fbpx Skip to main content
search
All Posts By

foxx

Halový objekt Meticon

Výroba ocelových konstrukcí

By Blog

Výroba ocelových konstrukcí ve vlastní certifikované výrobě CE.

Výroba ocelových konstrukcí AVG group METICON ve vlastním certifikovaném výrobním závodu. Ocelové konstrukce vyrábíme pro stavební průmysl, strojírenství, chemický průmysl. Naše tradice a silné domácí zázemí ve výrobě ocelových konstrukcí je zárukou nejlepšího výběru kvality produkce, rychlé a spolehlivé dodávky

Výroba ocelových konstrukcí ze závodu AVG GROUP najde využití pro jakýkoliv investiční projekt.

OCELOVÉ KONSTRUKCE na míru

Ocelové konstrukce na míru vyrobíme podle vašich potřeb a požadavků. Naše technické oddělení ocelových konstrukcí a projektanti v oblasti statika ocelových konstrukcí připraví nejlepší řešení a návrhy pro výrobu ocelových konstrukcí v našem výrobním závodě. Naše společnost AVG GROUP má zrealizované velké množství projektů a dodávek ocelových konstrukcí na míru pro naše zákazníky.

Individuální přístup zkušených pracovníků z výroby ocelových konstrukcí v oblasti projekce, statiky, tvorby výrobních a technických dokumentací jsou zárukou, že navrhovaná řešení budou ekonomicky nejoptimálnější a konstrukčně správně.

Výroba ocelových konstrukcí pro haly

Vyrábíme nejlepší řešení ocelových konstrukcí pro všechny typy hal. Ocelové konstrukce hal vytváří prostor pro výrobní, skladé haly a stejně i pro haly s různým účelem využití prostoru. Ocelová konstrukce haly od výrobce AVG GROUP garantuje nejlepší konstrukční řešení s téměř neomezeným využitím montovaných hal.

Ocelová konstrukce od dodavatele AVG GROUP umožňuje realizovat výstavbu ocelové haly s rozlohou 50 m2 s různou výškou až po haly s rozlohami 17.000m2 a více.

Do ocelových konstrukcí montovaných hal je možné našim technickým oddělením navrhnout různé „systémové podlaží“ podle individuálních požadavků investorů. Požadavky na zabudované ocelové podlaží jsou hlavně rozměr podlaží, zatížení, umístění, účel využití a podobně. Součástí systémového ocelového podlaží může být i přístupové ocelové schodiště a zábradlí.

OCELOVÉ KONSTRUKCE a jejich využití

 • výrobní haly
 • skladové haly
 • logistické haly
 • jezdecké haly
 • sportovní haly
 • výstavní haly
 • nákupní galerie
 • výstavní haly
 • farmaceutické haly
 • průmyslové haly
 • servisní haly
 • potravinářské haly
 • zemědělské haly
 • chladírenské a mrazírenské haly

Ocelové konstrukce budov

Ve společnosti AVG GROUP vyrábíme a navrhujeme ocelové konstrukce pro moderní budovy. Výroba ocelových konstrukcí pro administrativní budovy, prodejní a obchodní objekty, objektové nadstavby, zaznamenává rychlý vzestup. Řešení skeletu budovy návrhem ocelové konstrukce upřednostňují a vyhledávají investoři, architekti a projektanti pro jejich četné výhody. Hlavními výhodami ocelové konstrukce pro moderní budovy je možnost dosáhnout tvarové řešení bez omezení, ekonomické úspory, jednoduchou a rychlou montáž, jednoduché doplnění pomocných konstrukcí pro fasádu budovy, jako i další potřebné konstrukce.

Ocelové konstrukce od výrobce AVG GROUP pro budovy mohou být konstrukčně, efektivně a jednoduše navržené, jako vícepodlažní budovy. Vícepodlažní ocelové konstrukce mají navrženy systémová podlaží. Technické požadavky na systémová podlaží zabudované do ocelové konstrukce budovy zohledňuje hlavně rozměr, zatížení a také účel využití. Vrchní část systémového podlaží je vyhotovena z kvalitní železobetonové desky. Železobetonovou desku tvoří profilovaný plech a beton s výztuží. Součástí ocelových konstrukcí budov mohou být i ocelové schodiště se zábradlím.

Ocelová konstrukce budovy může být už v návrhu architekta nebo projektanta zapracovaná do interiéru tak, že bude viditelně přiznaná a bude moderním prvkem objektu. Například také ve spojení prosklených dělících stěn a jiných interierových konstrukcí.

Pro ocelové konstrukce budov je možnné využít širokou nabídku moderních fasád od naší společnosti AVG GROUP, jako například celoprosklené fasády, hliníkové provětrávané fasády, kazetové fasády.

OCELOVÉ KOSTRUKCE PRO BUDOVY a jejich využití

 • nákupní galerie
 • administrativní budovy
 • hotely a restaurace
 • školy a školící střediska
 • nadstavby budov
 • autosalony a servisní střediska
 • polyfunkční objekty
 • zdravotnické střediska a nemocnice
 • kongresové objekty
 • kancelářské budovy
 • ubytovací zařízení
odvětrané hliníkové fasády

Výroba ocelových vazníků

Naše společnost AVG GROUP vyrábí ocelové konstrukce pro strešní vazníky. Ocelové strešní vazníky nachází využití při výstavbě různych budov, jako například bytových domů, administratívních objektů, obchodních center, parkovacích domů nebo průmyslových hal.

Tvarové a konstrukční řešení ocelového vazníku je navržené podle uspořádání budovy, požadovaných rozponů, zatížení, sklonu střechy a dalších požadavků. Hlavní výhodou použití ocelových střešních vazníků je jejich ekonomická úspora, nízká hmotnost, vysoká pevnost, variabilita, stejně i design a architektura.

Základní typy ocelových vazníků:

 • příhradové vazníky
 • plnostěnné – rámové vazníky
 • plnostěnné – svařované vazníky

Proč OCELOVÉ KONSTRUKCE od AVG GROUP?

Jsme domácíspolečnost, která stojí na pevných základech.

Máme dlhouholeté zkušenosti stabilní domácí společnosti AVG GROUP v oblasti návrhu a výroby ocelových konstrukcí a vlastní montáže výrobků našimi zkušenými pracovníky. Kvalitní služby a dodávky naší společnosti AVG GROUP jsou vyhledávané investory, projekčními a architektonickými kancelářemi stejně jako stavebními společnostmi.

Ocelová hala

Ocelová hala na míru

By Blog

Ocelová hala na míru - JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT?
VÝSTAVBA OCELOVÉ HALY - PORADÍME VÁM...!

Při investici do ocelové haly je prvořadým kritériem účel a využití haly. Je velmi důležité už při prvotní myšlence o takové významné investici do haly na míru, přemýšet několik let do předu. V dnešním rychle se měnícím prostředí nemůže nikdo vědět, jak bude byznys vypadat například za 10 let.

Také z těchto důvodů je proto potřeba novou ocelovou halu na míru navrhnout a projektovat tak, aby zohledňovala požadavky pro budoucí rozvoj a využití. Například je důležité při tvorbě projektové dokumentace montované haly uvažovat o možné budoucí dostavbě haly. Je vhodné přizpůsobit a navrhnout montovanou halu tak, aby v budoucnosti nebyl problém dostavby k montované hale a třeba uvažovat i nad případnou změnou účelu budoucího využití haly.

Velice důležité je vybrat správný konstrukční systém ocelové montované haly na míru. Na trhu jsou dostupné různé konštrukční systémy hal. Některé nabízí i dodavatelé ze zahraničí. Je však potřeba uvést, že ne všechny můžeme považovat za dobré řešení nebo takové, které by nemuselo udělat investorovi „vrásky na čele“, pokud se takováto zahraniční společnost rozhodne u nás svoje podnikání později ukončit.

Některé systémy těchto hal jsou vyrobeny pouze z ohýbaných plechů, kterých tloušťka dosahuje v průměru pouze 3-4mm. Následná investiční hodnota těchto „levných plechových hal“ je výrazně nižší oproti „ocelové hale vyrobené z poctivých profilů“. Zároveň, podle zkušeností zákazníků většina těchto „speciálních plechových hal“ má svoje omezení.

Případná změna využití hal nebo budoucí dostavba, případně umístění nějaké technologie do haly, kde bude potřeba využít její statickou pevnost konstrukce haly, může být vážný problém. Takže takováto hala se může stát v budoucnosti více problematická pro případné požadavky na změnu.

I z těchto důvodů dnes investoři vyhledávají kvalitní domácí dodavatele montovaných hal na míru, kteří dlouhodobě působí na našem trhu, s vlastními zaměstnanci, obchodním a technickým oddělením, vlastní výrobou a vlastními montážníky. Tyto společnosti dokáží pro klienty zajistit velice kvalitní služby a výrobky, jako je servis a údržba objektů po dlouhé roky.

Některá řešení, které vypadají levně a výhodně se mohou stát v budoucnosti zdrojem problémů. Pokud investujete do výstavby ocelové haly, rozhodněte se správně a nerozhodujte se pouze na základě ceny. Většinou není cenový rozdíl vzhledem na celkový objem investice a životnosti montované haly zásadní. Později by vás takové rozhodnutí mohlo mrzet.

Většinou platí „důvěřuj, ale prověřuj“ Je lepší poradit a obrátit se na zkušeného odborníka a společnost, která vyrábí ocelové haly na míru u nás a nabízí dobré služby a příslušenství, než společnosti typu „ONE MAN SHOW“.

Ocelová hala – Doporučení je vždy před plánovaním investice a před samotným návrhem ocelové haly probrat investiční záměr s dodavatelem a výrobcem halových objektů, který má mnoho zkušeností z vlastních realizací.

Poradenství a konzultace před samotným projektováním ocelových montovaných hal a objektů využívají o projekční a architektonické kanceláře, aby společně připravili nejlepší řešení pro investiční záměr.

ocelová konstrukce ROLTA AXONOMETRIA s logem
Moderní administrativní budova
Zastavěná plocha: 600m2
Statický návrh – rámová konstrukce
ocelová hala BIDFOOD AXONOMETRIA s logem
Hala s admiministrativní částí
Zastavěná plocha: 6800m2
Statický návrh | Hala – příhradová střešní konstrukce
Administrativní budova – rámová konstrukce
Ocelová hala – rámová konstrukce
Hala s opláštením s hliníkovými okny a dveřmi
Hala s vestavěnou administrativní částí
Moderní administrativní objekt
Hala s administrativní budovou

Poradenství - návrh - výroba - vlastní montáž!

logo AVG
ocelová hala s hliníkovou fasádou

Ocelové haly, návrh, výroba, montáž od AVG group, a.s.

By Blog

VÝSTAVBA OCELOVÉ HALY – CHCETE DOBRÉ ŘEŠENÍ?

TAK SE POTKEJME…!

Ocelové haly jejich vývoj prošel v posledním období výraznými změnami, které vyplynuly z požadavků investorů na měnící se ekonomické podmínky. Čas potřebný na výstavbu montovaných hal, které nachází využití kromě výrobních a skladových hal také v oblasti sportu, zemědělství, autosalonů, autoservisů, potravinářství a různych výstavně-prodejních hal (showroom) musí být rychlí, aby neohrozil uvedení nových produktů a služieb na trh.

VÝSTAVBA OCELOVÉ HALY – ÚSPORA NÁKLADŮ

Snižování nákladů při výstavbě ocelové haly vyžaduje použití dokonalých stavebních konstrukčních systémů. Toto nabízí ocelové haly také tím, že po dobu své životnosti nevyžadují vynakládání vysokých finančních výdajů na údržbu.

Na co si při budovaní ocelových hal dát pozor?

Ocelové haly jsou navrhované a projektované vždy s ohledem na potřeby investora. Funkčnost ocelovéhaly je prvořadým kritériem těchto budoucích potřeb investora, kde je potřebné zohlednit účel využití objektu, umístění technologií nebo vybavení. Při plánovaní investičního záměru a před tím, než se začne připravovat projektová dokumentace ocelové haly, se potká investor, dodavatel ocelové haly a projektant. Z několika vzniklých řešení se zvolí nejlepší tak, aby ocelová hala splňovala požadavky investora jako budoucího uživatele.

Kvalitu a architekturu ocelové haly je možné zvýraznit použitím fasádních systémů , jako například hliníková fasáda (kazetová fasáda, odvětraná fasáda), prosklená fasáda nebo použitím hliníkových oken a dveří.

Velkou výhodou ocelových hal je jejich variabilita, která umožňuje investorům, projektantům a architektům ve spolupráci s dodavatelem haly, splniť i ty náročnější požadavky, které jsou kladené na využití halových objektů.

Úspešnú realizáciu oceľovej haly (dopytový formulár) pre investora ako budúceho užívateľa je možné dosiahnuť len za predpokladu, ak sú do projektu začlenené postupy v správnom poradí.

logo AVG
its very easy