Upozornění:

Pro každé barevné materiálové provedení z jedné barvy (povrchu) je určené minimální odběrové množství. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme, aby jste si vždy dopředu ověřili před návrhem fasády dostupnost materiálu k dispozici pro navrhované řešení. Informujte se o možnostech na kontaktní e.mailové adrese: info@avg-group.com. Ve správě uveďte stručne popisem, o jaké řešení návrhu fasády se jedná, orientační rozměry fasádních prvků, plochu fasády v m². Reprodukce materiálů v tomto katalogu je ovlivněná tiskem.

Poznámka

Reprodukce barev na této stránce nemusí na 100% odpovídat realitě.

V případě použití kompozitních materiálů s povrchem, který není chráněný lakem ani anodizací proti atmosferickým vlivům, může dojít ke změně vzhledu hliníkového povrchu.
Mezi materiály z různých výrobních sérií se mohou vyskytnout barevné odchylky z jedné barevné škály.

Minimální odběr v označených produktech je 300m2

HLINÍKOVÝ KOMPOZITNÍ MATERIÁL (ACP)

odvětraná fasáda

SOLID COLOURS

METALLIC COLOURS

METALS

TEXTURED COLOURS

STONE SERIES

WOOD

SPECIAL FINISHES

HLINÍKOVÝ PLECH (AL)

odvětrané fasády požární odolnost

METALLIC COLOURS - EURABUILD

ANODIZATION STANDARD COLOURS - ANOMAX

REAL ZINC COATING - EURAZINC PRO

TEXTURED PAINTS - EURATEX

COLORFUL DUAL TONES - EURAMICA

PEARL WHITE - EURAMICA

TECHNICKÉ PARAMETRY A PODMÍNKY DODÁVKY FASÁD, PRVKŮ

Množství materiálu, zboží, výměr, které jsou uvedené v cenové nabídce, v rozpočtu po provedení montáže, realizaci, nemusí odpovídat tomuto množství, výměrám po zaměření, protože při výrobě, montáži, realizaci vzniká ztráta, odpad na materiálu, zboží, což způsobuje jeho zpracování a používání na předmět dodání.

Výrobní tolerance prvků (kazety, panelové prvky ACP, lamely) :

Délka prvků do 2.000 mm: ± 2 mm
Délka prvků od 2.001 mm: od ± 2 mm do ± 4 mm
Výška prvků do 2.000 mm: ± 2 mm
Výška prvků od 2.001 mm: od ± 2 mm do ± 4 mm

Výrobní tolerance je možné zkontrolovat jenom v prostředí , které výrazně zmírní přirozenou dilataci, tepelnou roztažnost prvků. Dilatací, tepelnou roztažností prvků, které jsou instalované ve vnějším prostředí se může stát, že rozměry prvků a výrobní tolerance jsou a mohou být rozdílné, než při kontrole v prostorách výroby. .

Barevné provedení prvků (kazety, panelové prvky ACP, lamely) :

Při osazení prvků může docházet ke změně, odlišnosti barevného odstínu, na rozdíl od již osazených prvků fasády nebo vlivem působení UV záření nebo také v případech, kdy může materiál pocházet z jiné výrobní šarže nebo i v případě doobjednávky prvků nebo doměrů. Toto na vyrobených fasádních prvcích může mít vliv na vznik efektu částečné barevné odlišnosti při dopadu světla na jednotlivé části objektu , což se projevuje hlavně u metalických barev a při površích, které jsou například s efektem kovu (metal) s efektem zinku (zinc). Barevná odlišnost se může na hliníkových fasádách projevit i kombinovaným kladením prvků, kdy dochází ke změně směru povrchu prvku, jakým byl lakovaný – např. na kontinuálních lakovacích linkách. Vlivem vnějšího prostředí jako i UV záření dochází k postupné změně barevné stálosti materiálu, proto na stálost barevnosti od instalace fasády poskytujeme záruku pouze 24 měsíců. Toto platí i pokud by byla ve smluvních podmínkách uvedena jiná doba záruk.

Povrchové úpravy prvků:

PS nebo PES (polyester) 20 —25 μm ± 0,5 μm
PS TEXT (TEXTURED) nebo PES TEXT (TEXTURED)
—texturovaný/ strukturovaný povrch (polyester) 20 —35 μm ± 0,5 μm

 

PUR 25 —45 μm ± 0,5 μm, PUR/PA 20 —55 μm ± 0,5 μm (polyuretan, polyuretan/polyamid)
PVDF (polyvinyliden difluorid) 20 —25 μm ± 0,5 μm
Práškové lakování 20 —25 μm ± 0,5 μm
Vnitřní strana prvků — bez úpravy (natural) nebo bílo-šedá, šedá, lak, zelenozlatý lak, pigmentová barva 3 ± 0,1 μm —15 μm ± 0,5 μm

Eloxované povrchy: Při anodizaci (eloxovaní) je v koupeli s určitým chemickým složením a pod střídavým nebo jednosměrným proudem vytvořená na hliníku umělá oxidační vrstva. Tato povrchová úprava je určená pro vnější a vnitřní použití. Při anodizaci (eloxovaní) sa může projevit i z jedné výrobní šarži rozdílný barevný stupeň (barevná rozdílnost) na materiály, prvky. Při atmosferické korozi musí být intervaly čištění prvků vhodným způsobem častější a za toto zodpovídá objednatel nebo uživatel. Ve většině případů postačí čistá voda, aby byly odstraněny znečišťující látky.

Přírodní povrchy: Při površích bez povrchové úpravy prvků, které nejsou chráněné nátěrem, nástřikem, anodizací (eloxováním) a pod. se musí počítat se změnou vzhledu hliníkového povrchu. Neošetřený (přírodní, naturální) hliník se pokryje vrstvou přírodního oxidu a ztratí lesk a získá matný, světle šedý vzhled.

Povrchové úpravy prvků mouhou ztratit lesk ukládáním nečistot na jejich povrchu stejně i působením UV záření. V případě použití různých polepů na fasádní prvky, může dojít k poškození jejich povrchu.

Výrobci plechů mohou upravovat označování povrchových úprav svým vlastním podobným nebo shodným označením, tak jak je tu uvedené.

Vstupní materiál prvků (kazety, panelové prvky ACP, lamely, nosný rošt) :

ACP —hliníkový kompozitní panel

Tloušťka ACP: od 3 do 6 mm ± 0,3 mm
Hliníkové plechy ACP: od 0,30 do 0,50 mm od ± 0,03 mm do ± 0,05 mm
Jádro (core) ACP:
PE (polyethylene core —polyetylénové jádro)
FR (fire retardant core —minerální termoplastické jádro)
A2 (mineral core —minerální jádro)

Hliníkový plech (AL) solid sheet

Tloušťka plechu: od 1,40 do 3 mm od ± 0,03 mm do ± 0,05 mm

Nosný hliníkový rošt (podkonstrukce) —naturální provedení (bezbarvé)
Nosný ocelový rošt (podkonstrukce) —povrchová úprava Zn

Zpracování prvků (kazety, panelové prvky ACP, lamely):

Při zpracování a ohybu materiálu ACP (prvků, kazet) a hliníkových plechů (prvků, kazet) mohou v místě ohybů na hliníkových materiálech vzniknout mikrotrhliny. V hranách prvků, kazet je po jejich dělení viditelný přírodní hliník tzn. bez povrchové úpravy, hrany po dělení nejsou opracované a mohou být ostré.

Dilatace , tepelná roztažnost (kazety, panelové prvky ACP, lamely, nosný rošt):

U hliníkových prvků, kazet, dochází k dilataci materiálu – k tepelné roztažnosti, což je fyzikální vlastnost samotného hliníkového materiálu, která se může projevit v rozměru prvků, fasádních kazet, v šířce spárořezu (drážek), v uspořádání kazet, v plošné rovinnosti (vlnění), průhybu směrem dovnitř a ven, změnou šířky spárořezu (drážek). Dilatace hliníkového materiálu (tepelná roztažnost) se vplivem teplot a teplotních změn může projevit změnou rozměru prvků na 1 m přibližně ±1,5 mm až ±2 mm. Tyto vlastnosti jsou neodmyslitelné a platí, že čím je rozměr —délka nebo šířka prvku-kazety větší, tím jsou tyto efekty dilatace, tepelné roztažnosti náchylné k výše uvedeným jevům. Proto se nejedná o vady a proto není možné toto reklamovat. Z vnitřní strany kazet (i ve spárořezu, v drážkách) může být viditelná pomocná hliníková konstrukce a podpůrná konstrukce (i ve spárořezu, v drážkách) v provedení přírodního hliníku bez povrchové úpravy.

Tolerance při montážních pracích (kazety, panelové prvky ACP, lamely, nosný rošt):

Při realiaci montážních prací sytému fasádních prvků, kazet, panelových prvků ACP, lamel, nosných roštů na některé stavby nebo rekonstrukce (budov, objektů, fasád) nebo objekty nebo podklady nebokonstrukce (např. nosné skelety budov, objektů, na které může být připevněný panel a následně fasádní obklad, odvětraná fasáda) je nevyhnutelné přihlédnout ke stavu těchto objektů.

A to i k případným skutečnostem, že není vždy možné zabezpečit na základě zadání vytvoření fasády z prvků, kazet, panelových prvků ACP, lamel ideálně navazujících na sebe nebo výplně otvorů a jiné navazující konstrukce, které nemusí být např. ideálně svislé. Je také potřebné uvažovat při takto navazujících konstrukcích na jejich toleranční odchylky nebo toleranci při montážních pracech. Tolerance při montážních pracech s odkazem na svislost a vodorovnost jsou následovné:

  • Nosné rošty/ podkonstrukce : max. 3 mm na 2 m a toto je platné i pro hloubkovou vzdálenost s odkazem na přesnost osazení liniových prvků, konzol pro nosný rošt, podkonstrukci
  • Fasádní prvky, kazety, panelové prvky ACP, lamely : max. 4 mm na 2 m, max. 15 mm na 10 m

Zároveň je třeba uvést, že ne vždy je možné vyrovnat podklad, na který je upevněný kotvící rošt, podkonstrukce, jeho nastavením, tedy rektifikací, a proto je možné, že po osazení fasádních prvků, kazet, panelových prvků ACP, lamel, vzniknou na fasádě odchylky fasádních prvků navazujících na sebe. To se může projevit také různou šířkou drážek ve spárořezu mezi jednotlivými fasádními prvky ve svislém a vodorovném směru nebo i v hloubkové vzdálenosti jednotlivých fasádních prvků navazujících na sebe. V případě, že podklad, na který se připevňuje nosný rošt, podkonstrukce, fasádní obklad, prvky, kazety, panelové prvky ACP, lamely mohou mít odchylky od svislosti a tyto prvky mohou kopírovat tyto odchylky. Je potřeba brát do úvahy také dilataci, tepelnou roztažnost materiálu, tak, jak je to uvedeno v odstavci výše – část Dilatace, tepelná roztažnost. Tolerance pro pohledové spárořezy, drážky svislé a vodorovné mezi fasádními prvky:

  • Spárořez, drážka: 3 mm ± 2 mm, 5 mm ± 3 mm, 10 mm ± 5 mm, 15 mm ± 7 mm, 20 mm ± 9 mm, 25 mm ± 10 mm nebo v závislosti od délky prvků, kazet, panelových prvků ACP, lamel je potřebné brát na vědomí tepelnou roztažnost materiálu , tak jak je to uvedené v části, odstavec Dilatace, tepelná roztažnost.

Při instalaci, montáži prvků a jejich manipulaci na stavbě mohou i při vynaložení maximální opatrnosti vzniknout dorobné škrábance a promáčkliny, které nesmí přesáhnout 2,5% z celkové plochy fasády, prvků a to se nepovažuje do této tolerance za vady a nedostatky.