fbpx Skip to main content
search

OCELOVÁ HALA AVG A JEJ 9 VÝHODY | VÝROBA MODERNÍCH MONTOVANÝCH BUDOV AVG

By 22. května 202325 května, 2023Blog
ocelová hala

OCELOVÁ MONTOVANÁ HALA AVG a její výroba | VÝROBA MONTOVANÝCH HAL AVG Z OCELE – rychlá a ekonomická výstavba hal a obchodně-administrativních montovaných budov

AVG GROUP je nejznámějším domácím výrobcem halových objektů a moderních montovaných budov. OCELOVÁ HALA AVG | VÝROBA HAL a moderní budova AVG jsou vyrobené ve vlastním certifikovaném závodě podle přísných technických norem a podnikových směrnic. Výroba hal AVG GROUP s tradicí a silné domácí zázemí ve výrobě moderních ocelových konstrukcí a originálních fasádních systémů je zárukou pro většinu projektantů, architektů, stavebních společností a investorů, kteří se rozhodnou pro spolupráci s AVG GROUP.

its very easy

Výroba ocelových montovaných hal AVG a moderních budov „NA TISÍC ZPŮSOBŮ“ z vlastní certifikované výroby CE.

Výroba ocelových montovaných hal AVG a moderních objektů umí navrhnout a vyrobit halu nebo budovu pro jakýkoliv investiční záměr nebo projekt. Montované ocelové haly AVG a moderní budovy jsou navrženy podle individuálních požadavků architektů, projektantů, investorů nebo stavebních společností. Navrhované a doporučené řešení zohledňují přesné požadavky na řešení. OCELOVÁ HALA AVG | VÝROBA HAL nejlepší konštrukční řešení, která nabízí společnost AVG.

„AVG GROUP umí doporučit por projektanty, architekty, stavební společnosti a zákazníky nejlepší ověřené návrhy pro HALY NA TISÍC ZPŮSOBŮ“

Správné a optimální návrhy halových objektů jsou základem pro to, aby byla řešení ekonomická. AVG GROUP nabízí nejlepší systémy montovaných ocelových hal a budov. Nejlepší řešení a návrhy, ve kterých je zohledněná funkčnost objektů, přecházejí na technické úseky AVG, aby byli dopracované všechny stupně technických dokumentací a konstrukčních detailů.

Vše je o detailech. A proto se architekti, projektanti a investoři rozhodli spolupracovat se správnými technickými řešeními od AVG GROUP.

Zkušenosti z návrhů, výroby a výstavby montovaných ocelových hal AVG a moderních budov pro různé účely využití objektů, oceňuje většina projektantů, architektů, investorů a stavebních společností. Nejlepší projekční kanceláře, architektonické ateliéry a zkušení investoři vědí, že správná řešení, statická schémata, technické dokumentace, konstrukční dokumentace a výrobní výkresy jsou jedinou možností pro to, aby halový objekt nebo budova byl vyrobený a postavený správně, bez chyb a nedostatků.
Všechny navazující konstrukce, přípoje, pomocné konstrukce a technicko-konstrukční dokumentace spolu s výrobními výkresy pro hlavní nosné ocelové konstrukce, všechny pomocné konstrukce, přípojové desky pro střešní opláštění, světlíky, moderní fasády, prosklené fasády, okna, dveře a brány jsou dopracované technickými odděleními AVG GROUP.
Tyto detaily jsou nevyhnutelné pro to, aby byli před zařazením objektu do plánované výroby AVG GROUP vyřešeny všechny návaznosti systémů použitých na hale nebo budově. Navazující konstrukce je však potřeba detailně a technicky správně navrhnout. Správný návrh těchto řešení skutečně vyžaduje podrobné konstrukční znalosti systému včetně materiálového složení. Správné návrhy technicko-konstrukčních řešení a detailů jsou v AVG GROUP ověřeny vlastní výrobou a montáží ocelových montovaných hal a moderních budov.

Projektujte zodpovědně – „Bezpečně a bez rizika“

Za nezvládnuté detaily projektů v čase přípravy halového objektu nebo moderní budovy nikdo nepochválí projekční společnost, architektonický ateliér nebo stavební firmu.
Z nesprávných, nedostatěčně podrobných nebo ve více případech žádných technicko-konstrukčních detailech, vznikají vážné problémy nejenom v procesu výroby hal, ale i následně při výstavbě a montáži.
Finanční náklady na dopracování technicko-konstrukčních detailů v procesu výroby objektu nebo až v procesu jeho výstavby, mohou navýšit investici až o více, než 20%.

V některých případech nesprávných postupů projektantů a architektů a jejich nedořešených návrzích a projektových dokumentacích, které se takto projeví v době montáže a výstavby objektu jsou tak závažné na investiční náklady, že investor stavby žádá plnou výši náhrady finanční škody od projekčních a architektonických kanceláří i v procesu obchodních soudních sporů podporovaných znaleckým dokazováním.

Výroba hal AVG „Správný postup a příprava“

Úplné řešení návrhu ocelové