PROJEKCE A STATIKA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Předpokladem úspěšné realizace díla – dodávky ocelové konstrukce – je kvalitní dokumentace s požadovanými parametry, která je vypracovaná podle platných standartů a norem.
Naše společnost zabezpečuje krom výroby a montáže ocelových konstrukcí také kompletní služby v oblasti poradenství a projektování ocelových konstrukcí.

Naše projekční oddělení se skládá ze zkušených projektantů a konstruktérů ocelových konstrukcí a je vybavené nejmodernější výpočetní technikou.
Oba tyto faktory jsou zárukou nejoptimálnějšího návrhu řešení ocelových konstrukcí.

Při návrhu, projektování a optimalizaci ocelových konstrukcí využívá naše společnost vysokoprogresivní software Tekla Structures, který umožňuje tvořit všechny typy i náročných stavebních a technologických konstrukcí.

Tekla Structures využívá jako výstup 3D model, který obsahuje kompletní geometrické a konstrukční data týkající se projektu.

Dalším výstupem softwaru je výrobní dokumentace, výpisy jednotlivých prvků a materiálu, které jsou důležité pro potřeby výroby.

Statika hal a ocelových konstrukcí od AVG GROUP – „máme nejlepší řešení, které jsou ověřené v naší výrobě a v množství námi dodaných hal a budov“

Naše společnost v oblasti projekční činnosti zabezpečuje

  • Technické poradenství a konzultace
  • Kompletní zpracování projektové dokumentace
    ocelových konstrukcí v rozsahu potřebném pro stavební povolení
  • Kompletní zpracování projektové dokumentace
    ocelových konstrukcí v rozsahu realizační projekt
  • Zhotovení výrobní dokumentace

Ukázky z našich realizací