhradových vazníků jsou většinou tvořené z uzavřených profilů se čtvercovým průřezem. Dimenze a typ profilů jsou dané statickým výpočtem. Součástí střešních vaznic a vazníků jsou i desky sloužící na uchycení střešních vaznic a střešních zavětrávacích prvků. Spoje vaznic, vazníků a desek jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Střešní vazníky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů typu U, UPE resp. jsou tvořeny systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. Se střešními vaznicemi a vazníky jsou spojené šrouby. Volba typu a dimenze je daná statickým výpočtem, požadovanou požární odolností atd.
Stěnové pomocné prvky pro uchycení opláštění a výplní otvorů jsou v převážné míře vyráběny z válcovaných profilů typu U, UPE, UE, zavřeného profilu se čtyřhranným průřezem resp. jsou tvořené systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými sloupy jsou spojeny šrouby.
Střešní a stěnové zavětrovací prvky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů kruhového resp. čtyřhranného průřezu a slouží ke stabilizování ocelové konstrukce v horizontálním směru. S nosnými částmi ocelové konstrukce jsou spojeny šrouby.
Prvky nadzemního podlaží jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB a pod. a slouží k vytvoření nadzemního podlaží, resp. obslužného prostoru. S nosnými částmi konstrukce jsou spojené šrouby. Jako nášlapná vrstva se využívají ocelové podlahové rošty v provedení FeZn, resp. trapézový plech v kombinaci s betonovou zálivkou.

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ A FASÁDA OBCHODNÍ HALY

Tepelnoizolační sendvičové střešní afasádní systémy AVG

Střešní systémy AVG

Prosklené fasády, hliníková okna a dveře

Prosvětlovací polykarbonátové prvky (panely, světlíky) AVG

Designové profily

Hliníkové kazetové fasády

OBCHODNÍ HALY a jejich vzhled

Vzhled a architekturu obchodní haly AVG je možné zvýraznit použitím kvalitních fasádních systémů. Naše společnost AVG GROUP vyrábí pro obchodní haly a obchodní centra moderní fasádní systémy. Pro obchodní halu nebo obchodní centrum vám dodáme podle vašeho výběru z naší vlastní výroby hliníkovou prosklenou fasádu (klasickou, polostrukturální, strukturální), hliníková okna a dveře, originální kazetovou odvětranou fasádu z kvalitního hliníku nebo jiných materiálů podle vašeho výběru.

V interiéru obchodní haly nebo obchodního centra nesmí chybět moderní prosklené stěny, které oddelí obchodní provozy. AVG GROUP vyrábí a dodává kvalitní řešení z žádaných materiálů, kterými jsou ocel, hliník a sklo a které patří k neodmyslitelné součásti moderní architektury.

OBCHODNÍ HALA od AVG GROUP a její výhody

 • rychlá výstavba obchodní haly, obchodního centra
 • nízké náklady na výstavbu obchodní haly
 • prostorová flexibilita obchodní haly
 • jednoduchá možnost dostavby obchodní haly
 • obchodní hala s volitelným volným rozponem až do 65 metrů
 • volitelný rozměr a tvar obchodní haly bez omezení
 • možnost rychlého vytvoření mezipodlaží
 • výška obchodní haly od 3,50 m do 25 m a více
 • velikost haly od 100 m2 do 20.000 m2

OBCHODNÍ HALA AVG a její využití

 • víceúčelová obchodní hala
 • víceúčelová nákupní hala
 • hala pro prodej nábytku
 • hala pro prodej nápojů
 • hala pro služby
 • hala pro restauraci a bar
 • hala pro prodaj potravin
 • hala pro prodej masových výrobků
 • hala pro prodej textilu
 • hala pro prodaj sportovních potřeb
 • hala pro prodej zahradnických potřeb
 • hala pro prodej sanity, koupelnová studia
 • hala pro prodej automobilů
 • hala pro prodej motocyklů
 • hala pro prodej kol a cyklistických potřeb
 • hala pro prodej lodí
 • hala pro myslivecké potřeby
 • hala pro prodej hraček

Moderní a kvalitní obchodní haly od společnosti AVG GROUP - „Prostor pro Váš byznys“.

Proč OBCHODNÍ HALY od AVG GROUP ?

Máme dlouholeté zkušenosti stabilní domácí společnosti AVG GROUP v oblasti návrhu a výroby ocelových konstrukcí, ocelových hal a fasádních systémů a vlastní montáže výrobků našimi zkušenými pracovníky. Kvalitní služby a dodávky naší společnosti AVG GROU jsou vyhledávané investory, projekčními a architektonickými kancelářemi stejně tak i stavebními společnostmi.

NAŠE SLUŽBY

 • Odborné poradenství a konzultace
 • Návrhy technických řešení
 • Projekty statiky a statické návrhy
 • Výrobní dokumentace pro ocelové konstrukce střechy, fasády, hliníkové prosklené systémy
 • Vypracování technických detailů pro všechny produkty
 • Optimalizace projekčních návrhů
 • Vlastní montáž

NAŠE PRODUKTY

 • OCELOVÉ HALY, MONTOVANÉ HALY
 • HALOVÉ OBJEKTY
 • VÝROBA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
 • MODERNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, NADSTAVBY
 • STŘEŠNÍ A STĚNOVÉ OPLÁŠTĚNÍ
 • STŘEŠNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ
 • ODVĚTRANÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ KAZETOVÉ FASÁDY
 • DESIGNOVÉ FASÁDY Z HLINÍKU
 • PROSKLENÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ OKNA A DVEŘE
 • INTERIÉROVÉ PROSKLENÉ PŘÍČKY A STĚNY

Plánujete realizovat investici do OBCHODNÍ HALY ?

Při plánování investičního záměru do OBCHODNÍ HALY nebo OBCHODNÍHO CENTRA a ještě před tím, než se začne připravovat projektová dokumentace haly, doporučujeme využít všem architektům, projektantům, investorům a stavebním společnostem naše zkušenosti a rady.

Spolěčně najdeme nejlepší řešeníprotože naše společnost AVG GROUP – OBCHODNÍ HALY VYRÁBÍ a NAVRHUJE. Vieme Vám odporučiť nejlepší a nejoptimálnější řešení statiky nosné konstrukce ocelovej haly.

Domácí výrobce společnost AVG group, a.s. nabízí spolupráci při návrzích a optimalizacích nosných ocelových konstrukcí OBCHODNÍCH HAL a různých objektů. Vypracujeme pro Vás kvalitní projektovou dokumentaci pro získání stavebního povolení „čásť – statika ocelových konstrukcí a zakládání stavby“. Připravíme výrobní dokumentace, technické a konstrukční detaily pro obchodní haly, prodejní haly, obchodní centrum.

AVG GROUP – NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ– VLASTNÍ VÝROBA – VLASTNÍ MONTÁŽ – KVALITNÍ DOKUMENTACE – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER !

Připravíme pro ás obchodní halu na míru!

logo AVG