CHLADÍRENSKÉ A MRAZÍRENSKÉ HALY a SKLADY

its very easy

V AVG GROUP navrhujeme, vyrábíme, dodávame a odborně smontujeme chladírenské a mrazírenské haly Chladírenské a mrazírenské haly a sklady vyrábíme v našem výrobním závodě a připravíme nejlepší řešení, protože máme zrealizované množství projektů.

Chladírenská a mrazírenská hala je určená pro různá využití skladování chlazených a mražených potravin. V chladírenských a mrazírenských halách je možné bezpečně skladovat maso a masné výrobky, ovoce a zeleninu, mražené pekárenské výrobky, potravinářské polotovary.

Chladírenské haly | Mrazírenské haly AVG – „známe všechy technické parametry a uživatelské požadavky pro chladírenské a mrazírenské haly a boxy. Navrhli a vyrobili jsme haly pro spoustu známých firem a investorů v potravinářském odvětví“

CHLADÍRENSKÉ A MRAZÍRENSKÉ HALY A SKLADY od výrobce AVG GROUP

Chlazené sklady a mrazené sklady musí splňovat přísné předpisy, normy, hygienická nařízení. Navrhování, výroba a montáž chladírenských a mrazírenských skladů, hal vyžaduje zkušenosti. Při návrhu je potřebné dodržet všechny technické detaily. Teploty v chlazených skladech se pohybují od 3°C do 15°C v mrazených skladech -5°C do -30°C. Materiály používané při výrobě chladírenských a mrazírenských hal musí být certifikované pro styk s potravinami a technicky odolné na teplotní rozdíly.

 • rychlá výstavba chladírenské a mrazírenské haly
 • haly s rozponem až 100 metrů
 • speciální mrazírenské haly s vnitřními boxy
 • haly s chladírenskými a mrazírenskými boxy
 • nízké provozní náklady
 • řešení chladírenské a mrazírenské haly na míru
Nosný sloup ocelového objektu je v převážné míře vyráběný z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Typ a velikost profilu je závislá od typu ocelové konstrukce, jejího rozponu /šířky/výšky, zatížení apod. Součástí nosných sloupů jsou i kotevní desky, desky sloužící na uchycení stěnových pomocných prvků, zavětrovacích prvků a konzoly jeřábových drah. Spoje nosných sloupů, desek a konzol jeřábových drah jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Kotevní prvky /šrouby/ jsou vyráběné u ocelových závitových tyčí bez povrchové úpravy resp. ze závitových tyčí s povrchovou úpravou FeZn. Typ kotvení, hloubka kotvení, průměr a počet kotevních šroubů je daný statickým výpočtem.
Střešní vaznice, resp. příhradové vazníky jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB nebo ze svařovaných profilů. Diagonály příhradových vazníků jsou většinou tvořené z uzavřených profilů se čtvercovým průřezem. Dimenze a typ profilů jsou dané statickým výpočtem. Součástí střešních vaznic a vazníků jsou i desky sloužící na uchycení střešních vaznic a střešních zavětrávacích prvků. Spoje vaznic, vazníků a desek jsou nerozebíratelné a jsou prováděny svářováním.
Střešní vazníky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů typu U, UPE resp. jsou tvořeny systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. Se střešními vaznicemi a vazníky jsou spojené šrouby. Volba typu a dimenze je daná statickým výpočtem, požadovanou požární odolností atd.
Stěnové pomocné prvky pro uchycení opláštění a výplní otvorů jsou v převážné míře vyráběny z válcovaných profilů typu U, UPE, UE, zavřeného profilu se čtyřhranným průřezem resp. jsou tvořené systémem tenkostěnných ohýbaných profilů s povrchovou úpravou FeZn. S nosnými sloupy jsou spojeny šrouby.
Střešní a stěnové zavětrovací prvky jsou v převážné míře vyráběné z válcovaných profilů kruhového resp. čtyřhranného průřezu a slouží ke stabilizování ocelové konstrukce v horizontálním směru. S nosnými částmi ocelové konstrukce jsou spojeny šrouby.
Prvky nadzemního podlaží jsou vyráběné z válcovaných profilů typu IPE, HEA, HEB a pod. a slouží k vytvoření nadzemního podlaží, resp. obslužného prostoru. S nosnými částmi konstrukce jsou spojené šrouby. Jako nášlapná vrstva se využívají ocelové podlahové rošty v provedení FeZn, resp. trapézový plech v kombinaci s betonovou zálivkou.

CHLADÍRENSKÉ a MRAZÍRENSKÉ HALY a jejich využití

 • hala pro skladování masa a masných výrobků
 • hala pro skladování ovoce a zeleniny
 • hala pro mražené pekárenské výrobky
 • hala pro chlazené a mražené potravinářské polotovary
 • hala pro zmrzlinářské a cukrářské výrobky

Tepelněizolační sendvičové střešní a fasádní systémy AVG

Střešní systémy AVG

Trapézové profily AVG (střešní, fasádní, konstrukční)

Prosvětlovací polykarbonátové prvky (panely, světlíky) AVG

Designové profily

Fasádní vlnité profily (waves)

CHLADÍRENSKÉ a MRAZÍRENSKÉ BOXY od AVG GROUP

V chladírenských a mrazírenských halách a skladech mohou být naprojektované různé chladírenské a mrazírenské boxy pro uskladnění různých druhů zboží a složení. Chladírenské a mrazírenské boxy mohou mít rozměr (šířku, délku, výšku) podle individuálního požadavku. Technologie chlazení a mrazení s kvalitní regulací umožňuje nastavení různých teplot pro jednotlivé chladírenské a mrazírenské boxy umístěné v hale. V chladírenských boxech může být teplota vzduchu 3°C do 15°C a v mrazírenských boxech -5°C do 30°C. V některých provozech jsou instalované mrazírenské boxy s tzv. „šokovým mrazením“ výrobků, kde teplota vzduchu může dosáhnout -50°C. Materiálové složení v chladírenských a mrazírenských boxech musí splňovat kritéria pro styk s potravinami. Chladírenské a mrazírenské boxy jsou uzavřeny dveřními uzávěry, které mohou být otevíravé nebo posuvné a manuálním nebo automatickýcm ovládáním. Mrazírenské dveře mohou mít vyhřívanou zárubeň a vyhřívaný práh a různé bezpečnostné prvky.

NAŠE SLUŽBY

 • Odborné poradenství a konzultace
 • Návrhy technických řešení
 • Projekty statiky a statické návrhy
 • Výrobní dokumentace pro ocelové konstrukce střechy, fasády, hliníkové prosklené systémy
 • Vypracování technických detailů pro všechny produkty
 • Optimalizace projekčních návrhů
 • Vlastní montáž

NAŠE PRODUKTY

 • OCELOVÉ HALY, MONTOVANÉ HALY
 • HALOVÉ OBJEKTY
 • VÝROBA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
 • MODERNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, NADSTAVBY
 • STŘEŠNÍ A STĚNOVÉ OPLÁŠTĚNÍ
 • STŘEŠNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ
 • ODVĚTRANÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ KAZETOVÉ FASÁDY
 • DESIGNOVÉ FASÁDY Z HLINÍKU
 • PROSKLENÉ FASÁDY
 • HLINÍKOVÉ OKNA A DVEŘE
 • INTERIÉROVÉ PROSKLENÉ PŘÍČKY A STĚNY

Plánujete realizovat investici do CHLADÍRENSKÉ A MRAZÍRENSKÉ HALY?

Připravíme nejlepší řešení a materiálové provedeníprotože naše společnost AVG GROUP – HALY VYRÁBÍ a NAVRHUJE. Umíme Vám doporučit nejlepší a nejoptimálnější řešení statiky nosné konstrukce potravinářské haly pro různé účely využití.

Domácí výrobce společnost AVG group, a.s. nabízí spolupráci při navrhování a optimalizacích nosných ocelových konstrukcí montovaných a různých objektů.Umíme pro Vás vypracovat kvalitní projektovou dokumenztaci pro získání stavebního povolení „čásť – statika ocelových konstrukcí a zakladání stavby“. Připravíme pro Vás výrobní dokumentaci, technické a konstrukční detaily.

AVG GROUP – NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ– VLASTNÍ VÝROBA – VLASTNÍ MONTÁŽ – KVALITNÍ DOKUMENTACE – ZÁRUKA a SERVIS – VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER !

Připravíme pro Vás chladírenskou a mrazírenskou halu na míru!