fbpx Skip to main content
search

Nehořlavá odvětraná hliníková fasáda AVG ALU EASY s nejvyšší požární odolností A1 | Požární fasáda – třída reakce na oheň A1

By 30. března 202331 března, 2023Blog

Nehořlavá odvětraná fasáda AVG ALU EASY s nejvyšší požární odolností v klasifikaci třídy zařazení A1 je vyrobená z vysocekvalitního hliníku. Vysoká kvalita hliníku a jeho životnost je prověřené roky osvědčenými řešeními použitých pro budovy s různým využitím. Hliník patří pro svoje jedinečné a vynikající vlastnosti už desetiletí k nejvíce používanému materiálu pro fasádní systémové řešení. Žádný materiál není tak odolný vůči vlivům vnějšího prostředí jako hliník.

Nehořlavá odvětraná fasáda AVG ALU EASY a fasádní kazety upevněné na hliníkové podkonstrukci AVG nabízí majitelům originální a atraktivní vzhled s vysokou estetickou hodnotou a kvalitou zpracování. Požární fasáda – třída reakce na oheň A1 – vysoký stupeň ochrany objektů, budov, domů před šířením ohně.

Ochrana před požárem – fasáda AVG ALU EASY s požární odolností A1 z kvalitního hliníku | Požární odolnost fasád

I při nejvyšší opatrnosti není vždy možné zabránit požáru. Je však možné zabránit šíření požáru použitím nehořlavých systémových řešení se správným materiálovým složením. Šíření požáru po vnější části budovy (po fasádě) bývá nečekaně rychlé a často dochází ke vznícení budovy z vnější strany za pár minut. Je velice mnoho příkladů nešťastných událostí požárů bytových domů, administrativních budov, obchodních center a rodinných domů, při kterých se přenesl požár z interiéru budovy na vnější fasádu.

V důsledku tokových událostí vzniku přenosu požáru na vnější část fasády je značně omezený nebo znemožněný zásah hasičů, kteří vykonávají záchranu lidských životů a likvidaci požáru.

V případě vznícení objektu z vnější strany fasády jsou důsledky požáru doslova katastrofické a tragické, protože při těchto událostech bývá hodně obětí na životech. Největším zabijákem nemusí být vždy plamen, ale spíše to bývá štiplavý a silně jedovatý kouř z fasádních materiálů, které neměli požární odolnost nebo měli nedostatečnou požární odolnost.

Odvětraná hliníková fasáda AVG ALU EASY má třídu reakce na oheň A1 to znamená, že se jedná o nejlepší a nejbezpečnejší typ fasády, která nehoří a nekouří. Tuto vlastnost má fasádní hliníková kazeta AVG ALU EASY díky materiálovému složení. Požární odolnost fasády v třídě reakce na oheň A1 chrání nejenom životy lidí, ale také majetek.

Život lidí může před rychlým šířením požáru ochránit i nehořlavá fasáda z hliníku AVG ALU EASY s požární klasifikací A1

Nejvyšším požadavkem na požární bezpečnost všech staveb je ochrana lidského života. Bezpečnostním a technickým požadavkem takové ochrany je zabezpečit to, aby nedošlo k šíření požáru.

Dalším požadavkem je i ochrana majetku a jeho hodnoty. Na šíření požáru mají největší vliv použité a zabudované materiály. Vysokou míru právní zodpovědnosti mají všechny projekční organizace, architekti a projektanti. Jejich úlohou je důkladně zvážit použití systémů a materiálového složení staveb tak, aby v případě vzniku požáru nedošlo k tragickým událostem a ke zničení majetku.

Jako příklad nevhodného výběru fasádního systému můžeme poukázat na požár londýnskeho bytového domu, který skončil tragédií a ztrátou 72 lidských životů. Příčinou enormního šíření požáru byla provětrávaná fasáda a její nesprávné materiálové složení. Plameny se rozšířily po fasádním plášti budovy za velice krátký čas – některé zdroje hovoří o 11 až 15 minutách.

V polské Vroclavi na obytné budově v centru města vznikl požár, který se rozšířil na fasádu budovy. Nevhodné materiálové řešení fasády způsobilo tak rychlé šíření požáru, že oheň se z fasády rozšířil i na střechu. Silný a jedovatý kouř z požáru si vyžádal evakuaci obyvatel z centrální oblasti města.

Dalším příkladem nedávné tragédie je požár moderní budovy v Kuala Lumpur administratívně-bytového komplexu, který vznikl v interiéru objektu. Následně došlo k rozšíření požáru jeho průnikem na vnější část fasády, která byla zhotovená z nevhodných a hořlavých materiálů. Z tragických následků tohoto požáru byli přijaty přísné bezpečnostní opatření, které zpětně prověří všechny budovy ve městě a materiálové složení existujících fasád.

Vyberte si fasádu AVG ALU EASY z kvalitního hliníku, která nehoří a má požární klasifikaci A1

Za výběr a složení fasádních systémů, materiálové složení, všechny technické vlastnosti a i požárně-bezpečnostní parametry odpovídají architekti, projektanti, kteří jsou autory a navrhovateli řešení. Proto nesou vysokou právní zodpovědnost za takový výběr a vlastnosti navrhnutých řešení požární bezpečnosti a ochrany staveb. Hořlavý nebo méně požárně odolný materiál na fasádě jakékoliv budovy dodává šířícímu se ohni palivo navíc. Bezpečnost a ochrana lidského života je vždy prvořadá. Na druhém místě je i ochrana majetku.

Proto existují pracovníci požární ochrany, kteří podle platných zákonných norem a předpisů klasifikují fasády budov na nejvyšší požární odolnost A1, nenesou však zodpovědnost za materiálový výběr, ze kterého bude zhotovená fasáda objektu. Přesto může mít jejich definice všeobecné hodnoty požární ochrany a bezpečnosti, které je potřeba v materiálové skladbě zabezpečit.

Je důležité, aby projekční organizace, architekti a projektanti jako autoři projektových dokumentací, kteří nesou plnou míru právní zodpovědnosti, konzultovali materiálové složení s pracovníky požární ochrany.

odvětrané fasády požární odolnost

Odvětraná hliníková fasáda AVG ALU EASY s nejvyšším stupněm požární odolnosti A1 – „originální řešení téměř pro každou designovou výzvu, velkou nebo malou“

 • fasády z hliníku pro moderní bytové domy, rodinné domy a rodinné vily
 • fasády z hliníku pro administrativní budovy, nákupní centra, hotely a restaurace
 • moderní fasády z hliníku pro školy, tělocvičny, sportovní haly a objekty
 • fasáda s požární odolností pro autosalony, obchodně-prodajní haly, showroom

Rozměry fasádních hliníkových kazet AVG ALU EASY? Je to EASY!

Variabilita a flexibilita fasádního systému AVG ALU EASY umožňuje vyrobit jakýkoliv rozměr fasádní kazety. Nevěříte? Je to EASY!

HORIZONTÁLNÍ SYSTÉM KLADENÍ „AVG ALU EASY“
Délka kazety (Kd) 30mm do 4000mm
Výška kazety (Kv) 30mm do 1400mm
Tvar horizontální kazety AVG : volitelný/ šikmý/ nepravidelný/ prostorový (3D)

VERTIKÁLNÍ SYSTÉM KLADENÍ „AVG ALU EASY“
Výška kazety (Kv) 30mm do4000 mm
Délka kazety (Kd) 30mm do 1400mm
Tvar vertikální kazety AVG: volitelný/ šikmý/ nepravidelný/ prostorový (3D)

KOMBINOVANÝ SYSTÉM KLADENÍ „AVG ALU EASY“

PROSTOROVÝ SYSTÉM KLADENÍ „AVG ALU EASY“

Barevné provedení fasádních hliníkových kazet AVG ALU EASY?Je to EASY!

Fasádní systému AVG ALU EASY má k dispozici základní barevnou škálu. STOP – NE!!! Vyberte si jakoukoliv barvu , jakékoliv barevné kombinace ! Nevěříte? Je to EASY!

Barevné řešení (podľa škály RAL) pro hliníkovou fasádu AVG ALU EASY:

 • vyberte si barvu podle škály/ stupnice RAL
 • minimální množství/ Je to EASY!!! – žádné omezení – jedna barva podle RAL od 1m2
 • kombinujte barvy/ žádná omezení/ žádné minimální množství
 • termín dodání různých barevných kombinací/ Je to EASY! Ihned – od 2 dní – po dva týdny!

Jiné barevné provedení a strukturované barvy (TEXTURED COLOR) pro hliníkovou fasádu AVG ALU EASY:

 • strukturované barvy (TEXTURED COLOR)
 • povrchové úpravy – DŘEVODEKOR
 • povrchové úpravy a barvy se speciálními efekty

Dřevodekor

Metalické barvy

Anodizované barvy

Texturované barvy

Barevné duální tóny

Perlové barvy

Odvětraná hliníková fasáda AVG ALU EASY – kvalita v detailech

Objevte skutečnou kvalitu originání odvětrané hliníkové fasády AVG ALU EASY. Kromě kvality hliníkového materiálu, kvality výroby a vlastní montáže je to také v přesných detailech. Detaily odvětrané fasády AVG ALU EASY z hliníku jsou hlavně přesné rohy, nároží, nadpraží, ostění a další napojení originální fasády a jejich navazujících detailů.

Žádná fasáda z jiných materiálů není tak dokonalá a přesná v detailech jako je hliníková fasáda AVG ALU EASY.

Detaily a přesné hliníkové dílce fasády AVG ALU EASY. Je to EASY!

Přesné rohy fasádního systému
Přesné detaily ostění

Přesné detaily nadpraží

Přesné detaily parapetu

Termín dodání fasádních hliníkových kazet AVG ALU EASY? Je to EASY!

Výroba a dodávka kvalitní hliníkové fasády AVG ALU EASY s nejvyšší požární odolností A1 – dodávame ihned z naší výroby. Termín dodání hliníkové fasády pro projekty na území SK a CZ: 2 – 3 týdny přímo z naší výroby na Slovensku.

Cena za fasádu AVG ALU EASY z hliníku s nejvyšším stupněm požární odolnosti? Je to EASY!

Nejkvalitnější materiálové řešení, přesné detaily, variabilita rozměru a tvaru fasádních prvků, barevná škála, dostupnosti systému od minimálního množství, nejvyšší bezpečnost požární odolnosti v třídě A1 – to je fasáda AVG ALU EASY. Cena fasádního systému z odolného hliníku je v porovnání jiných fasád s podobnými technickými parametry nižší o 15 až 20%.

its very easy

Služby AVG pro všechny NAŠE DODÁVKY A SYSTÉMY a také PRO fasádní hliníkové kazety AVG ALU EASY? Je to EASY!

 • kompletní návrh a poradenství/ pošlete požadavek/ vyřídíme ho a navštívíme Vás
 • vypracujeme technickou a výrobní dokumentaci
 • vypracujeme stavební detaily k našim dodávkam AVG
 • vlastní výroba pro fasádní řešení!!!
 • vlastní montáž AVG

Atyka k navržené prostorové fasádě

Roh k navržené prostorové fasádě

NAŠE NABÍDKA AVG / vyrábíme:

 • ocelové konstrukce
 • halové systémy AVG/ haly AVG
 • montované budovy/ obchodně-prodejní haly
 • dodáváme střešní a fasádní opláštění
 • vyrábíme hliníková okna a dveře
 • vyrábíme prosklené fasády
 • vyrábíme interierové prosklené stěny/příčky
 • odvětrané fasádní systémy s požární odolností A1

Požární odolnost hliníkové fasády AVG ALU EASY ? Je to EASY!

odvětrané fasády požární odolnost

it's very EASY