Montáž ocelových konstrukcí je jedním z důležitých aspektů realizace díla ajejí poslední, ale důležitou etapou, což klade vysoké nároky na její kvalitní a efektivní dokončení.

Montáž ocelových konstrukcí je prováděna za pomocí techniky, zvedacích zařízení a mechanizmů, jejichž technické parametry se vybírají podle charakteru umístění, velikosti a váhy jednotlivých prvků konstrukce.

Výhodou montáže ocelových konstrukcí je, že může být realizována i při mínusových teplotách.
Nutností ke zvládnutí i těch nejnáročnějších montáží jsou kromě zkušených montážních pracovníků a vhodných technických zařízení také potřebné oprávnění a osvědčení oprávňující k montáži /vazačské průkazy, povinné školení pro práce ve výškách, svářečské průkazy……/.

Montáž ocelových konstrukcí a hal odborně, kvalitně a rychle přímo od AVG GROUP