ocelová konstrukce povrchová úprava

Kvalitní povrchová úprava ocelových konstrukcí je jedním z předpokladů dosažení dlohodobé životnosti ocelových konstrukcí.

Volba vhodného typu a provedení úpravy má vliv nejenom na životnost ocelových konstrukcí, ale také na jejich antikorozní ochranu a estetický vzhled.

Technická specifikace povrchové úpravy ocelových konstrukcí záleží na použití výrobku, vlivu prostředí a požadavcích zákazníka.

ZPŮSOB PŘEDPOVRCHOVÉ ÚPRAVY

Základním předpokladem kvalitní povrchové úpravy, její stálosti a životnosti je dokonalé očištění povrchu ocelových prvků od všech volných nebo pevně uchycených nečistot, mastnoty, rzi apod. – tzv. předpovrchová úprava.

Předpovrchovou úpravu provádíme na průběžné otryskávací lince, na které za pomoci ocelového abraziva dosáhneme stupeň očištění povrchu Sa 2,5.
Ocelové konstrukce mohou být předpovrchově upraveny i stupněm očištění povrchu St v závislosti na jejich následném použití a požadavcích zákazníků.

TECHNOLOGIE NANÁŠENÍ NÁTĚROVÝCH HMOT A JEJICH DRUHY

Naše společnost využívá metodu vysokotlakého nanášení tzv. mokrých nátěrových hmot za pomoci vysokotlakého zařízení. Tento systém aplikace je obzvlášť vhodný při rozměrově objemných částech ocelových konstrukcí.

Druhy a typy nátěrových hmot a tloušťky nátěrů

Volba typu nátěrové hmoty a jeho požadovaná tloušťka je závislá na prostředí, ve kterém bude ocelová konstrukce umístěná.

I. standartní konstrukce objektů - uzavřené v neagresivním prostředí

Pro tento typ ocelových konstrukcí jsou používány alkydové systémy, které jsou vhodné pro ocelové povrchy, stroje a zařízení vystavené povětrnostním vlivům. Korozní odolnost těchto systémů podle normy ISO 12944 je závislá na konečné tloušťce suchého filmu nástřiku.

Pro korozní třídu C1 a C2-M (medium) se používá systém 40 µm základního alkydového nástřiku + 40 µm vrchového alkydového nástřiku = 80 µm DFT (dry film thickness)

Tato tloušťka nátěru je vhodná pro vnitřní ocelové konstrukce, stroje a zařízení.

Pro korozní třídu C2-M (medium) a C3-L (low) se používá systém80 µm základního nástřiku + 40 µm vrchního nástřiku = 120 µm DFT (dry film thickness)

Tato tloušťka nátěrů je vhodná pro konstrukce v chadných vnitřních prostorech a v čistém vnějším prostředí.

II. konstrukce objektů umístěných v exteriéru s přímým vlivem povětrnostních faktorů

Pro tento typo ocelových konstrukcí jsou ještě stále vhodné alkydové systémy, které při aplikace ve větších tloušťkách odolávají povětrnostním vlivům.

Korozní odolnost těchto systémů podle normy ISO 12944 dosahuje hodnoty C2 a C3.

Pro korozní třídu C2-H (high) a C3-M (medium) se používá systém 80 µm základního alkydového nástřiku + 80 µm vrchního alkydového nástřiku = 80 µm DFT (dry film thickness)

Tato tloušťka nátěru je vhodná pro ocelové konstrukce, stroje a zařízení ve vnějším městském, přímořském a průmyslovém prostředí.

III. konstrukce umístěné v agresivním prostředí

Volbou vhodného nátěrového systému je možné uspokojit i ty nejnáročnější podmínky zákazníka na korozní odolnost ocelové konstrukce. V závislosti na typu korozního prostředí působícího na ocelovou konstrukci se rozdělují nátěrové systémy:Volbou vhodného nátěrového systému je možné uspokojit i ty nejnáročnější podmínky zákazníka na korozní odolnost ocelové konstrukce. V závislosti na typu korozního prostředí působícího na ocelovou konstuŕukci se rozdělují nátěrové systémy:

  • epoxidové nátěrové systémy
  • chlórkaučukové nátěrové systémy
  • polyuretanové nátěrové systémy
  • speciální nátěrové systémy

Pro ocelové povrchy vystavné silným vlivům počasí s požadavkem na estetickou živostnost jsou ideální polyuretanové povrchy. Polyuretanová barva vytváří dobře omyvatelný povrch s leskem a barevnou stálostí.

U tohoto systému tvoří základní nátěr barva na bázi epoxidových živic, na který se nanáší vrchní nátěr s polyuretanovou bází.

Při volbě specíálního epoxidového nátěru s vysokým obsahem zinku je možné nátěrem do určité míry nahradit ochranu povrchu žárovým zinkováním.

Pro korozní třídu C3 a C4 se používá systém – 2×100 µm základního epoxidového nástřiku + 40 µm vrchního polyuretanového nástřiku = 240 µm DFT (dry film thickness)

Uvedené typy nátěrů je možné aplikovat v celé škále barevných odstínů podle vzorkovnice RAL.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM

Povrchová úprava ocelových konstrukcí žárovým zinkováním je nejdokonalejší způsob povrchové úpravy, který se využívá jenom na konstrukce umístěné v agresivním prostředí a na konstrukce vystavené povětrnostním vlivům.

Provádí se ponorem do roztaveného zinku, jehož výsledkem je stříbřitě šedý a proti korozi mimořádně odolný povrch.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTIPOŽÁRNÍMI
NÁTĚROVÝMI HMOTAMI

Účelem protipožárního nátěru je chránit části konstrukcí tak, aby si vlivem působení ohně zachovaly svoje původní statické parametry na určitý požadovaný čas.

Protipožární vypěňovací nátěry jsou nátěry na bázi vodouředitelných disperzí, retardérů hoření, žáruvzdorných plnidel a nadouvadel.

Aplikací protipožárního nátěru můžeme zvýšit statické parametry ocelových konstrukcí působením vlivu ohně až na 60 minut.
Protipožární nátěry jsou aplikovány výhradně na interiérové části konstrukcí. Použití a odolnost nátěru stanovuje projekční organizace.

Aplikace protipožárních nátěrů se obvykle provádí na místě realizace na již smontované části ocelových konstrukcí.