PRŮMYSLOVÉ HALY | STAVÍME PRŮMYSLOVÉ HALY | RYCHLÁ VÝSTAVBA HALY

its very easy

Průmyslové haly navrhne, vyrobí a profesionálně namontuje naše společnost AVG GROUP. Průmyslová hala vyrobená v našem výrobním závodě AVG GROUP, přesně podle požadavku investora, projektanta a architekta.

Průmyslová hala na míru s volným rozponem až 65 metrů. Naša společnost AVG GROUP rozumí požadavkům průmyslu, potřebám výroby, skladování a logistice a výrobě průmyslových hal.

Průmyslové haly AVG – „konstrukční ověřené haly z certifikované výroby AVG GROUP“

PRŮMYSLOVÁ HALA na míru přímo z výroby AVG GROUP

Průmyslová hala je navržená a projektovaná podle zákaznických požadavků investora. Při návrhu průmyslové haly je potřeba zohlednit účel využití objektu, umístění technologií nebo vybavení. Průmyslové haly určené pro výrobu, mohou být navrženy tak, aby mohly být vybavené mostovými jeřáby s nosností až do 100 t.

Nosný sloup ocelového objektu je v převážné míře vyráběný z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Typ a velikost profilu je závislá od typu ocelové konstrukce, jejího rozponu /šířky/výšky, zatížení apod. Součástí nosných sloupů jsou i kotevní desky, desky sloužící na uchycení stěnových pomocných prvků, zavětrovacích prvků a konzoly jeřábových drah. Spoje nosných sloupů, desek a konzol jeřábových drah jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Kotevní prvky /šrouby/ jsou vyráběné u ocelových závitových tyčí bez povrchové úpravy resp. ze závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvení, hloubka kotvení, průměr a počet kotevních šroubů je daný statickým výpočtem.
Střešní vaznice, resp. příhradové vazníky jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Diagonály příhradových vazníků jsou většinou tvořené z uzavřených profilů se čtvercovým průřezem. Dimenze a typ profilů jsou dané statickým výpočtem. Součástí střešních vaznic a vazníků jsou i desky sloužící na uchycení střešních vaznic a střešních zavětrávacích prvků. Spoje vaznic, vazníků a desek jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Střešní vazníky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů typu U, UPE resp. jsou tvořeny systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. Se střešními vaznicemi a vazníky jsou spojené šrouby. Volba typu a dimenze je daná statickým výpočtem, požadovanou požární odolností atd.
Stěnové pomocné prvky pro uchycení opláštění a výplní otvorů jsou v převážné míře vyráběny z válcovaných profilů typu U, UPE, UE, zavřeného profilu se čtyřhranným průřezem resp. jsou tvořené systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými sloupy jsou spojeny šrouby.
Střešní a stěnové zavětrovací prvky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů kruhového resp. čtyřhranného průřezu a slouží ke stabilizování ocelové konstrukce v horizontálním směru. S nosnými částmi ocelové konstrukce jsou spojeny šrouby.
Prvky nadzemního podlaží jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB a pod. a slouží k vytvoření nadzemního podlaží, resp. obslužného prostoru. S nosnými částmi konstrukce jsou spojené šrouby. Jako nášlapná vrstva se využívají ocelové podlahové rošty v provedení FeZn, resp. trapézový plech v kombinaci s betonovou zálivkou.

V průmyslových halách od naší společnosti AVG GROUP je možné přímo do objektu nosné ocelové konstrukce zapracovat také administrativní budovu nebo kancelářske vestavby a takto vytvořit moderní a kvalitní zázemí pro administrativu.

Případně je možné vytvořit vestavěné ocelové nadzemní plošiny, navržené pro skladování materiálu nebo dílců pro výrobu. Tímto řešením nadzemních vestavěných plošin, meziposchodí je možné získat efektivní využití prostoru v průmyslové hale.

Kvalitu a design průmyslové haly je možné zvýraznit použitím fasádních systémů, případně doplnit část opláštění hliníkovou kazetovou fasádou nebo prosklenou fasádou od naší společnosti AVG GROUP.

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ A FASÁDA PRŮMYSLOVÉ HALY

Tepelnoizolační sendvičové střešní afasádní systémy AVG

Střešní systémy AVG

Trapézové profily AVG (střešní, fasádní, konstrukční)

Designové profily

Prosvětlovací polykarbonátové prvky (panely, světlíky) AVG

Fasádní vlnité profily (waves)

Proč PRŮMYSLOVÉ HALY od AVG GROUP ?

Jsme domácíspolečnost, která stojí na pevných základech.
Nabízíme kvalitní řešení
dodávek našich produktů i s podporou našich služeb.

Dlouholeté zkušenosti stabilní domácí společnosti v oblasti výroby ocelových konstrukcí, ocelových hal a fasádních systémů a vlastní montáže výrobků našimi zkúšenými pracovníky jsou vyhledávané investory, projekčními a architektonickými kancelářemi stejně jako kvalitními stavebními společnostmi.

PRŮMYSLOVÁ HALA od AVG GROUP a její výhody

 • rychlá výstavba haly
 • nízké náklady na výstavbu haly
 • prostorová flexibilita haly
 • jednoduchá možnost dostavby haly
 • hala s volitelným volným rozponem až do 65 metrů
 • volitelný rozměr a tvar haly bez omezení
 • zatížení haly mostovými jeřáby do 100t
 • integrované kancelářské vestavby a administrativní budovy haly
 • možnost rychlého vytvoření mezipodlaží
 • výška haly od 3,50 m do 40 m
 • velikost haly od 100 m2 do 20.000 m2

PRŮMYSLOVÁ HALA AVG a její využití

 • hala pro strojírenskou výrobu
 • hala pro zpracování dřeva
 • hala pro výrobu nábytku
 • hala pro chemickou výrobu
 • hala pro výrobu hygienických potřeb
 • hala pro tiskárnu
 • obráběcí závody
 • hala pro stavební výrobu
 • zemědělská hala (chov zvířat, sklad obilí, sklad techniky, garáž)
 • servisní hala
 • hala pro autoservis
 • potravinářská hala (masovýroba, pekárna, mlékárna, konzervárna a pod.)
 • chladírenská a mrazírenská hala
 • skladová hala
 • logistická hala
 • hala pro skladování techniky
 • opravárenská hala
 • montážní hala

Plánujete realizovaí investici do PRŮMYSLOVÉ HALY ?

Při plánování záměru do PRIEMYSELNEJ HALY a ješte před tím, než se začne připravovat projektová dokumentace haly, doporučujeme využít všem architektům, projektantům, investorům a stavebním společnostem naše zkušenosti a rady.

Společně najdeme nejlepší řešeníprotože naše společnost AVG GROUP – PRŮMYSLOVÉ HALY VYRÁBÍ a NAVRHUJE. Umíme Vám doporučit nejlepší a nejoptimálnější řešení statiky nosné konstrukce průmyslové haly.

Domácí výrobce společnost AVG group, a.s. nabízí spolupráci při navrhování a optimalizaci nosných ocelových konstrukcí PRŮMYSLOVÝ HAL a různých objektů. Vypracujeme pro Vás kvalitní projektovou dokumentaci pro získání stavebního povolení „čásť – statika ocelových konstrukcí a zakládání stavby“. Připravíme výrobní dokumentace, technické a konstrukční detaily.

AVG GROUP – NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ– VLASTNÍ VÝROBA – VLASTNÍ MONTÁŽ – KVALITNÍ DOKUMENTACE – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER !

Připravíme pro Vás průmyslovou halu na míru!

logo AVG