OCELOVÉ MONTOVANÉ NADSTAVBY AVG | MONTOVANÉ PŘÍSTAVBY AVG | MONTOVANÉ DOSTAVBY AVG

Ocelová montovaná nadstavba, montovaná přístavba, montovaná dostavba navržená, vyrobená a profesionálně smontovaná od AVG GROUP, přesne podle požadavek investorů, projektantů a architektů.

Oceľĺové montované nadstavby od AVG – „rychlé a správné konstrukční návrhy – certifikovaná výroba – odborná montáž“

Montované nadstavby z ocele, přístavby z ocele, dostavby z ocele

Montovaná nadstavba z ocele nebo systémová přístavba a dostavba od AVG GROUP je navržená přesně podle požadavků investora. Variabilita a flexibilita systému AVG umožňuje navrhnout a zrealizovat v rekordně krátkém čase jakoukoliv montovanou nadstavbu, přístavbu nebo dostavbu.

Nosný sloup ocelového objektu je v převážné míře vyráběný z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Typ a velikost profilu je závislá od typu ocelové konstrukce, jejího rozponu /šířky/výšky, zatížení apod. Součástí nosných sloupů jsou i kotevní desky, desky sloužící na uchycení stěnových pomocných prvků, zavětrovacích prvků a konzoly jeřábových drah. Spoje nosných sloupů, desek a konzol jeřábových drah jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Kotevní prvky /šrouby/ jsou vyráběné u ocelových závitových tyčí bez povrchové úpravy resp. ze závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvení, hloubka kotvení, průměr a počet kotevních šroubů je daný statickým výpočtem.
Střešní vaznice, resp. příhradové vazníky jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Diagonály příhradových vazníků jsou většinou tvořené z uzavřených profilů se čtvercovým průřezem. Dimenze a typ profilů jsou dané statickým výpočtem. Součástí střešních vaznic a vazníků jsou i desky sloužící na uchycení střešních vaznic a střešních zavětrávacích prvků. Spoje vaznic, vazníků a desek jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Střešní vazníky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů typu U, UPE resp. jsou tvořeny systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. Se střešními vaznicemi a vazníky jsou spojené šrouby. Volba typu a dimenze je daná statickým výpočtem, požadovanou požární odolností atd.
Stěnové pomocné prvky pro uchycení opláštění a výplní otvorů jsou v převážné míře vyráběny z válcovaných profilů typu U, UPE, UE, zavřeného profilu se čtyřhranným průřezem resp. jsou tvořené systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými sloupy jsou spojeny šrouby.
Střešní a stěnové zavětrovací prvky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů kruhového resp. čtyřhranného průřezu a slouží ke stabilizování ocelové konstrukce v horizontálním směru. S nosnými částmi ocelové konstrukce jsou spojeny šrouby.
Prvky nadzemního podlaží jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB a pod. a slouží k vytvoření nadzemního podlaží, resp. obslužného prostoru. S nosnými částmi konstrukce jsou spojené šrouby. Jako nášlapná vrstva se využívají ocelové podlahové rošty v provedení FeZn, resp. trapézový plech v kombinaci s betonovou zálivkou.

Výhody montované ocelové nadstavby, přístavby, dostavby z ocele

Montovaná nadstavba, přístavba nebo dostavba z ocele od AVG GROUP má množství výhod. Kromě flexibilních a rychlých návrhů našim oddělením pro projekci statiky, je i možnost přizpůsobení nosné konstrukce AVG pro tvarové a dispoziční řešení, které neomezuje budoucího uživatele.

Montované nadstavby od AVG GROUP najdou využití i při rekonstrukcích budov. Jelikož stávající budovy nemusí být pevnostně dimenzované pro výstavbu dalšího podlaží, systém montované ocelové nadstavby od AVG GROUP toto umožní realizovat rychle, ekonomicky a bezpečně.

Montovaná nadstavba z ocele od AVG GROUP je výhodná také pro administrativní budovy, kancelářské haly, hotely a restaurace, obchodní centra, bytové domy, rodinné domy a rodinné vily. Montovaná nadstavba z ocele od AVG GROUP má krom variability a flexibility rozměru a tvaru také nízkou hmotnost. Nízká hmotnost montované nadstavby z ocele od AVG GROUP má výhodu v úspoře nákladů na zakladání stavby a také na úsporu materiálu při výstavbě obvodových konstrukcí. Montovaná nadstavba AVG nezatěžuje stavbu velkou váhou.

 • rychlá a bezpečná montáž montované ocelové nadstavby, montované ocelovej přístavby a dostavby z ocele
 • nízké náklady na výstavbu montované ocelové nadstavby
 • volitelný rozměr a tvar montované nadstavby, přístavby a dostavby
 • prostorová flexibilita ocelové nadstavby, dostavby, přístavby
 • lehká systémová ocelová konstrukce nadstavby AVG, která nezatíží stavbu
 • nízká hmotnost montované nadstavby AVG
 • možnost vytvoření mezipodlaží v nadstavbě, v přístavbě, v dostavbě
 • montovaná nadstavba AVG je vyrobená z materiálů, které je možné ze 100% recyklovat

Systémová mezipodlaží v montované ocelové nadstavbě, přístavbě a dostavbě

SYSTÉMOVÉ MEZIPODLAŽÍ AVG v montované ocelové nadstavbě, montované přístavbě nebo montované dostavbě je možné navrhnout přesně podle požadovaných parametrů.

Požadované parametry SYSTÉMOVÉHO MEZIPODLAŽÍ AVG v montované ocelové nadstavbě jsou hlavně rozměr mezipodlaží, požadované zatížení podlaží, účel, umístění a pod. Součástí dodávky montované ocelové nadstavby mohou být také přístupová schodiště se zábradlím.

Využití montovaní ocelové nadstavby, přístavby a dostavby od AVG GROUP

 • montovaná nadstavba bytových domů
 • montovaná nadstavba z ocele pro administrativní budovu
 • montovaná nadstavba, dostavba, přístavba pro hotely a restaurace
 • nadstavby z ocele pro domy, rodinné vily
 • nadstavba z ocele pro obchodní budovy
 • montovaná nadstavba pro prodejnu
 • nadstavba z ocele pro obchodní centrum
 • montovaná nadstavba pro městský dům
 • montovaná nadstavba pro historické budovy
 • montovaná přístavba a přístavba pro autosalon, autoservis, pneuservis, autodílnu
 • montovaná přístavba montovaná dostavba k hale

Montovaná ocelová nadstavba, přístavba, dostavba AVG – „VZHLED a DESIGN“

Vzhled, design a architekturu montované nadstavby, přístavby nebo dostavby je možné zvýraznit použitím kvalitních fasádních systémů od AVG GROUP. Naša společnost AVG GROUP dodává a vyrábí moderní fasádní systémy. Nadstavba, přístavba nebo dostavba může být vybavená modernými střešnými a fasádními systémy. Z našej vlastní výroby Vám umíme nabídnout hliníkovou prosklenou fasádu (klasickou, polostrukturální, strukturální), hliníková okna a dveře, originální kazetovou odvětranou fasádu z kvalitního hliníku nebo také fasády z jiných materiálů.

Montované nadstavby, přístavby a dostavby – „AVG ocelové systémy a ocelové konstrukce a originální fasáda AVG plná nápadů = správné řešení pro vaše požadavky“

FASÁDY a STŘECHY pro ocelové montované nadstavby přímo od AVG GROUP

Střešní izolované skládané pláště AVG

Fasády z tepelněizolačních sendvičových panelů AVG

Odvětrané předsazené fasády AVG

Fasády z tahokovu AVG

Fasády z designových hliníkových plechů AVG

PROSKLENÉ FASÁDY

Fasády z hliníkových slunolamů AVG

Prosklené fasády AVG
(klasické, polostrukturální, strukturální)

Hliníková okna a dveře AVG

Prosklené stěny a příčky AVG

Prosklená zábradlí AVG

Plánujete realizovat investici do NADSTAVBY, DOSTAVBY, PŘÍSTAVBY ?

Při plánování investičního záměru do MONTOVANÉ NADSTAVBY, MONTOVANEJ PŘÍSTAVBY a DOSTAVBY a ješte před tím, než se začne připravovat projektová dokumentace haly, doporučujeme využít všem architektům, projektantům, investorům a stavebním společnostem naše zkušenosti a rady.

Společně najdeme nejlepší řešení,protože naše společnost AVG GROUP – NADSTAVBY, PŘÍSTAVBY, DOSTAVBY- VYRÁBÍ a NAVRHUJE. Umíme Vám doporučit nejlepší a nejoptimálnejší řešení statiky nosné konstrukce montované nadstavby.

Domáci výrobce společnost AVG group, a.s. nabízí spolupráci pri návrhování a optimalizacích nosných ocelových konstrukcí pro NADSTAVBY, BUDOVY, HALY a různé jiné objekty. Vypracujeme pro Vás kvalitní projektovou dokumentaci pro získání stavebního povolení „čásť – statika ocelových konstrukcí a zakládání stavby“. Připravíme výrobní dokumentaci, technické a konstrukční detaily.

AVG GROUP – NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ– VLASTNÍ VÝROBA – VLASTNÍ MONTÁŽ – KVALITNÍ DOKUMENTACE – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER !

Připravíme pro Vás montovanou nadstavbu a montovanou přístavbu na míru!

logo AVG