Ocel vstoupila do 21. století jako jeden z nejvýznamnějších materiálů používaných ve stavebním průmyslu. Její neobyčejná a trvalá inovativní schopnost a potenciál jí předurčují si toto místo nejen udržet, ale také stále hledat nové sféry využití.

AVG group a.s. se zabývá návrhem, projektováním, výrobou a montáží ocelových konstrukcí, ocelových montovaných hal a administrativních budov pro různé využití. K sytému ocelových hal a administrativních budov nabízíme různé systémy opláštění objektů, stejně jako moderní řešení fasádních systémů, kterými jsou odvětrané fasády, prosklené fasády, hliníkové kazetové fasády, hliníkové okna a dveře a interiérové prosklené příčky.

Naše dlouhodobé zkušenosti stabilní domácí společnosti v oblasti výroby ocelových konstrukcí a fasádních systémů a vlastní montáže výrobků našimi zkušenými pracovníky, jsou vyhledávané investory, projektanty a architekty, ale i kvalitními stavebními společnostmi.

OCELOVÉ HALY A VÍCEÚČELOVÉ OBJEKTY

Široká škála využití ocele jako stavebního materiálu ji předurčuje na všestranné použití ve stavebním průmyslu a to hlavně při výstavbě ocelových hal a víceúčelových objektů.
Variabilita systému umožňuje navrhovat lehké haly na míru projektantům a architektům a splnit tak i ty nejnáročnější a nejodvážnější požadavky z pohledu dispozičního řešení ocelových hal pro různé využití. Ocelové haly nachází využití pro výrobu, skladování a logostiku, zemědělství, sport , autoservisy, potravinářské účely, stejně jako moderní administrativní budovy, nadstavby, autosalóny a pod.
Ocelové haly, víceúčelové objekty a administrativní budovy jsou opláštěné střešnímy a stěnovými (fasádními) tepelněizolačními prvky. Objekty je možné architektonicky a kvalitativně vybavit prvky, jako je prosklená fasáda, hliníkové okna a dveře, odvětrávaná fasáda nebo hliníková kazetová fasáda.

V případě administrativní budovy ve spojení interiérových systémů, jako je prosklená stěna, prosklená příčka nebo skládací hliníkové dveře, získá objekt vlastní „originalitu a moderní styl“.

VYUŽITÍ PRO OCELOVÉ HALY
A VÍCEÚČELOVÉ OBJEKTY

 • Nákupní galerie
 • Obchodní haly, obchodní centra
 • Polyfunkční objekty
 • Sportovní haly
 • Autosalony a servisní haly
 • Výstavní haly
 • Výrobní haly
 • Skladové haly
 • Zemědělské haly
 • Jezdecké haly
 • Farmaceutické haly
 • Průmyslové haly
 • Technologické haly
 • Logistické haly
 • Servisní haly
 • Potravinářské haly
 • Chladírenské a mrazírenské haly
 • Čisté prostory
 • Administratvní budovy
 • Hotely a restaurace
 • Školy a školící střediska
 • Nadstavby budov
 • Recyklační a odpadové haly

VÝHODY PRO OCELOVÉ HALY
A VÍCEÚČELOVÉ OBJEKTY

Kvalita produkce ocelových staveb

Je zabezpečena pracovníky s dloholetými zkušenostmi v oblasti projektování hal, výroby a montáže ocelových hal a kvalitními strojními zařízeními používanými při výrobě ocelových konstrukcí v našem výrobním závodě.

Úspora nákladů a ekologický aspekt

Stavby objektů jsou realizované systémem recyklovatelných lechkých ocelových prvků a oplášťovacích systémů, které zároveň snižují celkové náklady na realizaci včetně nákladů na zákládání staveb.

Rychlost procesu

Volbou výstavby ocelové montované haly a ocelového víceúčelového objektu se zkracuje čas na rychlost stavby.

Využití montované haly a víceúčelového objektu

Je možné v celé škále odvětví průmyslu a služeb.

Haly na míru

Jsou přizpůsobené přesným požadavkům uživatele.

Profesionální služby pro invetsory, projektanty a architekty

Poskytujeme poradenství pro investory, projektanty a architekty a služby v oblasti projekce statiky ocelových konstrukcí, technického řešení s vypracováním technických a výrobních dokumentací pro ocelové konstrukce, střešní a fasádní systémy, odvětrané fasády, prosklené fasády, hliníkové okna a dveře. Nabízíme dodávku z našeho výrobního závodu a montáž systému naší společností.

STATICKÉ MODELY OCELOVÝCH HAL S ODSTUPŃOVANÝMI VÝŠKAMI
ROZPĚTÍM A DÉLKOU / MODULACE V PODÉLNÉM SMĚRU

POZNÁMKA

Uvedené rozměry objektů jsou určené jako nejoptimálnější z pohledu ekonomického využití materiálu při výrobě a z pohledu optimální váhy na 1 m2 půdorysné plochy objektu. V případě potřeby je možné uvedené rozměry měnit a kombinovat podle požadavků zákazníka.

ZÁKLADNÍ POPIS OCELOVÉ MONTOVANÉ HALY

Nosný sloup ocelového objektu je v převážné míře vyráběný z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Typ a velikost profilu je závislá od typu ocelové konstrukce, jejího rozponu /šířky/výšky, zatížení apod. Součástí nosných sloupů jsou i kotevní desky, desky sloužící na uchycení stěnových pomocných prvků, zavětrovacích prvků a konzoly jeřábových drah. Spoje nosných sloupů, desek a konzol jeřábových drah jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Kotevní prvky /šrouby/ jsou vyráběné u ocelových závitových tyčí bez povrchové úpravy resp. ze závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvení, hloubka kotvení, průměr a počet kotevních šroubů je daný statickým výpočtem.
Střešní vaznice, resp. příhradové vazníky jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Diagonály příhradových vazníků jsou většinou tvořené z uzavřených profilů se čtvercovým průřezem. Dimenze a typ profilů jsou dané statickým výpočtem. Součástí střešních vaznic a vazníků jsou i desky sloužící na uchycení střešních vaznic a střešních zavětrávacích prvků. Spoje vaznic, vazníků a desek jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Střešní vazníky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů typu U, UPE resp. jsou tvořeny systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. Se střešními vaznicemi a vazníky jsou spojené šrouby. Volba typu a dimenze je daná statickým výpočtem, požadovanou požární odolností atd.
Stěnové pomocné prvky pro uchycení opláštění a výplní otvorů jsou v převážné míře vyráběny z válcovaných profilů typu U, UPE, UE, zavřeného profilu se čtyřhranným průřezem resp. jsou tvořené systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými sloupy jsou spojeny šrouby.
Střešní a stěnové zavětrovací prvky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů kruhového resp. čtyřhranného průřezu a slouží ke stabilizování ocelové konstrukce v horizontálním směru. S nosnými částmi ocelové konstrukce jsou spojeny šrouby.
Prvky nadzemního podlaží jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB a pod. a slouží k vytvoření nadzemního podlaží, resp. obslužného prostoru. S nosnými částmi konstrukce jsou spojené šrouby. Jako nášlapná vrstva se využívají ocelové podlahové rošty v provedení FeZn, resp. trapézový plech v kombinaci s betonovou zálivkou.

OPLÁŠTĚNÍ HALY AVG

Detail hřebenu a štítu
Detail pultu a atiky pultové střechy.
Detail atiky.
Detail žlabu.
Podhled
Napojení stěna / střecha.
Napojení střecha / zdivo.
Ukončení střechy
Prostup potrubí – gumová manžeta.
Detaily rohů
Sokl
Spojování panelů
Okno
Dveře
Sekční brány
Spoj střešního a prosvětlovacího panelu.
Spoj stěnového a prosvětlovacího panelu.

HŘEBEN

ŠTÍT

ATIKA PULTOVÉ STŘECHY

ATIKA VE SPÁDU - vertikálně uložené panely

PODOKAPOVÝ ŽLAB - pro panely s izolací z minerální vlny

DETAIL ROHU - nároží

OKNO - nadpraží - tupý řez

NAPOJENÍ PANELŮ

DETAIL nároží a soklu

KOTVENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Ocelové konstrukce musí po dobu své životnosti prokazovat spolehlivost všech svých konstrukčních prvků Styky a spoje ocelových konstrukcí jsou většinou viditelné a tím je možná jejich vizuální kontrola. Z tohoto hlediska je nejslabším místem ukotvení ocelové konstrukce do základů, které je zpravidla zakryté a dlouhodobou kontrolu neumožňuje.
Proto se doporučuje věnovat velkou pozornost nejenom návrhu kotvení a následnému provedení z hlediska požadované stability konstrukce, ale zabezpečit jeho plnou funkčnost po dobu celé předpokládané životnosti.


Při návrhu kotvení ocelové konstrukce dochází k úzké spolupráci dvou projektantů – projektanta ocelové konstrukce a projektanta základů stavby. Projektant ocelové konstrukce na základě statického výpočtu ocelové konstrukce a zvoleného statického schémata navrhuje geometrii a způsob kotvení. Součástí toho je i návrh ocelové patky nosného prvku, případné smykové zarážky a kotvícího šroubu.

Momentové kotvení s dopředu zabetonovanými koši
Momentové kotvení s táhlem
Kloubové kotvení sloupu
Momentové kotvení kruhového sloupu
Momentové kotvení sloupu
Momentové kotvení s táhlem

Základní typy kotvení ocelových konstrukcí:

OBJEKTOVÉ A TECHNOLOGICKKÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE

OCELOVÉ KONSTRUKCE /OBJEKTY/ S MOSTOVÝMI JEŘÁBY

V průmyslových objektech /výrobních a skladových prostorech/ se na přenos, vykládání, nakládání a manipulaci s břemeny ve velké míře používají mostové jeřáby různých nosností. Z uvedeného důvodu musí být ocelová konstrukce staticky vyhovující aa navrhnutá tak, aby jeřáb mohl být její součástí. Samotný jeřáb je usazený na jeřábové dráze.
Jeřábové dráhy jsou usazované na konzoly jeřábové dráhy na sloupech objektu. Konzoly jsou pevně spojené s nosnými sloupy objektu.
Typ a velikost jeřábové dráhy je závislý od typu, nosnosti jeřábu a modulové vzdálenosti sloupů resp. konzol. Při návrhu objektu s jeřábem je nejpodstatnějším ukazatelem výška zdvihu resp. háku jeřábu, od které se odvíjí celková výška objektu a umístění jeřábové dráhy.
Součástí každé jeřábové dráhy je i kolejnice, která je většinou navrhovaná a vyráběná z plnostěnného profilu čtyřhranného průřezu. Velikost a tvar kolejnice je také závislý na typu a nosnosti jeřábu. Spojení kolejnice se samotným profilem jeřábové dráhy je prováděné dvěmi způsoby a to pevným a nerozebiratelným způsobem /svařování/ nebo rozebiratelným /šroubovaným/ spojem.
Max. nosnost použitých mostových jeřábů je: 1 000 kg – 50 000 kg.

OCELOVÉ KONSTRUKCE /OBJEKTY/
S VESTAVĚNÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PLOŠINAMI

Z pohledu efektivního využití prostoru objektu se pro účely vytvoření skladových, kancelářských a obslužných prostor využívají různé typy vestavěných plošin.

Vestavěnou plošinu je možné navrhnout podle požadovaných parametrů /rozměr, požadované zatížení, účel, umístění apod./ nejenom v rámci nového projektovaného objektu, ale už i v provozovaném, starším objektu,

Vodorovné prvky a sloupy vestavěných a technologických plošin jsou většinou navrhované a tvořené ocelovými válcovanými profily typu IPE, HEA, HEB apod. Jako nášlapná vrstva se používají ocelové podlahové rošty v provedení FeZn a trapézový plech /slouží i jako skryté bednění/ také v provedení FeZn v kombinaci s betonovou zálivkou.

VÍCEPODLAŽNÍ VÍCEÚČELOVÉ
KOMERČNÍ OBJEKTY

Komerční objekty jako jsou objekty pro kanceláře a bytové prostory představují téměř 20% staveb v EU.

Současné moderní metody návrhu objektů umožňují výstavbu vícepodlažních objektů nejenom klasickým způsobem, ale i způsoben, kdy jsou využity moderní materiály, které dodávají objektům nezaměnitelný a nadčasový design.

Komerční sektor vyžaduje objekty, u kterých je realizace rychlá, mají vysokou kvalitu, flexibilitu a adaptibilitu při využívání a nízkou energetickou náročnost při provozu.

Při uvedených požadavcích se jako mimořádně vhodný materiál využívá ocel, která má velké výhody – rozpětí, rychlost výstavby /20 – 30% ní zkrácení doby výstavby v porovnání s klasickým zděným systémem/ a neomezený počet nadzemních podlaží.

Flexibilita

Ocelová konstrukce umožňuje navrhnout i velké rozpětí, ve kterých je možné uplatnit velkoprostorové kanceláře, různé uspořádání menších prostor, které je možné měnit i ve směru výšky objektu.

Adaptabilita

Ocelové konstrukce dosahují adaptibilitu tím, že umožňují jednoduché rozšíření nebo modifikaci objektu pro budoucí potřeby a všechny vnitřní příčky jsou přestavitelné.

Pro ocelové konstrukce komerčních objektů je možné využít širokou škálu fasádních systémů včetně tradičního zdiva a transparentního prosklení.

Konstrukční řešení nadzemního podlaží

vrstva betonu
trapézový plech
ocelová konstrukce

Ocelové haly AVG vyrábíme na tisíc způsobů
Montované haly AVG - „Prosto pro vaše podnikání“